Zjevení Hypnovo

Člověk si většinou neuvědomuje své štěstí a pohrdajíce utrpením druhých lidí, se odvrací od svého boha, aby se k němu obrátil pro pomoc v okamžiku vlastního utrpení. Zůstal jsem nehybně ležet a snažil se soustředit, jak mi jím bylo nařízeno. „Koncentrovaná mysl je klíčem ke všemu“ řekl, než odešel a já jsem se o tom zanedlouho přesvědčil.
VHODNÉ MÍSTO K VYKONÁNÍ CEREMONIE: je vrch či kopec, na jehož vrcholu je knězem zbudováno velké ohniště ve tvaru pentagramu, u kterého je vyvýšené místo v podobě velkého pařezu či kmene stromu vyvráceného přírodními živly. Vhodný je též velký kámen, který slouží v průběhu ceremonie jako oltář.
ČAS K VYKONÁNÍ CEREMONIE: je mezi 21. hodinou a půlnocí 16. června každý rok.
POMŮCKY NUTNÉ K VYKONÁNÍ CEREMONIE:
– Černé rituální oděvy a jeden starý roztrhaný oblek.
– Jakákoli temně vyhlížející maska zvířete, není to však nezbytné.
– Šperky ze zlata, stříbra a drahých kamenů (v žádném případě nepoužívat bižuterii).
– Gong.
– Talismany Satanovy pečetě Bafometa.
– Pozlacená stříbrná destička s vyrytou branou (tu má kněz kolem krku).
POČET ÚČASTNÍKŮ CEREMONIE: 
není omezen, platí však, že se ceremonie musí zúčastnit alespoň pět osob.
1. Kněz.
2. Asistent.
3. Ten, který ztělesňuje Hypna.
4. Ostatní shromáždění.
ZAHÁJENÍ CEREMONIE:
Poté, co je v pentagramu asistentem zažehnut oheň, kněz se posadí na oltář v pozici faraóna, zatímco jeho asistent se postaví po jeho levici (má na starosti obsluhu gongu). Po chvíli začne kněz číst litanii z obřadní knihy. Ten, který ztělesňuje Hypna, není ze začátku ceremonie přítomen. Zdržuje se však nedaleko od obřadního místa, aby mohl včas ovlivnit průběh ceremonie.
Kněz: A JÁ VĚDĚL, ŽE SNÍM. A ON KE MNĚ PŘIŠEL VE SPÁNKU, ABY MI ŘEKL: ”OTČE, TY NESNÍŠ, ALE TVOŘÍŠ!” ROZUMĚJTE TEDY TOMU, CO ŘÍKÁM. ZNALCI UMĚNÍ NESNÍ, NÝBRŽ TVOŘÍ A JEJICH ŽÁCI SE UČÍ TVOŘENÍ NAMÍSTO SNĚNÍ.

Zazní gong obsluhovaný asistentem.

Kněz: A KDYŽ TEN, KDO NAPSAL TENTO ODKAZ, BYL JEŠTĚ DÍTĚ, ON K NĚMU ROVNĚŽ PŘIŠEL, ABY MU VE SPÁNKU NAŠEPTÁVAL TAJUPLNÝM HLASEM STARÁ TAJEMSTVÍ O SVĚTECH, KTERÉ MAJÍ OPAČNOU PODSTATU, NEŽ-LI TEN NÁŠ.

Zazní gong obsluhovaný asistentem.


Kněz: TAK BYLA ZJEVENA I JMÉNA KNÍŽAT, KTERÁ VŠICHNI ZNÁTE – OVŠEM V JINÉ FORMĚ A V JINÉM ČASE. UCTĚME JE TEDY S VEŠKEROU POKOROU, JAKÉ JSOU SCHOPNI JEN TI, JEŽ SI TOHO, CO NEMÁ BÝT PROBUZEN, ZVOLILI ZA MISTRA.
Zazní gong obsluhovaný asistentem.
 
Kněz: MOCNÝ HYPNE, TY, JENŽ VLÁDNEŠ Z VŮLE STARÝCH V NEKONEČNÉM SVĚTĚ BEZ PEVNÝCH FOREM HMOTY, BUDIŽ POŽEHNÁN PŘI SVÉM CHRÁMU POZNÁNÍ.
Zazní gong obsluhovaný asistentem.
Účastníci: AŽ DO KONCE SPÁNKU V SOUMĚRNOSTI.

Kněz: MOCNÝ CHARIDEJI, TY, JENŽ VLÁDNEŠ VE SNECH ŘEČI VŠEHO STVOŘENÉHO, TOHO CO SE HÝBÁ TADY I TAM, TOHO CO TVOŘÍ I JE TVOŘENO, BUDIŽ POŽEHNÁN PŘI HYPNOVĚ CHRÁMU POZNÁNÍ. 

Zazní gong obsluhovaný asistentem.
Účastníci: AŽ DO KONCE SPÁNKU V SOUMĚRNOSTI.
Kněz: MOCNÝ SERMISTE, TY, JENŽ VLÁDNEŠ SNOVÝM ZÁMĚRŮM VŠECH STVOŘENÝCH BYTOSTÍ, JEŽ BUDUJÍ CHRÁM PĚTI TROJSTĚN AŽ DO STVOŘENÍ DÉMONŮ, BUDIŽ POŽEHNÁN PŘI HYPNOVĚ CHRÁMU POZNÁNÍ.
 Zazní gong obsluhovaný asistentem.
Účastníci: AŽ DO KONCE SPÁNKU V SOUMĚRNOSTI.
Kněz: : MOCNÝ AGEMOAFLO, TY, JENŽ VLÁDNEŠ SNOVÉMU POČÁTKU A ZNÁŠ SNAD I TAJEMSTVÍ JEHO KONCE, ZASVĚTITELI BOŽÍHO SYNA, BUDIŽ POŽEHNÁN PŘI HYPNOVĚ CHRÁMU POZNÁNÍ.
Zazní gong obsluhovaný asistentem.
Účastníci: AŽ DO KONCE SPÁNKU V SOUMĚRNOSTI.
Kněz: MOCNÝ MERAXURTERE, TY, JENŽ VLÁDNEŠ SNŮM I ŽIVOTŮM VŠECH STVOŘENÝCH BYTOSTÍ, KTERÉ KVÍLÍ V AGÓNII STVOŘENÍ, BUDIŽ POŽEHNÁN PŘI HYPNOVĚ CHRÁMU POZNÁNÍ.

Zazní gong obsluhovaný asistentem.

Účastníci: AŽ DO KONCE SPÁNKU V SOUMĚRNOSTI.
Kněz: MOCNÝ TELFE, TY, JENŽ VLÁDNEŠ NEJSKRYTĚJŠÍM TAJEMSTVÍM SNOVÉHO PROSTORU, KDE FLÉTNY BEZ PŘÍČINY KVÍLÍ AŽ DO ÚPLNÉHO ROZTOUŽENÍ TOHO, JENŽ NESMÍ BÝT PROBOUZEN, BUDIŽ POŽEHNÁN PŘI HYPNOVĚ CHRÁMU POZNÁNÍ.

Zazní gong obsluhovaný asistentem.

Účastníci: AŽ DO KONCE SPÁNKU V SOUMĚRNOSTI.
Kněz: MOCNÝ SORMONE, TY, JENŽ VLÁDNEŠ SNOVÝM PLÁNÍM NEKONEČNÉHO ČASU, KTERÝ ODMĚŘUJE EXISTENCI NEPOPSATELNÉHO. SVOLÁVAČI, TY, JENŽ SROCUJEŠ SVÉ VYVOLENÉ, BUDIŽ POŽEHNÁN PŘI HYPNOVĚ CHRÁMU POZNÁNÍ.

Zazní gong obsluhovaný asistentem.

Účastníci: AŽ DO KONCE SPÁNKU V SOUMĚRNOSTI.
Kněz: MOCNÝ TAPORE, TY, JENŽ VLÁDNEŠ PODVĚDOMÍ VŠECH STVOŘENÝCH BYTOSTÍ, KTERÉ SE POŽÍRAJÍ PŘED TRŮNEM VLÁDCE SVĚTA TERORU, BUDIŽ POŽEHNÁN PŘI HYPNOVĚ CHRÁMU POZNÁNÍ.

Zazní gong obsluhovaný asistentem.

Účastníci: AŽ DO KONCE SPÁNKU V SOUMĚRNOSTI.
Kněz: MOCNÝ KATURE, TY, JENŽ VLÁDNEŠ SMRTI, KTERÁ PŘICHÁZÍ BĚHEM SPÁNKU TÉ, JEŽ POHLTÍ VŠE STVOŘENÉ, A PŘESTO BUDE POHLCENA, BUDIŽ POŽEHNÁN PŘI HYPNOVĚ CHRÁMU POZNÁNÍ.
Zazní gong obsluhovaný asistentem.
Účastníci: AŽ DO KONCE SPÁNKU V SOUMĚRNOSTI.
Kněz: A ON MU TAKÉ ŘEKL: ”BOHOVÉ MAJÍ MNOHO JMEN A MNOHO TVÁŘÍ STEJNĚ JAKO JEJICH SLUŽEBNÍCI, JEJICH PŮVOD JE ALE STEJNÝ. KDO ZNÁ TAJEMSTVÍ ČTYŘ ŽIVLŮ A NALEZNE PÁTÝ, POZNÁ VŠE, ANIŽ BY BYLO TŘEBA COKOLI VYSVĚTLIT“.
Zazní gong obsluhovaný asistentem.
 
Kněz: BOHOVÉ A DÉMONI JSOU JAKO NAŠE DĚTI A MY JSME ZA NĚ ZODPOVĚDNÍ. TI, CO NEDODRŽUJÍ ZÁKONY VESMÍRNÉ MOUDROSTI, POCÍTÍ HRŮZU VŽDY, KDYŽ TO NEJMÉNĚ OČEKÁVAJÍ, A UTRPENÍ VŽDY, KDYŽ NA NĚ NEJSOU PŘIPRAVENI.
Zazní gong obsluhovaný asistentem.
 
Kněz: CO JE TO ZA SVĚTLO UPROSTŘED HLUBINY A PROČ K NĚMU NALEZNE CESTU JEN MÁLO ZASVĚCENCŮ? JE TĚŽKÉ DOSTAT SE DO JEHO BLÍZKOSTI A VIDĚT V JEHO TŘPYTU SKUTEČNOST NAMÍSTO PŘELUDŮ, KTERÉ SI VYTVÁŘEJÍ VŠICHNI TI, CO VE SVÉ ZASLEPENÉ TOUZE PROSADIT SVOU NICOTNOU PRAVDU ZA KAŽDOU CENU, ZAPOMÍNAJÍ NA PRAVDU TĚCH DRUHÝCH.
Zazní gong obsluhovaný asistentem.
 
Kněz: A PŘECE, KAŽDÝ Z NÁS MÁ KE SVĚTLU BLÍŽ, NEŽ SI MYSLÍ. DOKUD ALE BUDETE BYTOSTI VNÍMAT JEN SVÝMI SMYSLY A ROZUMEM, NENALEZNETE CESTU V LABYRINTU, JEŽ VYSTAVĚLI MÁGOVÉ, ČARODĚJOVÉ, KOUZELNÍCI, FILOZOFOVÉ A VĚDCI MINULÝCH EPOCH.

Zazní gong obsluhovaný asistentem.


Kněz: STEJNĚ JAKO HYPNÓS JE JEN JEDNÍM Z NAŠICH DĚTÍ, JE KAŽDÝ Z NÁS JEN JEDNOU JISKROU, JEŽ ČEKÁ NA SVÉ ZAŽEHNUTÍ. VY, CO NESETE ODPOVĚDNOST ZA SVÉ JEDNÁNÍ, JSTE SKUTEČNĚ SVOBODNÍ. VÁS BUDOU VAŠE DĚTI NA VAŠÍ CESTĚ PROVÁZET, DOKUD NEBUDE ROZLOMENO UNIVERSUM VEDVÍ.
A VY, CO VOLÁTE PO SVOBODĚ A JSTE JEN OTROKY SVÝCH VÁŠNÍ, RADĚJI PRCHNĚTE! NEJSTE O NIC LEPŠÍ NEŽ ZBABĚLCI V BÍLÝCH HÁBITECH, KTEŘÍ ODŘÍKÁVAJÍ NESMYSLNÉ MODLITBY, KTERÉ DÁVNO POZBYLY SMYSLU. A NYNÍ MI NASLOUCHEJTE VELMI POZORNĚ, NEBOŤ VÁM ODHALÍM VÝZNAM TOHO, CO ON ŘEKL DÍTĚTI VE SPÁNKU A NA CO JSEM JÁ PŘIŠEL PO DLOUHOLETÉM STUDIU. PŘESTOŽE MAGIE NEEXISTUJE A NEJSOU ŽÁDNÍ BOHOVÉ, POUZE …
Náhle přijde mezi shromážděné ten, který představuje Hypna. Oděn je v cárech, které kontrastují se šperky, kterými je ozdoben. Tvář mu může, ale nemusí, zakrývat zvířecí maska. Hypnós osloví kněze těmito slovy:
Hypnós: JIŽ JSI ŘEKL DOST, NEMŮŽEŠ VÍCE PROZRADIT, JINAK BUDEŠ ZBAVEN PRÁVA NAHLÍŽET SKUTEČNÉ PODSTATĚ VNITŘNÍHO OHNĚ.


Poté se obrátí ke shromážděným, aby je přátelsky oslovil.
Hypnós: ROZEJDĚTE SE DO SVÝCH DOMOVŮ A VĚZTE, ŽE CEREMONIE JE JIŽ U KONCE. BUĎTE SI ALE JISTI, VY VŠICHNI, CO BUDETE OPRAVDU HLEDAT CESTU, ŽE SE SE MNOU JEŠTĚ SETKÁTE, VĚZTE VŠAK, ŽE ŽÁDNÁ CÍRKEV ANI JEJÍ PŘEDSTAVITELÉ VÁM JI NEODHALÍ, I KDYBY JI ZNALI. DOKONCE ANI ŽÁDNÝ BŮH ČI DÉMON VÁM JI NEUKÁŽE A NEEXISTUJE ŽÁDNÁ SÍLA, KTERÁ BY JEJ K TOMU PŘIMĚLA, LEDAŽE BYSTE SAMI NALEZLI KLÍČ K VELKÉMU TAJEMSTVÍ.
Poté shromáždění opustí rituální místo zanechávajíce kněze a jeho asistenta s Hypnem o samotě.
Tau-Paulus (fráter Archechempe)