Fráter Kratos

CHA
Proletěl jsem nad propastí smrti
i uslyšel jsem v dáli hlas
on pravil jen, v tobě svět se drtí
tak nenechej si chvíle krást.
Tíseň duše, je jak vlna,
příboj sil co tě chce zmást,
nezakrývej pramen dlaní,
stoupej tělem kosmos v nás.