PAVEL BRNDIAR

MAGIK, GNOSTIK, MYSTIK, OKULTISTA

Pavel Brndiar je magik, gnostik, mystik, okultista a jeden z čelních představitelů moderního satanismu v ČR.
Od dětství se zajímal kromě paleontologie i o okultní nauky, lidové čarodějnictví a temný mysticismus. Koncem roku 1987 se začíná věnovat i studiu satanské filosofie. V polovině roku 1990 se detailně seznámil s učením A. S. LaVeye.


V roce 1991 navázal kontakty s členy Církve Satanovy. O rok později společně s Eduardem Staňkem v Kyjích vybudoval dnes již legendární obřadní místo známé mezi satanisty jako Vrch u 13. kamenů. V roce 1993 se stal členem Církve Satanovy. Ve stejném roce stál u zrodu Pražského satanského spolku. Během následujících let všemožně podporoval satanistické hnutí a aktivně se podílel na rozšiřování satanské filosofie a magie.

Na přelomu tisíciletí se v jednom ze svých veřejných vystoupení do jisté míry vymezil proti LaVeyovi, když prohlásil, že jeho nauka je v mnoha směrech překonána a že není možné na ni v ČR dogmaticky lpět. Rovněž doporučoval, aby si satanisté nedělali z LaVeye modlu. Mimoto poukazoval na různé nedostatky, kterých se americká C.S. dopouští. V roce 2005 inicioval založení Prvního Česko-Slovenského Chrámu Církve Satanovy a vznik Rady třinácti. V témže roce přijal titul mistra a stal se knězem I. stupně v pražském Templu.

Pavel Brndiar – Tau-Paulus (f. Archechempe) je autorem knihy Obřady k uctění Starých. Tato kniha pojednává především o rituální praxi při uctívání entit z Necronomiconu. Rovněž je spoluautorem mnoha dalších publikací věnovaných satanské magii, temnému mysticismu, destruktivním očarováním a obřadním sexuálním praktikám. Mezi ty nejvýznamnější patří interní publikace Ohavná kniha (věnovaná zhoubné a destruktivní magii), Satanský evokační grimoár a pět svazků věnovaných problematice pětiletého magického výcviku.

Tomu se pod jeho vedením v Prvním Česko – Slovenském Chrámu Církve Satanovy od roku 2007 věnují někteří jeho členové. Mimo to sepsal desítky magických rituálů, v nichž detailně popisuje, jak pracovat s nejrůznějšími energiemi a skrytými silami universa. Od roku 1997 své práce pravidelně publikuje v časopise The Abyss, jehož vydávání dlouhodobě podporuje. Od roku 1999 se intenzivně zabývá praktickou mystikou a od roku 2003 studiem tak zvaného HOODOO. V roce 2009 byl v okultní skupině známé jako Pentatheon, která se věnovala uctívání LOA, iniciován do osmé pavoučí rodiny Zariquin ze systému Ghuedhe. V roce 2011 byl jedním ze základních členů Gnostického bratrstva pramene čisté nevázanosti. Byl rovněž vysvěcen na gnostického kněze a v roce 2015 na gnostického biskupa, přičemž přijal nové duchovní jméno Tau-Paulus.

Mezi lety 2003 a 2013 společně s dalšími adepty magie rozšířil a zdokonalil okultní techniky, sloužící ke snovému putovaní do Hypnova chrámu poznání. Do nauky o tomto chrámu jej zasvětil jeho prastrýc Antonín Čurda.
Mezi jeho záliby mimo magie, meditace a okultismu patří i četba, paleontologie, chov koček, sklípkanů a exotických plazů, převážně hadů. Na amatérské úrovni se věnuje šachové hře.