První oficiální vyhlášení Prvního Česko-Slovenského Chrámu Církve Satanovy

Pokud patříte mezi stálé odběratele našeho časopisu THE ABYSS, následující řádky vás nepřekvapí, a pokud ne, musím vás ujistit, že se nejedná o nečekané změny, nýbrž o završení pozvolného procesu. Ten odstartoval Jiří Valter svým článkem v našem časopisu, který jsme otiskli 1. 10. 1999. Informoval nás v něm, že naše PRVNÍ ČESKO-SLOVENSKÁ CÍRKEV SATANOVA přerušila veškeré kontakty s THE FIRST CHURCH OF SATAN v USA. Již dříve jsme cítili, že je nutné hledat a razit nové cesty, kterými by se měla naše práce ubírat. Pozvolna se tak začala utvářet naše vlastní historie. Každý z nás si byl dobře vědom toho, že Satanismus, jehož moderní základy položil A. S. LaVey, nemůžeme donekonečna prezentovat pouze jako filosofické učení vycházející z pouček, které obsahuje Satanská bible.

Satanismus nikdy nebyl a nikdy nesmí být statický! Veliký potenciál, kterým toto pozoruhodné učení disponuje, naopak spočívá v jeho nevyčerpatelné kreativitě a my se rozhodli nechat se tímto silným proudem nespoutaných tvůrčích sil inspirovat při vytvoření nové, ryze naší organizace. Po šesti letech úsilí předních členů naší církve jsme připraveni zahájit renovace ve stávající struktuře našeho společenství a vztyčit tak základní pilíře obrozeného PRVNÍHO ČESKO-SLOVENSKÉHO CHRÁMU CÍRKVE SATANOVY, kam si vás tímto dovolujeme pozvat, ke společnému dílu, na jehož konci bude na ty, kteří vytrvají, čekat poznání z těch nejcennějších, arci, z těch nejcennějších!
A nyní nám dovolte vás podrobně seznámit se všemi změnami. Tu první významnou změnu můžete pozorovat nejen v našem pozměněném názvu, ale i na naší oficiální hlavičce, která nás v budoucnu bude odlišovat od podobných spřízněných, ale i zcela odlišných skupin a organizací. Nový symbol našeho společenství je otištěn na titulní straně THE ABYSS (No. I/ 2005), jakož i v záhlaví našeho prohlášení. Další změny byly učiněny i ve struktuře vedení.

Poté, co se Jiří Valter rozhodl rezignovat na všechny oficiální funkce v CÍRKVI SATANOVĚ, jsme jím byli zde v Praze vyzváni k převzetí vedení celé C.S. Mnozí z nás očekávali, že se tohoto úkolu zhostí tehdejší SECOND MASTER Pavel Brndiar a zaujme vůdčí úlohu v roli GROTTO MASTERA. Ten však tento titul odmítl a namísto toho nám předložil pozoruhodné řešení celého problému. Navrhl totiž založit Radu Třinácti, která by nadpoloviční většinou byla usnášení schopná a řídila by celý PRVNÍ ČESKO-SLOVENSKÝ CHRÁM CÍRKVE SATANOVY. V této radě zasedá mimo něj ještě dalších dvanáct osobností z řad členů CÍRKVE SATANOVY, přičemž se nejedná pouze o dlouholeté členy s významným postavením, ale i o adepty, kteří jsou v PRVNÍM ČESKO-SLOVENSKÉM CHRÁMU CÍRKVE SATANOVY teprve kratší dobu. Tento výběr byl takto proveden záměrně, aby tvořil dokonalý průřez členskou základnou.

Následující informace jsou přepracovanými verzemi starších materiálů naší církve a v této podobě byly nově schváleny touto radou a jsou i do budoucna závazné pro všechny členy PRVNÍHO ČESKO-SLOVENSKÉHO CHRÁMU CÍRKVE SATANOVY.

Rada Třinácti