Monthly Archives - Březen 2020

Článek o podstatě Satana s komentáři Pavla Brndiara, zde i s původním zněním otázek

  Je Satan padlým andělem plným zla, nebo je to jen žárlivá pomluva? Není Satan jen synonymum pro Univerzum?   Satan je díky tradičním abrahámovským náboženstvím brán jako personifikace zla. Jak je to z hlediska jeho vyznavačů doopravdy?   Satanismus nikdy netvořil jednotný proud. Naopak, vždy se jednalo o mimořádně rozvětvený filosofický a duchovní směr. Založený nikoli na zlu, ale na individualismu a osvíceném intelektu. Satanismus je nauka, která se neustále vyvíjí a oslovuje stále víc osobností a jedinců napříč historií. Z těchto důvodů se mohou názory [...]

Read more...