Vzývání Dagona

VHODNÉ MÍSTO K VYKONÁNÍ CEREMONIE: Je na ostrově, břehu vodního toku, či jezera. Ideálním místem je ovšem mořský břeh.
ČAS K VYKONÁNÍ CEREMONIE: Je o půlnoci za jasných nocí, kdy je měsíc v úplňku, popřípadě mezi 19. a 20. hodinou ještě před západem Slunce. V takovém případě účastníci ceremonie nemusí dodržovat pokyny vztahující se k používání pochodní.
POMŮCKY NUTNÉ K VYKONÁNÍ CEREMONIE:
– Rituální oděvy černé barvy a jeden zelený (ten má na sobě oblečený kněz).
– Tři pečetě Starých (ty má kněz kultu kolem krku).
– Satanovy pečetě Bafometa.
– Meč.
– Gong nebo trouba vyrobená z lastury.
– Pochodeň.
POČET ÚČASTNÍKŮ:
Není omezen, protože se ale jedná o skupinový rituál, mělo by se ho účastnit aspoň pět osob.
1. Kněz.
2. Asistent.
3. Druhý asistent.
4. Světlonoš (má na starosti pochodeň).
5. Ostatní shromáždění.
ZAHÁJENÍ CEREMONIE:
Ceremonie probíhá na břehu vhodně zvolené vodní plochy, ke které se kněz a jeho dva asistenti postaví čelem, tváří k západu. Světlonoš stojí za knězem a osvětluje prostor tak, aby kněz mohl číst litanii. Ostatní shromáždění, jsou-li přítomni, stojí až za Světlonošem.
Kněz pozvedne meč a provede s ním žehnání nad vodní hladinou. Pak jej podá svému prvnímu asistentovi.
Kněz: UCTÍVAČI STAROBYLÉHO KULTU, SLUŽEBNÍCI DAGONA. SHROMÁŽDILI JSME SE DNES, ABYCHOM UCTILI NESPATŘENOU BYTOST, JEŽ SPOLU S VELKÝM CTHULHU OBÝVÁ SVĚT POD VODNÍ HLADINOU.
Zazní trouba vyrobená z lastury nebo gong obsluhovaný druhým asistentem.
Účastníci: BUĎ POCHVÁLEN DAGON, OBYVATEL HLUBINY.
Kněz: HRŮZNÁ A ZÁHADNÁ JSOU TAJEMSTVÍ TOHOTO SVĚTA A PŘÍŠERNÍ JSOU TI, JEŽ HO OBÝVAJÍ. DĚSIVÉ JSOU VĚŽE R’LYEHU A HRŮZNÝ JE MENHIR SVÍRANÝ TEMNÝM HADEM, KTERÝ JE UCTÍVÁN STAROBYLÝM PLEMENEM.
Zazní trouba vyrobená z lastury nebo gong obsluhovaný druhým asistentem.
Účastníci: BUĎ POCHVÁLEN DAGON, OBYVATEL HLUBINY.
Kněz: JÁ ZNÁM PŮVOD TOHOTO MENHIRU, JEŽ SE BĚLAVĚ LESKNE V PAPRSCÍCH UBÝVAJÍCÍHO MĚSÍCE A JEŽ RUDĚ ŽHNE V OKAMŽIKU, KDY MĚSÍCE PŘIBÝVÁ. ZNÁM I JEHO UCTÍVAČE, TY MĚSÍCEM ŽIVENÉ BEZKREVNÉ BYTOSTI S NELIDSKÝM ZRAKEM A MYŠLENÍM.
Zazní trouba vyrobená z lastury nebo gong obsluhovaný druhým asistentem.
Účastníci: BUĎ POCHVÁLEN DAGON, OBYVATEL HLUBINY.
Kněz: ZNÁM DOKONCE I RUCE, JEŽ JEJ ZDOBILY HIEROGLYFY HADÍHO A RYBÍHO KULTU DÁVNO PŘEDTÍM, NEŽ PRVNÍ ČLOVĚK NALEZL MÍSTO NA TÉTO ZEMI, A ZNÁM I PŮVOD UMĚLCŮ, JEŽ V POZDĚJŠÍCH EPOCHÁCH VRYLI DO JEHO POVRCHU PRVNÍ BASRELIÉFY POLO LIDSKÝCH BYTOSTÍ UCTÍVAJÍCÍCH MONOLITICKÝ IDOL V PODOBĚ VELKÉHO CTHULHU.
Zazní trouba vyrobená z lastury nebo gong obsluhovaný druhým asistentem.
Účastníci: BUĎ POCHVÁLEN DAGON, OBYVATEL HLUBINY.
Kněz: JÁ VÍM, ŽE PŘIJDE ČAS, KDY SE NA KŘIŽOVATCE STVOŘENÍ OPĚT POZVEDNE HADÍ HLAVA A Z HLUBIN PACIFIKU POVSTANE RASA, JEŽ MÁ PLNÉ PRÁVO DĚLAT SI NÁROK NA TUTO ZEMI. PAK BUDOU VZTYČENY MONOLITY STAROBYLÉ KULTURY A UCTÍVAČI OSTNATÉHO BUDOU KONEČNĚ VYSLYŠENI.
Zazní trouba vyrobená z lastury nebo gong obsluhovaný druhým asistentem.
Účastníci: BUĎ POCHVÁLEN DAGON, OBYVATEL HLUBINY.
Kněz, první asistent, druhý asistent: PROTO DNES VOLÁME DO HLUBINY! NESPATŘENÁ BYTOSTI STAROBYLÉ KRVE, SEŠLI SVOU PŘÍZEŇ NA SVÉ VĚRNÉ DĚTI, KTERÉ V RADOSTI I BÁZNI OČEKÁVAJÍ TVŮJ PŘÍCHOD.
Zazní trouba vyrobená z lastury nebo gong obsluhovaný druhým asistentem.
Účastníci:
SLÁVA OSTNATÉMU!
SLÁVA UCHOPOVAČI!
SLÁVA NESPATŘENÉMU!
SLÁVA VELKÉMU CTHULHU!
SLÁVA GIRTABOVI!
SLÁVA MAITRE!
SLÁVA DAGONOVI!
SLÁVA LEVIATHANOVI!
Trouba vyrobená z lastury či gong zazní devětkrát.
Poté světlonoš hodí svou pochodeň do vody a účastníci ceremonie se rozejdou do svých domovů.
Tau-Paulus (fráter Archechempe)