Archiv – starší

1.5.2017
V sekci „Časopis The Abyss“ je obsah právě vydaného nového čísla 1/2017, který si již můžete objednat.

30.4.2017
Ač je to neuvěřitelné, náš samizdatový časopis The Abyss letos oslaví krásných dvacet let od vydání prvního čísla. Při této příležitosti jsme se rozhodli vydat všechna dosud publikovaná čísla v jedné knižní podobě. Mnohým se tak může splnit sen, vlastnit všechny Abyssy, neboť některé výtisky již bylo velmi problematické sehnat.

Tento rok pokračují rakovničtí Satanisté v bohatém programu obřadů:
První z nich, „Luciferovo svítání“, již proběhl pod bájnou horou Říp a to 20. března.
Následovat bude 21. června „Obřad pro Satana“ při příležitosti letního slunovratu.
Dále oslavíme Petry a Pavly „Petropavlovským rituálem“ 29. června v Rakovníku.
A 5. srpna oslavíme dožínky „Rohem hojnosti“ takéž v Rakovníku.
Následně vzdáme „Hold Leviatanovi“ 22. září.
V Praze letos proběhne v říjnu nejprve oslava pátku 13. na Vrchu u 13. kamenů.
Oslavou Halloweenu, která se uskuteční 31. 10. byl vybrán obřad „Al – Jilwah“. Obřad je k nalezení v knize Satanské rituály (A.S. LaVey).
Všichni členové jsou samozřejmě zváni. Svou účastí projevujete nejen zájem o naši společnou filozofii, ale též tím oceníte práci těch, kteří akce připravují, a pochopitelně tím i posílíte náš egregor.

Jak již mnozí z vás zaznamenali, byl v časopise Reflex dne 23. března 2017 otištěn článek s názvem „Satan s námi“ (je shlédnutí na našich stránkách).
V tomto rozhovoru osvětluje mistr Tau- Paulus naši filozofii, zvláště pak obřady „Temný harlekýn“ a „Volání Atlachnacha“. Navzdory problémům s médii v minulých letech je článek solidně napsán a je protkán fotografiemi od profesionálního fotografa Davida Těšínského. S tím byla v roce 2016 uzavřena dohoda o pořizování snímků na našich akcích.

Dále vás chceme informovat, že byli do pražské pobočky přijati dva noví členové. Doufejme, že budou v našich řadách přínosem a i oni budou spokojeni, že se mohou setkávat s lidmi podobně smýšlejícími.

Závěrem Vám chceme popřát pevné zdraví a hodně úspěchů v příštích měsících. Vychutnávejte svůj život plnými doušky v souladu se Satanskou filozofií a přísahou.

28.3.2017
V sekci „The Abyss online“ je článek z Reflexu všem našim čtenářům již k dispozici.

23.3.2017
Dnes vyšel v časopisu REFLEX (č.12/2017) článek o našem Chrámu nazvaný „SATAN S NÁMI – na návštěvě v Prvním Česko-Slovenském Chrámu Církve Satanovy“. V průběhu příštího týdne jej dáme na naše stránky.

15.2.2017
Vzhledem k navýšení sazeb České pošty od 1.2.2017 jsme i my byli nuceni navýšit poštovné a balné, aby odpovídalo reálu.

19.11.2016
Byla přidána nová povídka z pera Mistra Pavla Brndiara – „Smlouva“.

31.10.2016
Informace Rady Třinácti:
Ne vše se daří dle našich představ a jsou i situace, které jsou nepříjemné. Leč jsme satanisté a musíme se i k těm nepříjemným situacím postavit čelem. V minulých měsících byl z našich řad vyloučen náš člen fráter Botička za opakované porušení stanov našeho Chrámu. Přestože jeden člen odešel, dva noví členové naopak byli přijati, a sice do rakovnické pobočky. Na doporučení f. Teufela byl přijat člen našeho Chrámu f. Mefistofeles a ještě dříve také partnerka Pána Meče Samaela soror Salome. Mimo to se k nám hlásí i další lidé, o jejichž přijetí se teprve rozhoduje.

Z obřadní činnosti vybíráme:
– Úspěšný rituál Ohnivé obrazy propasti bez kontroly, který se konal na venkovním obřadním místě v Rakovníku, byl předznamenáním série rituálů rakovnických satanistů.
– Pár dní po něm totiž na témže místě proběhl, tradiční Petro – Pavlovský rituál.
– O více než měsíc později také Roh Hojnosti.
– Dalším počinem byl podzimní Dagonův vodní dar, konající se poblíž výše jmenovaného města u přírodního vodopádu.
– Dále nás čeká ještě poslední, a sice zimní rit z řady Samaelovy a to 21. 12., který se bude konat v Trutnově. V témže dni se budou konat další dva rituály, a sice Vzývání Atlachnacha a Temný harlekýn, jež jsou doménou pražských satanistů.
– Závěr roku bude završen Koloběhem zrození. Tentokrát, ovšem z důvodu zaneprázdněnosti f. Teufela, se nebude konat v jeho svatyni, nýbrž na jiném místě. Případní účastníci budou o místě konání informováni.
– Po novém roce proběhne oslava hromnic rituálem Vzývání Hasturovo, a to v Praze.
– V příštím roce nás čeká také řada rituálů zasvěcených čtyřem pekelným knížatům a to z pera f. Teufela. První z nich se bude konat u příležitosti jarní rovnodennosti. Přesné datum a čas bude včas upřesněn.
– Posledním obřadem v tomto pololetí bude o Valpuržině noci rituál Uctívání Azathotha. Rituál najdete v našem časopise The Abyss 1/2010.

Jak vidno, někteří naši členové neustále pracují na budování našeho společenství, leč pokaždé se jim nedostává odměny v podobě hojné účasti na prováděných akcích. Je velká škoda, že se tak neděje, přestože materiálu (obřadů) je dost a dost. Například rituály, vytvořené během magického výcviku, leckterý z nich dosud nebyl uveden v reálný život, byť by si to jistě zasloužil.

16.10.2016
Pro lepší přehlednost byly upraveny na našich webových stránkách tyto sekce: „66 otázek a odpovědí“ a „Obřady“, aby čtenář neztratil kontimuitu daného textu. Dále byl doplněn obsah The Abyss 2/2016, který vychází o Helloweenu, objednat si jej můžete přes náš chrámový e-mail.

1.7.2016
Informace určená všem členům a sympatizantům našeho Chrámu:
S politováním vás musíme informovat, že fráter Botička byl pro hrubé porušení našich interních stanov vyloučen z Prvního Česko-Slovenského Chrámu Církve Satanovy. Náš Chrám se do budoucna od jeho osoby distancuje.

15.5.2016
V sekci shop zůstává nadále objednání našeho časopisu The Abyss pouze mailovou formou.

1.5.2016
Vyšlo další číslo The Abyss 1/2016 – v sekci „časopis The Abyss“ si můžete přečíst obsah tohoto nového čísla. Objednat toto a další čísla, můžete dle instrukcí v sekci „shop“.
Dále byl přidán do sekce „osobnosti magické, okultní a religionostické tuzemské scény a rozhovory s nimi“ rozhovor se Zuzanou Antares, zakladatelkou magického řádu Malé opatství Thelémské.

30.4.2016
Rada Třinácti zdraví své členy a sympatizanty a přichází opět s tím nejzajímavějším, co se událo v našem Chrámu. Náš samizdatový časopis The Abyss začíná již pátou desítku, což je úctyhodné.
Tento rok je ve znamení nových obřadů. Rakovničtí satanisté navázali na svůj nový obřad „Roh hojnosti“ dalšími několika rituály. První z nich již proběhl a to 20. března při příležitosti oslavy jarní rovnodennosti na hoře Říp. Rituál dostal název „Hasturovo světlo“ a pochází z pera Pána meče Samaela. Ten inklinuje k panteonu Prastarých, v jehož duchu budou sepsány i další tři obřady k oslavám rovnodennosti a slunovratům. O přesných datech konání těchto obřadů budou zájemci včas informováni. Současně s rituály Prastarých pracuje f. Samael s f. Teufelem na obdobných ceremoniích, zaměřených na čtyři pekelné knížata.
Dalším novým počinem, tentokrát od mistra Tau-Pauluse, je rituál „Satanistický sabat“, který bude celebrovat 30. dubna o Valpuržině noci v Praze na Vrchu u třinácti kamenů.
Poté se opět setkáme při již zmiňovaném slunovratovém obřadu od Pána meče Samaela, který jej nazval „Ohnivé obrazy propasti bez kontroly“. Ten se uskuteční 21. června. Místo a přesný čas bude upřesněn. Následovat bude „Petropavlovský obřad“ v Rakovníku 29. června a tamtéž i dožínkový obřad „Roh hojnosti“ 30. července. 22. září proběhne již třetí Samaelův obřad z ranku Prastarých. Podrobnosti budou opět upřesněny později. Posledním rituálem v tomto pololetí bude Halloween na Vrchu u třinácti kamenů v Praze. Pro tentokrát byl vybrán rituál „Velká magická invokace Bafometa“. Tolik tedy výčet následujících akcí. Věříme, že si každý člen našeho Chrámu vybere a přijde si při rituálech na své.
Dále vás chceme informovat, že dne 4.3.2016 na Volném sdružení okultistů proběhla zdařilá beseda s naším mistrem Tau-Paulusem a pánem meče Plutem o činnosti našeho Chrámu. Následně měl náš mistr Tau-Paulus přednášku o satanské evokační magii.
Také v našem Chrámu v rámci spolupráce s Gnostickým bratrstvem pramene čisté nevázanosti začal esoterní výzkum, zaměřený na duchovní práci a uctívání tzv. Malé pětice.
Učeň f. Botička hovořil mj. o činnosti našeho Chrámu v regionálním rádiu.

10.3.2016
V sekci „Rozhovory s umělci, hudebníky, psychology, malíři – tuzemská scéna“ byl přidán nový rozhovor s malířem S. Dragojem. Pro více informací můžete navštívit jeho webové stránky: www.sandrodragoj.com a jeho skupiny www.infernalismus.com. Tento malíř pro nás namaloval krásné magické pečetě, z nichž jednu jste viděli na naší uvítací stránce.

28.1.2016
V posledním čísle časopisu The Abyss (2/2015) vyšel článek „Boyd Rice: stát ve dvou kruzích“, který jsme převzali z http://deliandiver.org/2009/07/boyd-rice-stat-ve-dvou-kruzich.html, neboť nám přišel zajímavý. Na výše uvedené adrese si můžete přečíst další poučné články.
Dále bylo v sekci shop upraveno „poštovné a balné“, neboť již zdaleka nepokrývalo náklady spojené s distribucí našeho časopisu.

9.1.2016
V sekci shop je možné objednávat od letošního roku pouze černobílou verzi našeho časopisu The Abyss. Barevná verze zůstává i nadále k dispozici jen pro členy Chrámu.

31.10.2015
Čas pokročil a my se opět setkáváme u toho nejzajímavějšího z dění našeho společenství. Rada třinácti, respektive kněží Chrámu se rozhodli, že již uběhlo víc jak devět let od založení P.Č-S.CH.C.S. a tudíž uzrál čas zvolit ze současných Pánů Meče jednoho, který za dlouholeté zásluhy získá čestný titul Mistra. Jako kandidáti byli navrženi: fráter Geherath d‘ Sabatoth, fráter Pluto, fráter Samael a fráter Abadon. V rámci stanov o tomto ocenění hlasovali všichni kněží Chrámu. Po dramatickém průběhu hlasování byl nakonec za druhého Mistra zvolen Pán Meče a zakládající člen Pražského satanského spolku a pozdější Pražské pobočky fráter Geherath d‘ Sabatoth Na druhém a třetím místě se se shodným počtem hlasů umístili fráter Pluto a fráter Samael a na posledním místě fráter Abadon. K vítězství Geherath d‘ Sabatothovi blahopřejeme. Toto čestné ocenění si rozhodně zaslouží. Všichni dobře víme, jakou měrou se náš bratr zasadil o vznik a fungování našeho společenství.
Obřady: Po tradičním Petropavlovském ritu v Rakovníku titíž aktéři debutovali 1. srpna s avizovaným dožínkovým obřadem, jež nazvali Roh hojnosti. Jak byl naplněn hojností, se mohli přesvědčit účastníci, kteří si udělali čas a na první nový rituál dorazili. S následujícími rituály, které se budou konat, jste byli seznámeni již v minulém čísle The Abyss vyjma Valpuržiny noci v dubnu 2016. Na tu je naplánován obřad „Satanistický Sabat“ z pera našeho mistra fráter Archechempe – Tau-Pauluse. U všech plánovaných akcí se budeme těšit na hojnou účast našich členů.
Také jsme potěšeni, že náš Mistr fráter Archechempe postoupil ve svém duchovním vývoji a byl vysvěcen na gnostického biskupa, přičemž přijal nové duchovní jméno Tau-Paulus. Tímto krokem se mu nejen symbolicky otevřela cesta k dalšímu rozšíření obzorů. Rovněž získal přístup do mnoha filosofických a magických systémů. Svěcení na gnostického kněze obdržel rovněž fráter Pluto, který společně s naším mistrem od roku 2011 působí v Gnostickém bratrstvu pramene čisté nevázanosti. Tato skupina se věnuje studiu HOODOO, chtonických kultům, nejrůznějším formám magie, temnému mysticismu a satanské gnosi. Některé z materiálů tohoto bratrstva vám budeme v následujících letech zpřístupňovat na stránkách našeho časopisu a na našem webu.
Radou třinácti bylo na Valpružinu noc odhlasováno, že s. Halia upraví a zpřehlední stávající stránky do nové podoby a dále je bude průběžně aktualizovat. Toto je zatím přechodná, ale daleko přehlednější podoba, na stránkách se bude i nadále pracovat. F. Nocturno, který naše stránky spravuje, zajišťuje odborníka, který nám vytvoří nové, modernější stránky, které budou odpovídat trendům naší doby.

30.4.2015
Rada třinácti Vás informuje o nejzajímavějších událostech, které v posledním půl roce proběhly v našem Chrámu:
Letos slavíme 10. výročí založení Prvního Česko – Slovenského Chrámu Církve Satanovy a u jeho příležitosti kromě běžného čísla The Abyss, vychází i speciální číslo, které si můžete objednat v sekci shop.
Nadcházející svátky: nejbližším je tradiční rakovnický Petro-Pavlovský rituál konaný 29.6 na venkovním rakovnickém obřadišti. Členové rakovnického Templu se rozhodli vytvořit též obřad Roh hojnosti u příležitosti oslavy Dožínek, který se bude poprvé konat 1.8. Rituál bude pojat jako uctění darů matky přírody s důrazem na připomenutí Slovanů, kteří kdysi osídlili náš úrodný kraj. Na Helloween na pražském venkovním obřadišti proběhne rituál Vzývání Dagona, který napsal fráter Archechempe. Poté bude následovat v pořadí již třetí Pátek třináctého – v listopadu.
Proběhlé akce: Dva předchozí Pátky třináctého jsme oslavili v únoru a v březnu. Vzhledem k eskalujícímu napětí na Blízkém východě byl rituál probíhající 13.2. namířen proti zločincům z Islámského státu. Současně byla tato magická práce zaměřena i na ochranu naší vlasti a Evrpoy před islámským radikalismem. Druhý pátek 13.3. se nesl v duchu obohacení zúčastněných v jejich osobním životě. Na začátku února se slavil v pražské svatyni obřad Vzývání Hasturovo a na přelomu roku se slavil Koloběh zrození, který se výjimečně konal v Praze, ale současně byl celebrován i v Rakovníku. Tolik z výčtu proběhlých a plánovaných hromadných akcí, jež se uskuteční během dalšího půl roku a na které jsou všichni členové srdečně zváni.
Co se týče styku s médii, kontaktovala nás televize Barrandov a natočila s některými členy rozhovor, následně vysílaný v hlavní zpravodajské relaci Naše zprávy. Mimo to nás kontaktoval i redaktor časopisu Instinkt se žádostí o rozhovor. Protože jsme se však nedohodli na podrobnostech, tento rozhovor se nemohl uskutečnit.
Radou třinácti bylo také odhlasováno, že s. Halia upraví a zpřehlední stávající stránky do nové podoby.

2.1.2015
V sekci osobnosti magické, okultní a religionistické zahraniční scény a rozhovory s nimi, se nachází nový rozhovor našeho člena se zakladatelem Temple of Set M. Aquinem. Ten bude rovněž součástí připravované publikace, která bude obsahovat zajímavé rozhovory s předními zástupci světové satanistické a magické scény. O termínu dokončení a možnosti objednání budeme informovat zde v novinkách.

2.10.2014
Jako již tradičně v našem tištěném samizdatu The Abyss, se i zde hodlá od nynějška ohlížet Rada třinácti za činností uplynulého roku. Mezi obřady, které se uskutečnily, patřila:
oslava Halloweenu, konkrétně obřad Das Tierdrama. Obřad samotný byl opět velice emotivní. Velkou měrou k mimořádnému rituálnímu prožitku přispěla špičková připravenost všech zúčastněných, kteří se dokonale zhostili svých rituálních rolí, o zdařilých maskách zvířat ani nemluvě.
Po tomto obřadu následovala rituální oslava pátku třináctého, která proběhla dne 13. 12. 2013 jako již tradičně na Vrchu u třinácti kamenů.
V druhé polovině prosince byla pestrá rituální praxe pražské pobočky završena vykonáním obřadu Volání Atlach-Nacha. Bezprostředně po tomto dramatickém zaklínání následoval obřad Temného harlekýna.
Rituály v následujícím roce byly taktéž profesionálně provedeny:
Mimořádný byl silvestrovský Koloběh zrození celebrovaný představiteli rakovnické pobočky a pozadu nezůstal ani předchozí přípravný rituál z pera Pána meče f. Samaela.
Rovněž každoroční obřad Vzývání Hastura celebrovaný 2. února v Praze mistrem f. Archechempem byl nadmíru zdařilý. Postupem času se ukazuje, že někteří adepti naší filosofie, zvláště ti výše postavení, se rozvíjí podle pověstného sloganu ,,Zraje jako víno, čím starší tím lepší“.
22. 3. 2014. se náš Mistr Tau-Paulus (f. Archechempe) společně s Pánem meče f. Plutem a svojí přítelkyní Tutorem s. Anendrou účastnili religionistické konference, která proběhla na půdě Husitské teologické fakulty univerzity Karlovy.
30.4.2014 o Valpružině noci proběhl na Vrchu u třinácti kamenů, jak je již tradičně zvykem, obřad Černé mše, kterou impozantně celebroval Pán černého plamene f. Haborym.
Poté následovala oslava pátku 13.6., kterou jsme po velmi dlouhé době zpřístupnili našim přátelům a sympatizantům z řad širší veřejnosti.
Také nás po několika letech opět oslovila slovenská televizní stanice JOJ s prosbou, zda by mohla se zástupci P.Č-S.CH.C.S. natočit pořad o satanismu. Na podmínkách případného natáčení jsme se ovšem nedohodli.
A nyní nám dovolte změnit téma a informovat vás o obřadech, které se v letošním roce budou ještě konat, a na které tímto co nejsrdečněji zveme všechny registrované členy našeho Chrámu.
Dne 31. října nás čeká oslava Halloweenu, na kterou byl vybrán Rituál Lilith. Ten, pro potřeby našeho Chrámu upravil a z původního originálu přepracoval mistr Tau-Paulus (f. Archechempe). Koncem letošního roku bude v Pražském Templu vykonána rituální ceremonie Temného harlekýna a také několik specifických magických operací, jež se budou praktikovat v rámci pětiletého magického výcviku.
Rakovničtí satanisté začali rovněž sepisovat vhodnou ceremonii, určenou k oslavě dalšího důležitého satanského svátku, jakým jsou Dožínky. Tento svátek je v našem společenství tak trochu opomíjen. Zřejmě kvůli datu svého konání, které připadá na 2. srpna. Nicméně je škoda, že je na tento důležitý svátek zapomínáno. Vždyť v dřívějších dobách, kdy ještě nebyly supermarkety, kde je zboží k dispozici po celý rok, záleželo právě na tom, jaká bude úroda a jak se bude lidem žít do další sklizně. Z těchto důvodů se členové rakovnického Templu rozhodli stávající situaci změnit a vytvořit rituál oplývající bohatostí, při kterém by měla být jeho účastníkům poskytnuta hojnost všeho, co nám příroda může v daném ročním období nabídnout. Jak známo, Rakovnicko je co do pestrosti pěstovaných plodin velmi rozmanité, takže výběr tohoto místa je pro tento typ ceremonie jako stvořený.
Na závěr bychom vás chtěli informovat, že vyšla zajímavá kniha Veroniky Šulcové – soror Abogarth s příznačným názvem Vůdů. Toto zajímavé dílo vydalo nakladatelství Vodnář. V tomtéž nakladatelství vyšel i překlad knihy Kennetha Granta Magické obrození, o jehož vydání a přeložení do českého jazyka se velkou měrou zasadili i členové našeho Chrámu.
Rada třinácti.
Dále – v The Abyss Online čtěte nový rozhovor s Tau-Paulusem (fráterem Archechempe).

9.7.2013
Jeden nový článek v The Abyss online a v sekci Rituály nový obřad.

21.8.2012
Byla rozšířena rubrika 42 otázek a odpovědí – z původních 42 zodpovězených otázek je nyní 66, z tohoto důvodu změna názvu na 66 otázek a odpovědí. Rovněž byl přepracován celý Úvod.

20.7.2012
REAKCE NA INTERNETOVOU DISKUZI NA STRÁNKÁCH ČT. – POLOŠERO.
Původně jsem neměl v úmyslu psát další vyjádření. Přiměly mě k tomu teprve místy až demagogické argumenty pana Langera, jež uveřejnil na stránkách ČT. V nich se snaží všemožně bagatelizovat nespokojené reakce diváků i členů našeho Chrámu a současně obhájit neobhajitelné. Pochopitelně to vyvolává množství emocí jak u jeho zastánců, tak i u jeho odpůrců. Díky tomu se ale vytrácí do pozadí cosi podstatného.
Přestaňme se proto přít, kdo má a kdo nemá pravdu a položme si prosím jednoduchou otázku: Jaké jsou vlastně morální a charakterové kvality producenta a režiséra celého pořadu. Básníka, který se odvolává na přední české mystiky pana Dr. Tomáše a mistra Drtikola.
Shrňme si fakta, která tu již zazněla a společně se nad nimi zamysleme:
1. Pan Langer mě i mé přátele opakovaně ujistil, že natáčení v žádném případě nebude o Chrámu C.S. Ale o mé duchovní cestě. Toto své tvrzení stvrdil svým slovem a podáním ruky. Fakt, na který mám několik svědků. Ostatně může to potvrdit i samotný materiál, který byl natočen a jenž je zřejmě uložen v archivu ČT. Tedy pokud nezmizí tak jako mizeli rigorózní práce z Plzeňské univerzitní knihovny. Přesto nic z toho, co jsem výše uvedl, není z pořadu patrné a pan Langer v této diskuzi dokonce píše, že reportáž vypráví tři hlavní příběhy s vloženým vnitřním příběhem našeho Chrámu.
2. Pan Langer mě i mé přátele rovněž ujistil, že v dokumentu budou vystupovat především tři hlavní postavy a sice: Já, bývalý charismatik a bývalý buddhistický mnich. Na náš přímý dotaz, zda nebude v pořadu pseudosatanista podobného ražení jako pan Prorok nás ubezpečil, že nikdo takový v pořadu vystupovat nebude. Fakt, který může potvrdit opět několik svědků. Přesto se tak nestalo a pan Langer učinil pravý opak! Mimo to, v jednom z komentářů na stránkách ČT. Pološero přímo popírá, že by nám takový slib kdy dal.
3. V jedné ze svých reakcí na blogu ČT. Pološero pan Langer píše, že je pan Prorok inteligentní a pracovitý, jinde zas uvádí, že si ho nesmírně váží. Fakta, která si zde můžou všichni dohledat. Velká škoda, že z jeho pořadu nic z toho co zde uvádí, není patrné. Ba právě naopak. Osobnostní profil pana Proroka se v kontextu s ostatními aktéry lineárně vyprávěného příběhu utápí v negaci a nenašel jsem v něm téměř nic, z čeho by bylo patrné, že sleduji dokument o inteligentním a pracovitém člověku. Tento dojem nemám jen já, ale i drtivá většina lidí (nejedná se o satanisty), s kterými jsem o tomto dokumentu hovořil.
4. Za velmi citlivé jsem považoval vystoupení své dcery. Pan Langer mě ale přesvědčil, že pro objektivitu celého natáčení o mém životě je její účast důležitá. Souhlasil jsem teprve tehdy, když jsem byl ujištěn, že z reportáže bude zřejmé, že Justýnu nevychovávám jako satanistku. Faktem ovšem je, že použité a prostříhané záběry, které ČT odvysílala, u laické veřejnosti vyvolávají zcela opačný dojem. (Tento názor jsem získal na základě negativních reakcí mého okolí). Jen tak pro pořádek. Za dobu, co je moje dcera na světě, jsem se zúčastnil, či jsem přímo celebroval přes 200 rituálů a satanistických ceremonií. Má dcera se účastnila pouze 2. což je pouhé 1%. Konkrétně se jednalo o její křest, což je oslava rodičů, že mají zdravé a šťastné dítě. Neprobíhá v rituální místnosti, ale v dětském pokoji a jeho cílem není zasvětit dítě Satanovi, ale obdarovat ho, rozesmát a především mu dát najevo lásku obou rodičů. Další obřad má dcera absolvovala mnohem později a to na vlastní žádost a se souhlasem své matky. Mimo to se účastnila i jednoho pohanského, nikoli satanského rituálu. To, že své dítě vychovávám k samostatnému myšlení a k náboženské svobodě pan Langer ví moc dobře už od roku 2007, kdy se mnou točil dokument pro pardubickou univerzitu. V tomto dokumentu jsme o této skutečnosti přímo hovořili na kameru a to je fakt!
5. Pan producent a režisér se v jednom se svých příspěvků rovněž podivuje nad reakcí členů Chrámu C.S. Ano, je skutečně udivující, že se v naší společnosti ještě najdou lidé, kteří se dokáží ohradit, pokud mají pocit, že byli podvedeni a zmanipulováni. Náš Chrám připodobnil k polo-skautské organizaci. Před více jak patnácti lety satanisty jiný reportér z TV NOVA ve snaze zesměšnit naši práci zase přirovnal k „Rychlím šípům“ pana Jaroslava Foglara. Možná je to překvapivé, ale obě tato přirovnání nás v žádném případě neuráží. Protože i my ctíme podobné hodnoty. Hodnoty, které lidem jako je pan Langer patrně nic neříkají. Nebo snad ano? Tak mě napadá, jestli mu to vůbec stálo za to? Na stránkách ČT se zmínil o významných českých mysticích. Docela by mě zajímalo, co by cítil, kdyby o sobě a svém chování meditoval? Člověk, který píše tak zajímavé verše jako pan Langer, by přece měl mít špetku sebereflexe. Nebo si snad vážně myslí, že práce žurnalisty spočívá v bezohledném překrucování pravdy kvůli senzaci?
Pavel Brndiar

11.7.2012
V The Abyss Online jsou dva nové články o historii CS a P ČSCHCS Dále jsou v sekci Rituály tři nové články – dva obřady a článek o pomůckách užívaných při rituálech. A konečně v sekci Úvod byly upraveny zasvěcovací stupně do současné platné podoby. V brzké době proběhne i aktualizace galerie.

1.11.2011
Dne 27. listopadu se uskuteční v rámci festivalu magie, šamanismu, čarodějnictví a pohanství Mystica 2011 v ateliéru Strakonická v Praze přednáška člena rady Třinácti Sublime Teufela s praktickou ukázkou tří základních rituálů ze satanské bible (invokace soucitná, invokace k vyvolání smyslnosti a invokace k přivolání zhouby). Přednáška je určena především začátečníkům, kteří neměli dosud možnost účastnit se žádného satanského rituálu. Při ukázce budou použity skutečné pomůcky, které jsou používány při společných rituálech a ceremoniích pořádaných naším chrámem, ale i při osobních obřadech jednotlivých členů. Dále bychom rádi pozvali všechny členy našeho chrámu k oslavě Valpuržiny noci v Praze na Vrchu u 13. kamenů 30. dubna příštího roku. K této příležitosti byla vybrána již jednou úspěšně provedená Ceremonie Devíti úhlů.

13.3.2011
Článek o překážkách v magickém výcviku od frátera Pluta se nachází v sekci The Abyss Online.

25.1.2011
Nový článek od frátera Archechempe naleznete v sekci The Abyss Online.

13.11.2010
Stejně jako minulý rok bychom vás rádi upozornili na blížící se festival magie, čarodějnictví a šamanismu nazvaného Mystica, který se bude konat od 19.11. do 21.11. 2010 v ateliéru Strakonická, ul. Strakonická 153/3 Praha 5. Z řad satanistů našeho chrámu zde bude přednášet náš člen fráter Teufel. V sobotu 20.11.od 19.45 h si můžete poslechnout jeho přednášku na téma: Satanismus a jeho etika.

21.4.2010
Na Valpuržinu noc bude vykonán neveřejný Jarní obřad k oslavě boha Pana. Zájemci o účast z řad PCSCHCS naleznou text obřadu v časopise The Abyss 1/2006.

28.12.2009
Upozornění ohledně prvního esbatu pro nově přihlášené účastníky magického výcviku: sraz bude
9.1.2010 v 15 hod. před stanicí metra Rajská zahrada (při pohledu čelem ke stanici vlevo nahoře), odkud bude následovat přesun na esbat. Psací potřeby, popř. flashdisk s sebou. V případě jakýchkoliv dotazů se obraťte na emaily uvedené v kontaktech.

12.10.2009
Jak již bylo avizováno dříve, i na letošní Halloween se bude konat obřad, jenž bude po splnění určitých podmínek přístupný vážným zájemcům z řad nečlenů PCSCHCS. Jedná o obřad Pocta Čortovi. Podmínky pro účast na obřadu jsou následující: účastníci se musí aktivně účastnit obřadu, ten je zde na webu v sekci Rituály (pokyny pro účastníky), samozřejmě je nutno vědět, ve které pasáži účastníci mluví a jaká dělají gesta. Dále pak černý rituální oděv (hábit nebo plášť), nebo takový oděv, jaký nosí účastníci obřadu dle pokynů k provedení. Běžný černý civilní oděv je zcela nedostatečný. A Baphomet nebo satanský pentagram k zavěšení kolem krku. Sraz pro tyto účastníky bude 31.10. ve 20 hod. před stanicí metra Rajská zahrada.
Dále bychom vás chtěli upozornit na blížící se festival Mystica, jehož se zůčastní i zástupci PCSCHCS.
Frater Samael představí činnost Rakovnické pobočky PCSCHCS, zatímco frater Nocturno provede prezentaci o PCSCHCS. Tau-Paulus (fráter Archechempe) zakončí celou akci besedou o činnosti chrámu s přítomnými. Pro více informací klikněte na banner.

15.8.2009
Do sekce Rituály byl přidán obřad Pocta Čortovi. Ten bude vykonán na letošní Halloween a bude zpřístupněn i vážným zájemcům z řad nečlenů PCSCHCS. Podmínky pro účast budou upřesněny.

13.7.2009
V The Abyss Online najdete krátký report o naší účasti na letošním festivalu Fantazie v Chotěboři.

30.6.2009
Nový článek nazvaný Úvaha o úloze citu a lásky v magii a satanismu se nalézá v The Abyss Online.
Zároveň bychom chtěli upozornit na drobnou nesrovnalost, která se nachází na webu blížícího se PaganConu a sice na tu, že Pavel Brndiar je na tomto webu představen jako velmistr našeho Chrámu. Tento stupeň se ale v zasvěcovacích stupních PCSCHCS vůbec nevyskytuje. Nejvyšší stupeň je, jak se také můžete dočíst i v Úvodu, Mistr, což je i stupeň Pavlova zasvěcení. Organizátory PaganConu jsme na tuto skutečnost před nedávnem již upozorňovali, protože ale zatím nedošlo ke korekci této nesrovnalosti, uvádíme zde toto upřesnění.

25.6.2009
PaganCon je programová linie na Festivalu Fantazie v Chotěboři – největším setkání fanoušků sci-fi a fantasy ve střední Evropě. Jak vyplývá z názvu, jedná se o programovou linii tematicky zaměřenou na “pohanské” kultury a náboženství. Této linie se zúčastní také zástupci PCSCHCS v čele s Pavlem Brndiarem v rámci moderované besedy o satanismu. Podrobnější informace naleznete na webu Paganconu.

23.5.2009
Nový rozhovor s Mistrem našeho Chrámu Pavlem Brndiarem naleznete v sekci The Abyss Online.

28.2.2009
V The Abyss Online je nový článek nazvaný Novopohanství a satanismus.

25.2.2009
Dne 11.04.2009 od 15:00 se na adrese Ka-Studio, Mikovcova 10, Praha 2 (poblíž stanice metra I. P. Pavlova) koná přednáška nazvaná Rökkr a temné pohanství. Přednáší hlavní koordinátorka Dávného obyčeje Linda Dragonari.

13.11.2008
Vedení Rakovnické pobočky PCSCHCS rozhodlo o tom, že již nebude vydávat časopis Osvícení. Přispěvovatelé, kteří dříve psali články pro toto periodikum, budou v budoucnu přispívat do časopisu The Abyss. Zároveň je třeba zmínit se, že až na číslo 5 černobílé, jsou všechna ostatní čísla Osvícení vyprodána a o jejich případném dotisku se již neuvažuje.

15.10.2008
Fráter Pluto a Fráter Archechempe poskytli koncem minulého měsíce rozhovor pro v současné době aktuální číslo magazínu Maxim (v prodeji od včerejška).

3.5.2008
Protože někteří z členů Rady třinácti s umístěním textu Roj trubců lži magických na našich stránkách již od začátku z různých důvodů nesouhlasili, bylo rozhodnuto o kompromisu, na jehož základě měl být výše zmiňovaný text umístěn na našem webu pouze po určitou dobu. A to tak dlouho, dokud na jeho obsah budou probíhat diskuze a reakce zainteresovaných osob. Chtěli jsme tímto způsobem vyjádřit panu Josefu Veselému naši podporu. Protože se ale ukázalo, že na celou knihu vůbec nikdo již druhý měsíc nereaguje, rozhodli jsme se celý text nyní stáhnout. Další důvod, který nás k tomuto rozhodnutí přivedl, je ten, jak víme z osobního kontaktu, že všechny osoby, kterých se celá kauza tyká, knihu pana Josefa Veselého už četli. Když o tomto rozhodnutí Pavel Brndiar jménem Rady třinácti informoval pana Josefa Veselého, ten s naším rozhodnutím nebyl spokojen a dal nám najevo, že si myslí, že mu tím odebíráme podporu naší církve. (Tuto jeho domněnku my ale nesdílíme. Většina členů naší Rady v osobním kontaktu s tzv. internetovými diskutéry vždy stála na jeho straně a v této kauze ho podporovala.) Následně nám poslal email, v němž nám oznámil, že s námi přerušuje veškeré dosavadní kontakty a požádal členy rady o stažení všech jeho příspěvků z našich webových stránek, v čemž jsme se mu rozhodli vyhovět.
Rada třinácti

24.1.2008
Po různých spekulacích o tom, že se v kauze okolo internetových diskuzí zachycených v níže uvedené knize Roj trubců lži magických jednoznačně stavíme na stranu J.Veselého, chceme upozornit na to, že tomu tak není. Jsme totiž v této záležitosti zcela nestranní. Byli jsme požádáni o uveřejnění knihy, a protože se s Josefem známe, vyhověli jsme mu. Pokud některý z aktérů uvedených v této knize cítí potřebu vyjádřit zde svůj názor, můžete sepsat svůj text, poslat nám ho a pokud bude k danému tématu, můžeme ho též uveřejnit. Upozorňujeme ale na to, abyste se pod své články podepsali stejně tak, jako se podepsal pod svůj sborník i Josef Veselý.

5.1.2008
Sborník Roj trubců lži magických od J.Veselého naleznete zde. Anotace: Autor v tomto sborníku shromáždil výběr z nejzajímavějších negativních ohlasů na svá díla včetně kritických výroků o své osobě, které byly publikovány na internetu v rozmezí let 2002 až 2007. Některé z těchto textů komentuje a v závěru internetovým debatérům odpovídá otevřeným dopisem. Po létech mlčení zde konečně vyhlašuje své zásadní stanovisko k této otázce, kterou doposud z řady důvodů ignoroval.

4.1.2008
V sekci Rituály je nový obřad Zjevení Hypnovo a v The Abyss Online jsou dva nové články – Symbolika satanského kříže a Temná strana slunce.

10.12.2007
Před časem u nás vyšla poprvé v češtině kniha Petera J. Carolla Liber Null & Psychonaut (nakladatelství Vodnář). Z našeho pohledu pozoruhodná událost a to nejen kvůli tomu,co se po vydání této knihy dělo.Recenzi od Codyho a rozhovor o knize s J.Karikou naleznete zde a recenzi od J.Kariky zde.

29.7.2007
V The Abyss Online vznikla nová rubrika Rituály. Tam prozatím naleznete dva obřady. Koloběh zrození, který nám poskytla naše rakovnická pobočka a Sexuální magie z knihy Obřady k uctění Starých.

23.7.2007
V sekci Osobnosti je nový článek – rozhovor s Lindou Dragonari.

1.5.2007
Z rozhodnutí Rady Třinácti byla zrušena návštěvní kniha. K diskuzi můžete využívat fórum.

29.3.2007
21. března byli Libor Hejtmánek s Pavlem Brndiarem pozváni do exkluzivního klubu Hermes, kde se sešlo několik známých osobností včetně mistra fotografie Jana Saudka, Miss Lucie Váchové, Markéty Majerové a Slávka Boury.

29.1.2007
Toto je obálka a jedna z ilustrací k připravované knize ceremonií a rituálů Cthulhu… takže teď pro nedočkavce alespoň malá ochutnávka… Autor obálky a ilustrací v knize je Roman Kýbus (mimo jiné kreslil obaly na poslední CD a DVD Root). Pro zvětšení klikněte na obrázek.

19.1.2007
V aktuálním magazínu MF Plus (3/2007) je otištěn rozsáhlý rozhovor s Pavlem Brndiarem a Petrem Krabsem z 1. Česko-Slovenského Chrámu Církve Satanovy.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *