Belialovo zlato (zasvěcení talismanu, který přivádí k bohatství)

PŘÍPRAVA NA ZASVĚCENÍ BELIALOVA TALISMANU: Adept, který se chystá zasvětit tento talisman, provádí patnáct dnů před příslušnou prací kupení živlu země do zlatého Bafometu či pentagramu, který si pro tento účel nechal zhotovit. Rovněž se při meditaci koncentrací snaží otevřít vstupní bránu do Belialovy říše. To provádí tak, že si před svým vnitřním zrakem představuje zlatý obrácený pentagram, který se snaží v mysli udržet co nejdéle. Ten bude v průběhu jeho cvičení sloužit jako průchod do Belialovy říše. Aby bylo možno s touto entitou navázat kontakt, musí adept imaginovat uvnitř tohoto pentagramu Belialovo jméno či jeho pečeť. V okamžiku, kdy jím bude chtít projít, tento nápis či pečeť ve své představě obtáhne. Doprovodí to patřičnou imaginací, čímž průchod otevře.
VHODNÉ MÍSTO PRO ZASVĚCENÍ BELIALOVA TALISMANU: Adeptova svatyně, jeskyně či temné sklepení.
ČAS VHODNÝ PRO ZASVĚCENÍ BELIALOVA TALISMANU: Každou sobotu jakéhokoliv zimního měsíce, a to ve třetí hodinu ranní nebo patnáctou odpolední.
POMŮCKY NUTNÉ PRO ZASVĚCENÍ BELIALOVA TALISMANU:
– Rituální oděv černé barvy.
– Belialova pečeť.
– Dvě nové svíce: černá a žlutá.
– Vhodně zvolená směs magického kuřidla (osobně doporučuji styrax).
– Kadidelnice.
– Oltář, obrácený k severu.
– Olověná miska se zeminou.
– Zlatý obrácený pentagram nebo Bafomet.
– Tarotová karta bohatství (Crowley/Thoth tarot).
POČET ÚČASTNÍKŮ OBŘADU: Pouze adept.
CÍL MAGICKÉHO OBŘADU: Pomocí vůle, imaginace a magických dovedností se adept bude snažit o setkání s Belialem, vládcem podzemní říše, pánem zemského živlu, a požádá jej o zasvěcení talismanu, který svému nositeli pomůže k získání peněz a úspěchu v podnikání.
ZAHÁJENÍ ZASVĚCOVACÍHO OBŘADU
Adept zbuduje malý čtverhranný oltář na severní světové straně. Překryje jej černou látkou, na levou stranu oltáře umístí černou svíci a na stranu pravou svíci žlutou. Doprostřed položí olověnou misku se zeminou, tarotovou kartu a Bafomet či pentagram na zlatém řetízku. Před zahájením obřadu se vykoupe ve vodě impregnované žádostí za zdar operace. Lázeň bude obsahovat byliny, korespondující se záměrem. Před vstupem do svatyně adept vyprázdní svou mysl a soustředí se na průběh obřadu. Vejde, obřadně zapálí svíce, nejprve černou, poté žlutou. Dále zapálí kuřidlo v kadidelnici a okouří s ním oltář i zasvěcovaný talisman. Ten si zavěsí okolo krku, pokloní se oltáři a zaujme pózismus země. Pronese:
NITRO ZEMĚ CHVĚJE SE JAK BOUŘÍ
– JÁ VOLÁM: „ZODACARE!“
KDE TEKLA ŘEKA, TAM LÁVA TEĎ SE VAŘÍ
– JÁ VOLÁM: „ZODACARE!“
KDE CHUDOBA, NOUZE A ZEMĚ PUSTÁ
– JÁ VOLÁM: „ZODACARE!“
KDE NIC NEBYLO, ZLATÁ ŽÍLA VZRŮSTÁ
– JÁ VOLÁM: „ZODACARE!“
TRMÁCEJE SE TAM, KDE HNILOBA PÁCHNE
– JÁ VOLÁM: „ZODACARE!“
KDE OHEŇ BYL, TAM CHLAD A SUCHO NYNÍ VLÁDNE
– JÁ VOLÁM: „ZODACARE!“
KDE KRYSTALY SE TŘPYTÍ, NAD NIMI HLÍNA LEŽÍ
– JÁ VOLÁM: „ZODACARE!“
VCHOD DO ZEMĚ YDOBOUS, JEDNOROŽEC STŘEŽÍ
– JÁ VOLÁM: „ZODACARE!“
JÁ VOLÁM TĚ BELIALE!
BELIAL – NAPLNÍ MÉ MĚŠCE
BELIAL – ČÍŠE PLNÉ ZLATA
BELIAL – ROZKOŠ, KRÁSA, BOHATSTVÍ
BELIAL – NE! TO NENÍ ŠÍLENSTVÍ!
Adept se usadí v ásaně draka. Před svým vnitřním zrakem imaginuje zlatý obrácený pentagram, který slouží jako vstupní brána do Belialovy říše. Aktivuje Belialovo jméno vepsané v pentagramu či jeho pečeť a projde jím do třpytivých chodeb podzemního labyrintu. Vstoupí do veliké jeskyně, která se třpytí zlatem. Před ním na velikém zlatém trůně sedí Belial. Na jeho hlavě září zlatá koruna, tváří se přísně, avšak spravedlivě. Oděn je do zlatého pláště. Adept poklekne a vysloví přání, aby zlatý pentagram, který má na hrubohmotné rovině na svém krku, splnil touhy, kterých si přeje dosáhnout. Ty by měly být reálné a konkrétní. Adept nemluví, komunikace s mistrem probíhá telepaticky, svá přání adept konkretizuje v mysli, ta je v průběhu komunikace maximálně soustředěná. Koncentrace by měla trvat alespoň patnáct minut. Poté adept poděkuje, opustí jeskyni, projde labyrintem zpět k pentagramu a vrátí se jím zpátky do svého světa, otevře oči a nechá zážitek odeznít a nakonec pronese:
SLÁVA TOBĚ, BELIALE!
Adept odloží Bafomet nebo pentagram do misky se zeminou a přikryje jej tarotovou kartou tak, aby karta byla lícem obrácena k talismanu. Během toho pronese:
NECHŤ TENTO TALISMAN PŘITAHUJE BOHATSTVÍ A ÚSPĚCH Z TVÉ VŮLE, BELIALE.
Poté počká, až dohoří magické kuřidlo, zhasne obě svíce a opustí svatyni. Než začne talisman používat, ponechá jej tři dny na oltáři v misce se zeminou.
Fráter Pluto
(text obřadu byl inspirován skladbou zakladatele CS v České republice, Jiřího Big Bosse Valtera)