Zasvěcení Shub-Niggurathova talismanu

PŘÍPRAVA NA VÝROBU A NÁSLEDNÉ ZASVĚCENÍ TALISMANU ENTITĚ SHUB – NIGGURATH ZA ÚČELEM PŘITAHOVÁNÍ SEXUÁLNÍ SÍLY A VITALITY: Talisman je odlit z olova a může do něj být vsazen křišťál anebo ametyst. Také je možnost, aby za talisman samotný byl použit některý ze zmiňovaných kamenů. Poté je talisman uchováván v zeleném hedvábí, dokud nebude zasvěcen, skryt před zraky ostatních lidí. Devět dnů před zahájením samotného rituálu započne adept s kupením živlu země do tohoto talismanu. Současně jej nechá prostupovat i jeho sexuální energií. Toho lze dosáhnout rozmanitými sexuálními technikami. V průběhu této práce adept musí dbát na to, aby nedosáhl orgasmu. Zároveň je důležité, aby se během těchto devíti dnů vyhýbal užívání jakýchkoli omamných a návykových látek.
VHODNÉ MÍSTO NA ZASVĚCENÍ TALISMANU: Je satanská nebo jiná magická svatyně. Popřípadě obřadní místo Chrámu.
ČAS VHODNÝ K ZASVĚCENÍ TALISMANU: Jsou vhodné zimní dny a to třetí nebo devátý v měsíci.
POMŮCKY VHODNÉ K ZASVĚCENÍ TALISMANU:
– Miska se zeminou a tři černé svíce. Počet svící může být i devět.
– Rituální roucho černé nebo zelené barvy.
– Talisman.
– Malý stolek sloužící jako oltář, protože po dobu zasvěcování sedí operatér v ásaně.
– Zelené hedvábí.
POČET ÚČASTNÍKŮ PŘI ZASVĚCENÍ TALISMANU: Pouze adept.
CÍL MAGICKÉHO OBŘADU: Adept se během tohoto rituálu ztotožní se samotným Shub-Niggurathem a s jeho pomocí do předem připraveného talismanu nechá proudit jeho sexuální sílu. Tento talisman svému nositeli zvýší jeho potenci a sexuální přitažlivost. Může být rovněž použit při úsilí páru o početí potomka.
ZAHÁJENÍ ZASVĚCOVACÍHO OBŘADU:
Poté, co jsou připraveny všechny magické pomůcky, si operatér očistí tělo koupelí ve vodě impregnované žádostí za zdar magické operace. Oblékne si rituální roucho černé či zelené barvy. Pak zapálí svíce a zaujme ásanu čelem k severu. Před samotným zasvěcením musí adept provést krátkou meditaci. Poté zůstává sedět v ásaně a zahájí rituál.
SLÁVA TOBĚ OTČE – Z misky před sebe sype zeminu.
SLÁVA TOBĚ OTČE
SLÁVA TOBĚ OTČE
Uctění božstva
Ó TY VELKÝ A MOCNÝ SHUB – NIGGURATHE.
NAPLŇ SVOJÍ SILOU TENTO TALISMAN. (operatér drží talisman v rukou)
VELKÁ KOZO Z LESŮ S TISÍCEM MLADÝCH.
ROHATÝ BOŽE, VELKÝ BOŽE.
TY, JENŽ JSI VELKÝM MEZI VELKÝMI.
NEUTUCHAJÍCÍ STUDNICE PLODNOSTI A ENERGIE.
SLÁVA TOBĚ OTČE, SLÁVA TOBĚ.
Projevení se Shub – Nigguratha
JSEM STARÁ BYTOST KRÁČEJÍCÍ PO ZEMI.
JSEM PAN I SHUB – ISHNIGARRAB.
A TAKÉ ROHATÝ BŮH.
JSEM BERAN SLUNCE.
Ztotožnění se s božstvem a jeho promlouvání skrze adepta
JÁ! JSEM TEN, KDO K VÁM PROMLOUVÁ. Z MÝCH ÚST SE LINOU ZVUKY BEZROHÝCH BYTOSTÍ. A JSEM TEN, KTERÝ VYKLÁDÁ ZÁKON A OPATRUJE SVAZEK. OTEC SVĚTA HRŮZ.
TEN, DLE JEHOŽ SLOV SE ŘÍDÍ MNOHÉ…
IA SHUB – NIGGURATH.
Opětovné volání božstva s konkrétním cílem invokace
VOLÁM TĚ, ČERNÁ KOZO.
OBRACÍM SE SEVERNÍM SMĚREM A KLADU TENTO TALISMAN K TVÝM NOHÁM. (Talisman je položen na zeminu sypanou v úvodu).
PROSTUP SVOJÍ MOCÍ TENTO TALISMAN A NAPLŇ HO SVOJÍ SEXUÁLNÍ ENERGIÍ, KTERÁ MI BUDE KU POMOCI.
BUDU STŘEŽIT TOTO TAJEMSTVÍ A VYUŽÍVAT HO VÝHRADNĚ PRO SVŮJ VLASTNÍ PROSPĚCH.
PROPOUŠTÍM TĚ, MOCNÝ BERANE SLUNCE A DĚKUJI TI ZA TVOU PŘÍZEŇ. S VDĚČNOSTÍ SE SKLÁNÍM PŘED BYTOSTÍ, JEJÍŽ JMÉNO JE TŘPYTEM DEVÍTI ÚHLÚ A JEŽ JE OTCEM SVĚTA HRŮZ.
Adept se pokloní a zvolá: SLÁVA SHUB – NIGGURATHOVI.
Poté je talisman zavěšen na krk a takto nošen nebo může být nošen skrytě na těle.
VAROVNÁ POZNÁMKA: Tento rituál je pouze pro pokročilé adepty. V žádném případě se nedoporučuje začínajícím adeptům pro jeho možné následky a komplikace, které by mohly po nesprávně provedené invokaci nastat.
Fráter Samael