The Abyss

THE ABYSS

Zde jsou obsahy jednotlivých čísel The Abyssů, které už vyšly:
(v každém čísle je součástí obsahu to nejzajímavější z našeho Chrámu za dané období)

Rok 2022

THE ABYSS 1/2022

Odkaz starých
Nahum&Lilitha
Der Wahnsinn von Andelsprutz (Šílentsví z Andelsprutzu)
Akrobat

THE ABYSS 2/2022

Evokace Aritona
Písemný záznam evokace Aritona
Vzývání Nodense

Rok 2021

THE ABYSS 1/2021

Obřad zasvěcující magickou destičku (pečeť) s Paimonovým jménem
Evokace Amaimona
Záznam evokace Amaimona
Obřad černého plamene

THE ABYSS 2/2021

Mágové v zemích Koruny české
Duše dubu
Lilith
Bizango
Vzývání Tsathogguy

Rok 2020

THE ABYSS 1/2020

Mistrova oběť
Tajné společnosti na Haiti, druhá část
Rozhovor s Mistrem Pavlem Brndiarem
Praxe pantaklů Luny jako klíč k testům a vstupu do „velké hry“
Charaktery a pantakly Luny v díle Františka Bardona a Františka Kabeláka, Část I: teorie

The Abyss 2/2020

Cesta satanismu a vznik nové elity
Krátký úvod do árijské thelémy
Luciferův plamen
Charaktery a pantakly Luny v díle Františka Bardona a Františka Kabeláka
Část II: praxe

Rok 2019

THE ABYSS 1/2019

Slovo
Satanovo probuzení
Praxe malé pětice
Kněz

 

The Abyss 2/2019

Krabat
Spagyrie
Tajné společnosti, první část
Dedičstvo
Pěticípý hněv

Rok 2018

THE ABYSS 1/2018

Orákulum Obi neboli kokos
Protigénius 30. Stezky klifotu – Raflifu
Božstva ve Voodoo

THE ABYSS 2/2018

Satanistická gnose
Ayn Randová a Objektivismus
Písemně zpracovaný záznam z evokace klifotického protigénia 30. Stezky – Raflifu
0. Blázen
Božstva ve Voodoo

 

Rok 2017

THE ABYSS 2/2017

Psí bojovník (Tau-Paulus)
Síla Duchů (f.Eirixion)
Rituál evokace démona Thantifaxatha (Tau-Paulus)
Smlouva (Tau-Paulus)

THE ABYSS 1/2017

Zpětný pohled na esterní výzkum Malé pětice (s.Halia)
Obřad zasvěcující magickou destičku (pečeť) Oriensovým jménem (f.Grobianus)
Uctívání Svaté Smrti (s.Lucrezia)
Rituální slavnost Temného Harlekýna (Tau-Paulus)
Rudý blues (Justýna Brndiarová)

 

Rok 2016

THE ABYSS 1/2016

Malá pětice
Stručná charakteristika Malé pětice
Devět zásad magické praxe s Malou pěticí
Oltář Malé pětice
Magické předměty umístěné na oltáři Malé pětice
Rozhovor se zakladatelkou magického řádu Malé opatství Thelémské
Co je theléma
Sandro Dragoj – Triumfální umělec Infernalismu
Obřad zasvěcující magickou destičku (pečeť) s Amaimonovým jménem

THE ABYSS 2/2016

Magická pečeť Gnostického bratrstva pramene čisté nevázanosti
Základní rituál uctívání Malé pětice
Proč nepoužívám laveyovské rituály
Obřad zasvěcující magickou destičku (pečeť) – talisman s Aritonovým jménem
Pryč od lidí

 

Rok 2015

THE ABYSS 2/2015

Boyd Rice: Stát ve dvou kruzích (Greg Johnson)
Původ a význam slova húdú (Gnostické bratrstvo pramene čisté nevázanosti)
Hloh a húdú (Gnostické bratrstvo pramene čisté nevázanosti)
Rozhovor s vůdčí osobností českého gnosticismu (Mgr. Jan Kozák)
Mystérium alegorického úniku – Pakt s ďáblem (John Allee)
Satanistický Sabat (Tau-Paulus, s.Anendra)

THE ABYSS speciál 2015

Předmluva (Josef Kunc)
Jiří Big Boss Valter
Radio Werewolf
Michael Moynihan
Abbey ov Thelema
Babylon 777
Subadur
Tomáš Fabian

THE ABYSS 1/2015

Poslední rozhovor s A.S.LaVeyem před jeho smrtí (Shane a Amy Bugbee)
Vývoj insignií Order of the Trapezoid (sir Michael A. Aquino, Ph.D, GME)
Satanismus na Ukrajině (EC)
Vzývání Dagona (Tau-Paulus)
Komentář k pečetím Devíti úhlů – magický pohled na ceremonii Devíti úhlů (sir Michael A.Aquino, Ph.D, GME)

 

Rok 2014

THE ABYSS 1/2014

Prvorepublikový satanista a pohan ze šumavy josef šimánek
Oslava podzimní rovnodennosti
Setkání s londýnskými satanisty aneb satanismus v anglii
Práh
pavouk
rituál volání atlach – nacha
O šťastném húdúismu aneb výchova dítek v čechách

THE ABYSS 2/2014

Satanské oltáře
Rozhovor s Mistrem Pavlem Brndiarem (f. Archechempe)
Věřil Anton Szandor lavey v Satana a v Ďábla?
Satanská oslava života a nespoutané sexuality
Yezidiové, uctívači ďábla?

 

Rok 2013

THE ABYSS 2/2013

Oslava jarní rovnodennosti (s.Halia)
Liber SAMEKH (Alister Crowley)
Poznámky k překladu Liber SAMEKH (f.Eirixion)
O zodpovědnosti (f.Amon)
Magická hůlka (Tau-Paulus (f.Archechempe))
Belialovo zlato – zasvěcení talismanu, který přivádí k bohatství (f.Pluto)

THE ABYSS SPECIÁL 2013

Předmluva (Josef Kunc)
Irmě se zdálo! (Veronika Vocásková)
Okna v bouři 1894 (Jaroslav Vrchlický)
Rytíř Smil (Jaroslav Vrchlický)
Litanie k Satanovi (Charles Baudelaire – Květy zla)
Déště chtivá (Josef Kunc)
Obraz (Josef Kunc)
Satana (Giosue Carducci)
Lokaj a Baronesa (od neznámého autora)
Rozkoš okamžiku (Jaroslav Švejnar)
Cesta (Petr Krabs)
Tak se zrodil nadčlověk (Petr Krabs)
Hřbitovní tajemství (Petr Krabs)
Vášnivá (Petr Krabs)
Chuť prožitku (Petr Krabs)
Svatební košile (K.J.Erben)
Mrtvý (František Halas)
Tlení (František Halas)
Cha (f. Kratos)
Poznání (Howard Phillips Lovecraft)

THE ABYSS 1/2013

Proti všem?! (Tau-Paulus (f.Archechempe))
Rituál očišťující drahé kameny (Tau-Paulus (f.Archechempe))
Liber BATRACHOPHRENOBOOCOSMOMACHIA sub figura DXXXVI (Alister Crowley)
Liber DXXXVI (komentář: f.Eirixion)
Co mají společného loa, prastaří a satanismus? (Tau-Paulus (f.Archechempe)
Rituál Lilith (upravil a přepracoval Tau-Paulus (f.Archechempe)
Sacra Bosco (EC)
O svobodě vyznání (f.Amon)
O dualitě (f.Amon)

 

Rok 2012

THE ABYSS 1/2012

Historické události, které předcházely založení Prvního česko – slovenského chrámu církve Satanovy
Vzývání Hotorua
Magický meč
Stupně zasvěcení
Obřad zasvěcující Dagonův kalich vodnímu živlu
Satanské nebe
Jak chutná hořčice

THE ABYSS 2/2012

Historie Prvního Česko-Slovenského Chrámu Církve Satanovy
Magická lampa
Pentakl, znak – pečeť, magický čtverec, lamen a talisman
Reakce na internetovou diskuzi na stránkách ČT – pološero
Církevní restituce
Giosue carducci
Giosue carducci- satana
Zasvěcení Shub – Niggurathova talismanu
Dveře
Odkaz egypta

 

Rok 2011

THE ABYSS 2/2011

Magický kruh (Tau-Paulus (f.Archechempe))
Trojúhelník zjevů (Tau-Paulus (f.Archechempe))
Překážky v magickém výcviku (f. Pluto)
Yog-Sothothův talisman ohně (f.Nocturno)
Hasturův amulet (f.Teufel)
Liber NV SUB FIGURA X. (Aleister Crowley)
Liber HADD SUB FIGURA DLV (Aleister Crowley)

THE ABYSS 1/2011

O okultní a magické scéně v České republice (Tau-Paulus (f.Archechempe))
Belialovo zlato (f.Pluto)
Vymítací kříž P.Č.-S.CH.C.S. (Tau-Paulus (f.Archechempe))
Luciferův prsten vzdušné síly (Tau-Paulus (f.Archechempe))
Zaklínání Kingu (Tau-Paulus (f.Archechempe))

 

Rok 2010

THE ABYSS 1/2010

(Post) moderní polyteismus Diane Very
(Post) moderní polyteismus Diane Very – tvrdě polyteistické pojetí bohů
Rituální vandalismus
Uctívání Azathotha
Mystérium Velké arkány

THE ABYSS 2/2010

Diane Vera: pekelná jména, směrové korespondence atd.
Jsme psychopaté nebo chudokrevní intelektuálové?
Kristus a Antikrist (ceremonie)
Vzývání Mummu Tiamat

 

Rok 2009

THE ABYSS 2/2009

Satanův ohnivý talisman (f.Geherath d´Sabathot)
Předurčeni věřit? (f.Kojot)
Leviathanův pohár zasvěcený vodnímu živlu (s.Rowen)
Síla a vliv Černého plamene (Tau-Paulus (f.Archechempe))
Satanský pohřební rituál (upravil f.Kojot)

THE ABYSS 1/2009

Symbolika satanského kříže (Jaroslav A. Polák)
Noc na Lysé hoře aneb Pocta Čortovi (A.S. LaVey)
Novopohanství a Satanismus (Jaroslav A. Polák)
Rozhovor s Pavlem Brndiarem (f.Pluto)
Tři principy – Sůl z hlediska magie (Rada Třinácti)

 

Rok 2008

THE ABYSS 1/2008

Oslavná ceremonie společného svátku (Petro-Pavlovského)
Chaos a řád, světlo a tma
Sedmé satanské vyhlášení – Zvířecí drama
Tři principy – RTUŤ z hlediska magie

THE ABYSS 2/2008

Feťáci nebo magikové?
Zákon trapezoidu – die Elektrischen Vorspiele
Žij!!!
Tři principy – Síra z hlediska magie

 

Rok 2007

THE ABYSS 2/2007

Zdravá a patologická religiosita – problematika sekt (Linda Dragonari)
Tradiční léčení (Linda Dragonari)
Zjevení Hypnovo (Tau-Paulus (f.Archechempe))
Základní pojednání o živlech a jejich korespondencích (Rada Třinácti)

THE ABYSS 1/2007

Struktura rituálu (Linda Dragonari)
Rituály přírodní magie v praxi (dosažení dospělosti) (Linda Dragonari)
Runová magie II. (Linda Dragonari)
Koloběh zrození (f.Samael)

 

Rok 2006

THE ABYSS 1/2006

Jozef Karika
Ariana a Raven Argoni
Duch Staroměstský
Jarní obřad k oslavě boha Pana

THE ABYSS 2/2006

Sexuální magie
Předkřesťanská mytologie Evropy
Vlčí kult – rozhovor s Lindou Dragonari
Přírodní magie
Runová magie I.

 

Rok 2005

THE ABYSS 2/2005

Rozhovor s Mistrem Pavlem Prndiarem (f.Pluto)
Úvaha o egoismu (f.Pluto)
Rozhovor s Josefem Veselým (f. Pluto)
Velká magická invokace moci Bafometa (Tau-Paulus (f.Archechempe))

THE ABYSS 1/2005

První oficiální vyhlášení (Rada Třinácti)
Zasvěcovací stupně (Rada Třinácti)
Práva a povinnosti Satanského spolku (Rada Třinácti)
Práva a povinnosti satanských Templů (Rada Třinácti)
Rozhovor s Jiřím Valterem (f.Pluto)
Pránayama a její obdoba v řeči mantrajóga (f.Eirixion)
Gerald Massey – Historický Ježíš a mýtický Kristus (f.Eirixion)
Rozhovor s fráterem Eirixionem (Tau-Paulus (f.Archechempe))

 

Rok 2004

THE ABYSS 1/2004

Moje prohlášení všem členům
Vnitřní překážky při praktikování magie
Univerzální vysvěcovací a světící obřad magického kruhu
Evokace Krále gnómů
Poslední den (povídka)

THE ABYSS 2/2004

Historický Ježíš a mýtický Kristus
Izabela
Ásana
Chrám
Pevná mysl
Příběh z Prahy 7(povídka)

 

Rok 2003

THE ABYSS 2/2003

Mýtus Cthulhu (f.Eirixion)
Úvaha o úloze citu a lásky v magii a satanismu (Tau-Paulus (f.Archechempe))
Liber CC (Aleister Crowley)
Liber LXX (Aleister Crowley)
Hebrejská jména čísel a písmen (f.Eirixion)
Povídka – Z deníku (f.Samael)

THE ABYSS 1/2003

Obřad čtyř zelených svící
Práva a povinnosti Satanského spolku (Rada Třinácti)
Keltové (historický přehled) (František Bedlivý)
Alchymie versus současná věda (Jiří Fryc)
Azathoth
Konvent L. (Karel Šeplavý)
Ex Infernis (Karel Šeplavý)

 

Rok 2002

THE ABYSS 1/2002

Satanisté jako obětní beránek?
Satanský pentagramový rituál
Můj úhel pohledu na fenomén satanismu a kořeny jeho vzniku
Cesta skutečnosti
Slované II
Píseň pro Lucifera
Trny růží ze severu
Rosa Diabolica II

THE ABYSS 2/2002

Co je americké, není české a naopak
Slunovrat naruby
Stručné pojednání o základním magickém a mystickém výcviku členů Pražské pobočky CS

 

Rok 2001

THE ABYSS 2/2001

Duchovní otec hrůzy plných mýtů Cthulhu (Tau-Paulus (f.Archechempe))
Ceremonie vzývání Jog-Sothota (Tau-Paulus (f.Archechempe))
Programové prohlášení kutnohorské pobočky CS (Karel Šeplavý)
Tajemství tarotu (David Kubic)
Svobodní zednáři (Ladislav Kubic)
Kutná Hora (Jan Krasnay)
Zpěv Lilith (Karel Šeplavý)
Rosa Diabolica I. (Karel Šeplavý)

THE ABYSS 1/2001

Základní kámen mé soukromé filozofie (David Kubic)
Je Církev Satanova skutečně sdružením elity? (David Kubic)
Stvoření světa (Pavel Vohnout)
Kam směřuje má soukromá filozofie a kam se řítí naše církev (Tau-Paulus (f.Archechempe))
Svobodní zednáři I. (Ladislav Kubic)

 

Rok 2000

THE ABYSS 1/2000

Grigorij Jefimovič Rasputin
Stvoření světa a mýty o stvoření světa
Symboly a symbolika
Jaro – zrození života
Al Azif

THE ABYSS 2/2000

Slované
Paracelsus
Vincent van Gogh
Zrození života II
Magie drahokamu

 

Rok 1999

THE ABYSS 2/1999

Helena Petrovna Blavecká (Josef Kunc)
Filozof či satanista? (Jiří Fryc)
Vlado Dracula (David Kubic)
Rosekruciáni (Tau-Paulus (f.Archechempe), f.Pluto, David Kubic)
Léčivé rostliny (Tau-Paulus (f.Archechempe))
Masoví vrazi kontra satanismus (David Kubic)
To nejzajímavější o Církvi Satanově (v USA) (Big Boss)
Camera Obscura (Rada Třinácti)

THE ABYSS 1/1999

Čarodějnictví (Radek Pražák)
Šachy (Tau-Paulus (f.Archechempe))
Mystérium sexu (f.Pluto)
Causa UFO (David Kubic)
Z historie pentagramu a symbolu Bafometa (f.Haborym)
Přirozený výběr z pohledu satanské individuality (Petr Balák)
Dopis od Grotto Mastera (Big Boss)

 

Rok 1998

THE ABYSS 1/1998

To nejzajímavější o CS
Mytologické obrazy
Léčivé rostliny a byliny
Talismany a amulety
Zapomenutý svět alchymie
Markýz de Sade
Jací chceme být? A jací vlastně jsme?
Obřady a svátky uznávané Církví Satanovou

THE ABYSS 2/1998

Jak a proč vznikla Pražská pobočka Církve Satanovy
Vyhlášení Církve Satanovy
Odkaz Prentice Mulforda
Prastará tajemství Egypta II.
Runy
Mučírny v Českých zemích
Das Thule

 

Rok 1997

THE ABYSS 1997

Dnešní člověk a mystéria pohanství
Magické rostliny a byliny
Stromy a jejich magická síla
Prastará tajemství Egypta
Nicollo Machiavelli – básník, filozof a politik
Aleister Crowley – Šelma 666
Zdokonaluj se!