Jiří Big Boss Valter

Na četné žádosti přinášíme rozhovor s hudebníkem, textařem a spisovatelem Jiřím „Big Boss“ Valterem.  Snažil jsem se pokládat takové otázky, které nenajdete v žádném časopise, ani nikde na internetu. Fráter Pluto

Big Boss v křesle mistra Gigera
1)Nejprve mi dovol osobní otázku. Kde se v současné době nachází tvůj vnitřní svět? Jak prožíváš dar jménem život? Chápeš to jako něco, co tě tíží nebo si to dokonale užíváš?
Velmi zajímavá otázka – můj vnitřní svět se stále více rozvíjí a kupodivu jsem zjistil, že místo aby pomalu ale jistě dosahoval svých hranic, tak je stále obsáhlejší a obsáhlejší. Čím dál více mám pocit, že jej nestačím nikdy popsat, což vlastně činím ve svých textech a v připravovaných knížkách. Kéž bych byl tak plodný a pilný jako Pepík Veselý, který vydává jednu knihu za druhou.
Život si opravdu užívám na plný pecky a určitě znáš moje přísloví – každý se má tak, jak si zaslouží– s tím pochopitelně ti, co se mají špatně, nesouhlasí. Ale to je jejich problém. Myslím si, že lidé by si měli mnohem více vážit toho, že žijí a podle toho se také chovat. Většinou se však zabývají žabomyšími válkami, pomluvami a neplodnou závistí. V tom spočívá jejich problém a pak jim nezbývá čas na opravdový život. Mohu tedy naprosto poctivě říci, že si opravdu užívám a budu se o to snažit až do poslední vteřiny svého života!
2)Většina lidí, kteří budou číst tento rozhovor, vědí, že jsi hudebník. Jak moc koresponduje tvůj postoj k životu s texty a hudbou, kterou vytváříš?
Můj život – jak jsem již naznačil – je přímo spjatý s muzikou a mými texty. Je to vlastně moje „alter ego“. Kdybych to měl přesněji rozvést, musel bych říci, že žiji dva životy. Jeden jako JV a druhý jako BB. Zatímco JV je tvrdý, nekompromisní, pravdu milující člověk, BB je snílek a fantasta, žijící v úplně jiném světě, ve světě fantasy se svými inspirativními Démony a Silami, které si vytvořil a které jeho posluchači velmi dobře znají. Zatímco JV je každým coulem Satanista neústupně hájící své postoje a Satanskou Filosofii, BB je zpěvák, skladatel a textař. Napsal jsem již dvě knihy (další dvě připravuji) mohu tedy snad dodat, že i spisovatel-filosof. Ve svých textech jsem vlastně stvořil Říši Kärgeräs, plnou postav jako například – Equirhodont, Rulbrah, Rodaxx, Lykorian… atd. Jejich osudy se vlastně prolínají ve všech mých textech a bude tomu tak i v moji druhé kapele, která nese název po Velkém Mágovi – Equirhodont.
3)ROOT zná asi každý. Přesto jsem se setkal s několika jedinci, kteří tuhle kapelu neznají. Představ si, že bys někoho takového potkal a on by nevěděl, že jsi zpěvák ROOT. Co bys mu o ROOT řekl?
Kdybych byl stručný, řekl bych: Root je kapela. Ale ve skutečnosti je to pro mne moje druhá rodina. Pro Root i Equirhodont žiji. Hrajeme velmi zvláštní druh muziky, který je zařazen fanoušky i kritiky do tolika škatulek, že obsáhnou vlastně vše – od Black Metalu přes Power Metal a Hard Rock až po Doom Metal. Osobně nesnáším škatulky a tak vždy říkám, že Root hraje prostě hudbu založenou na geniální technice instrumentalistů a prapodivném pojetí zpěvu hlavního protagonisty. Málokdo mi věří, že nemám hlasovou průpravu na nějaké konzervatoři. Skutečně nemám. Jeho Výsost Satan mne obdařil tímto hlasem a tak jej používám, jak nejlépe dovedu. Všichni členové Root jsou osobnosti, se kterými je občas dost těžké vyjít (hlavně se mnou) a jako takoví tvoříme spolehlivě šlapající mašinu. Nebudu tady nic blábolit o přátelství, neboť jen my sami víme, jaké jsou naše vztahy. Nejdůležitější je však to, že si výtečně rozumíme jako muzikanti. Věřím, že je to v naší muzice pořádně cítit.

4) Další otázka směřuje k satanské filozofii. Veškerá agenda a vše co souviselo s přijímáním nových členů Církve, bylo přesunuto do Prahy. Znamená to, že jsi svou činnost v C. S. ukončil? Cítíš se být i nadále satanistou?
Nejprve bych zde chtěl vysvětlit svoje jmenování Veleknězem. Byl jsem jmenován telefonicky osobně LaVeyem. Žel, nestačil mi již poslat písemné vyjádření. Vzal jsem to prostě jako fakt. Dodržel jsem při Ceremoniálu všechny náležitosti, které byly nutné, a tím to pro mne skončilo. Nijak zvlášť si na tom nezakládám, neboť tituly jsou jenom tituly. Podstatné je to, co v životě dokážeš!! Mimochodem – LaVey vyhlásil sám sebe jako Velekněze a nikoho se na nic neptal. Měl již shromážděný dostatečný počet členů, tehdy ještě opravdových. Mne se pouze zeptal, zda máme již dostatečný počet členů. To jsme měli, tudíž mi můj dotaz odsouhlasil. Nevím, zda o tom informoval tehdejší „vedení“ CS a popravdě je mi to jedno. Mene, Tekel, Ufarsin.
Svou činnost jsem samozřejmě neukončil. Ale z pracovních a časových důvodů jsem byl vlastně okolnostmi donucen, učinit zásadní rozhodnutí. Měl jsem na vybranou. Buď se budu naplno věnovat muzice a kapelám nebo Církvi Satanově. Rozhodnul jsem se z pochopitelných důvodů pro muziku. Nemohl jsem tedy stát v pomyslném čele členů CS, když jsem se této činnosti nemohl bezezbytku věnovat. Tudíž jsem se rozhodnul předat své imaginární Žezlo pražské pobočce, v jejímž čele stojí vynikající, zapálení a inteligentní lidé, na jejichž důstojnost a smysl pro čest se mohu s klidným svědomím spolehnout. Druhým důvodem bylo to, že jak se můj čas na činnost CS stále omezoval a omezoval, došlo pochopitelně také k tomu, že CS začala stagnovat. Moji vinou. Pokračování tohoto stavu jsem nemohl dopustit. Třetím důvodem bylo mé směřování (filosofické), trochu jiným směrem, než kam se pravděpodobně bude ubírat další cesta CS. Ale o tom na jiném místě. Věc se tedy má tak, že veškerou administrativu a veškeré rozhodování jsem předal pražské pobočce CS, z níž se tímto rozhodnutím stala Hlavní Jeskyně CS.
5) Jsi informován o tom, jaký je současný stav v Americe? Kam směřuje First Church of Satan?
Naposledy jsem dostal dopis podepsaný Blanche Burtonovou asi tak tři měsíce po LaVeyově smrti. Byla to snůška sebelítostných, ubrečených žvástů o tom, jak jsou chudí… atd., a že by potřebovali, aby každý člen poslal do San Franciska tři dolary. Připadalo mi to jako žebrání mnichů o příspěvek na opravu klášterní střechy. Samozřejmě že jsem nic neposlal. Pokud by dostali od milionu členů z celého světa tři dolary tak by si přišli na pěkný balík. Doufám, že dolary poslalo co nejméně lidí. Bylo to trapné. Myslím, že LaVey chrlil v Pekle síru. Od té doby mne nekontaktovali. Jestli mne vyškrtnuli jako „neposlušnou ovečku“ to nevím, ale pokud ano, nic se neděje. V takovém žebravém spolku stejně nechci být. Pak jsem se na webu dočetl, že se v USA prohlásilo za šéfy F.Ch.S. několik lidí a hádají se, kdo je ten pravý. To je dostatečná ukázka úpadku tohoto spolku. LaVey totiž nezanechal žádnou závěť ve prospěch F.Ch.S,. a z toho pramení současný stav v USA. V posledních letech života se již LaVey vůbec nezajímal o F.Ch.S. a nazval ji „pen-pal club“ což je v USA něco jako seznamka opuštěných lidí. Když viděl, co se s F.Ch.S. děje, odvrátil se a věnoval se již jen psaní a rodině. Dle mne tedy budoucnost americké F.Ch.S. není naprosto žádná. Věřím, že takováto budoucnost nečeká Česko-Slovenskou CS.
Ashok(Root) & Big Boss
6) K metalové hudbě patří zcela jasně satanská symbolika. Ovšem velmi často se mi stává, že tito lidé jsou sice ověšeni obrácenými kříži, pentagramy, chodí v černém, ale o těchto symbolech vůbec nic nevědí.  Nedokážou své postoje obhájit (snad jedině v kruhu svých soukmenovců) a už vůbec nedokáží o satanské filozofii hovořit. Jakoby to vše byla jen póza. Neznepokojuje tě to?
Neznepokojuje mne to, neboť to patří k pubertálnímu vývoji mládeže. V tomto věku rádi tíhnou ke všemu „tajemnému, mystickému a záhadnému“. Za pár let odhodí kůži, obrácené kříže i Pentagramy, ožení se, vdají se, založí rodinu a zařadí se pěkně do stádečka, ze kterého jim nebude vyčuhovat ani špička nosu, natož nějaký názor. Jsou to módní satanisté. Nic se neděje. Ze sta mladých se najde jeden, který se začne hlouběji zabývat touto filosofií, sežene si potřebnou literaturu a prostuduje ji. Pokud pochopí, o co vlastně jde, tak posléze zkontaktuje ty pravé lidi a žádá více informací, kterých se mu určitě dostane. Pokud jeho zájem poroste i nadále, může se pokusit stát se členem CS. Podmínky pro přijetí jsou ale velmi přísné, počítaje v to i testy IQ. Není možné, aby se členy stali lidé, kteří si myslí, že když o půlnoci na hřbitově uříznou myši hlavu, tak jsou Satanisté. To by bylo směšné. Takže opravdu nemám obavy.
7) Myslíš, že satanská filozofie a názory, které zastáváme, má šanci na lepší přijetí ve společnosti? Myslíš, že dojde ke změně pohledu na satanismus?
Nemyslím si, že by se pohled společnosti na Satanismus nějak diametrálně změnil takzvaně k „lepšímu“. Samotné slovo Satan je totiž již přes dva tisíce let v této společnosti synonymem zla. A pokud v této společnosti bude toto slovo spojováno se zlem, nikdy ke změně nedojde. Je třeba si uvědomit, že lidé tak jako tak potřebují nějakého reprezentanta zla. Tak proč odhazovat toho, kterého již mají? Je to pro ně pohodlné. Změna pohledu na slovo Satan a Satanismus, je dle mého názoru práce na desítky let. Nezabýval bych se tedy téměř zbytečnou prací na změně pohledu a raději bych se věnoval práci na sobě samém a na samotné organizaci, aby nedošlo k tomu, k čemu došlo v USA. Základy jsou již položeny. Doporučoval bych také velmi opatrnou práci s médii, neboť tato hledají pouze senzace a negativa. Konec konců je to jejich práce. Ale na druhé straně je potřeba využít jakoukoli příležitost k propagaci našich společných myšlenek. Mám na mysli různá setkání, výstavy, internetovou prezentaci… atd.
Také je zapotřebí vždy a všude připomínat zavrženíhodné zločiny, kterých se dodnes dopouštějí křesťanští kněží (v jejichž čele nyní stojí bývalý člen Hitlerovy mládeže), na dětech (pedofilie).
Je potřeba se také veřejně ptát, proč jsou faráři a všichni křesťanští hodnostáři placeni státem, když je zde pouze necelých 30 % křesťanů? Proč musí jejich platy platit ze svých daní i zbývajících 70% obyvatel? Myslím, že na tomto poli je dost práce a pokud si lidé začnou uvědomovat, že tyto otázky kladou Satanisté, začnou pomalu přehodnocovat svůj postoj. Takže takhle nějak vidím budoucí změnu pohledu na Satanismus v této společnosti.
8) Kam směřuje tvá soukromá filozofie? Kam jsi dospěl ve svém hledání?
Pár zasvěcenců již ví, že chci založit nový Řád, který jsem prozatím nazval Řád nebo Chrám Podzemní Elity. Co mne k tomu vedlo? Poznání, že život není jen o tom zakotvit jednou provždy v jednom hnízdě a spokojeně si v něm dřímat. Život je o neustálé akci, o rozvíjení osobnosti, o tvoření něčeho nového, o nalézání nových směrů, nových cest filosofie. O bádání a hledání nových Magických prvků a jejich aplikaci. Je potřeba to vše posunout trochu dál a nelpět na zavedených (konvenčních) dogmatech, která se vyskytuji všude a jsou výplodem právě pohodlnosti a nechuti pokračovat dál, nechuti vydat se neznámou cestou. Neusnout na pohodlném polštáři zavedených zvyklostí. Je nutno vydat se dál do Tajemna, ale současně je přiblížit dnešní době. Mám dojem, že dnešní okultní a jiné spolky už se chovají přesně jako křesťané – zakuklení si mumlají jakési modlitby, kterým nikdo nerozumí a snaží se hlavně ovládnout svoje „ovečky“ a žít z nich. Daří se jim to. Proto jsem se rozhodnul vytvořit něco nového, moderního, ale položeného na pevných základech Magie a Fantasie. To by bylo asi tak vše co bych k tomu řekl. Konec konců dole najdete moje „Prohlášení 666“, kde je vše shrnuto.

Fotka ze zahájení první výstavy o Satanismu v Praze 1.8.2002
(Zleva: Pavel Brndiar, Josef Veselý, Jiří Valter, Petr Balák)
 
9) Jak chápeš pojem slova Satan dnes?
Pro mne má slovo SATAN stále stejný, silný význam, jako měl vždy. Je to pro mne mohutný ZDROJ ENERGIE, který mi dodává sílu, který mne považuje za sobě rovného, před kterým se nemusím plazit, ze kterého mohu čerpat, ale mohu mu i dávat. Který zná a ví a já mám díky němu možnost také znát a dozvídat se. Nemusím se k němu modlit a oslavovat jej jako boha. Je to můj Přítel, tak jako já jsem jeho Přítel. Myslím si, že v těchto slovech je vše, co jsem chtěl vyjádřit.
Rozhodně ale nikomu neberu představu Satana s rohy a vším, co k tomu patří. Je to stejně krásné jako jakákoli jiná představa. Pokud splňuje svůj účel, tak proč ne.
10) Co tě v poslední době, ať se jednalo o film, hudbu, nebo jiné umělecké dílo, naprosto dostalo na kolena? O čem bys mohl říci, že ti to vyrazilo dech?
Tak je to zcela jednoznačně výstava pana Gigera v Praze. Jeho plastiky, sochy a hlavně malby, nemají prostě obdoby v lidských dějinách. A také i on jako většina géniů své doby je opomíjen a zneuznán a mám dojem, že ve Švýcarsku, kde žije, ani nevědí, že jej tam mají. Určitě jim vadí jeho zcela jasná orientace na Satanistickou symboliku, ze které devadesát procent jeho úžasných děl vychází. Proto byl také odsunut na okraj společnosti. Je to ovšem její ostuda a nikoli jeho. To je vše.
Prohlášení 666
Tak posouvám se opět o něco dál…o kousek blíže k oné Absolutní Vesmírné Magii. Mou prioritou je ovšem stále Satanská Filosofie, neboť té vděčím za vše, co znám a čím jsem. To že dělám další Krok, je jedna z mnoha předností Satanismu – to jest – že Vám ukáže cesty k mnoha jiným neprobádaným životním cestám a poznáním.
Nevysvětlujte si to tak, že zde již pro Vás nejsem nebo že jsem přestal existovat. Byl jsem zde, jsem zde a navždy zde pro Vás budu. Na to nezapomeňte!! Chci jenom pro nás všechny hledat Novou Cestu – Nový Chrám pro Elitu.
A přijde čas, kdy Vás všechny pozvu do Chrámu Satanova a položíme společně základy Nového Vědění.
Je nutné hledat nové Cesty a nová Poznání, neboť jenom tak můžeme dosáhnout toho, o co nám všem jde – tedy úplného Vítězství!
Rozhodnul jsem se tedy tuto cestu nastoupit – avšak již dávno jsem věděl, že k tomu jednou dojde, neboť jsem posedlý poznáváním nepoznaného. Touhou vědět, touhou mít „něco“ jiného a připadá mi, že je zde již málo místa, jaksi těsno. Když se rozhlédnete, jistě pochopíte, co mám na mysli. Nestačí mi již jen reprodukovat a memorovat, chci tvořit a vymýšlet, popisovat nové…chci toho mnohem, mnohem více. A jednou to dokáži.
A spoléhám na Vás všechny, že onen Ohnivý Vůz, který jsem rozjel a nasměroval, dovezete až k našemu společnému Cíli.