Prohlášení rakovnického Templu

O moderní podobě satanismu toho bylo od dob založení Církve Satanovy A.S. LaVeyem vyřčeno a napsáno již mnohé. A je pouhým otáčením se v kruhu, neustálé omílání jedněch a těch samých slov a úvah. I my se budeme v základech držet těchto pravidel, ale budeme je neustále rozšiřovat a rozvíjet, neboť to je pravá podstata satanismu. Na naší společné cestě se budeme neustále potkávat s mnohými z vás. Povedeme naše kroky souměrně s Prvním Česko – Slovenským Chrámem Církve Satanovy. Naše cesty se občas rozdělí, ale vždy pouze proto, aby se později setkaly a v našich myslích se rozšířila poznání, získaná na odbočkách. A v souladu s Radou třinácti se dostati do výšin samotného Universa, kde se ukáže, kdo je hoden výzev magie a kdo dokáže zkrotit draka…

Nechceme se ovšem nechat vést za ručičku jako slaboši, neschopní samotného rozhodnutí. Pouze získáme směr a dále je již rozvíjení naší identity v našich myslích a skutcích.

Někomu přijde možná na mysl otázka, proč zakládat další větev v Rakovníku, když existuje již dobře fungující Chrám v Praze. Hlavním důvodem je ta výhoda, že pro realizaci nejrůznějších obřadů není třeba podnikat zdlouhavé cesty do Prahy. Samozřejmě vždy, kdy čas nám dovolí, se budeme účastnit akcí a oslav konaných ve jménu Satana přímo v srdci Prvního Chrámu. Ale pro debaty a společná setkání našich členů se jako nejvhodnější jeví náš rodný Rakovník.
Náš spolek si klade za cíl posílit řady satanistů v naší zemi a svojí realizací satanismu v každodenním životě podpořit rozvoj Podzemní elity. Protože jen další tvrdý výpad rozumu a inteligence, výpad těch, kteří se nebojí nahlédnout do propasti, dokáže otevřít ostatním lidem oči, zaslepené zažitými dogmaty a jinými „morálními“ předsudky. Musíme očistit Satanovo jméno, my budeme Satanem. My budeme těmi, kdo se nebudou bát ukázat svou pravou tvář. Nebudeme se stydět prorazit zeď ignorance, kterou proti nám staví okolní svět, zaslepený nelogičností a nechutí po objevení nových pravd. Budeme silní na své cestě životem.