Vymítací kříž P.Č.-S.CH.C.S.

Vymítací kříž P.Č-S.CH.C.S.

Níže uvedená technika se mnohým členům našeho Chrámu v uplynulých letech více než osvědčila, a proto si ji dovolujeme nabídnout i našim sympatizantům. Za pomoci tohoto vymítacího kříže může být nahrazen všeobecně rozšířený banishing, který vychází ze židovské Kabaly či z jiných systémů, kterým se případně chcete vyhnout, ať už z těch či oněch důvodů.

Můžete ho pravidelně provádět vždy před cvičením své ásany či před zahájením rituálu. Rovněž je vhodné tuto techniku využívat vždy před spaním, na očištění místnosti od nežádoucích sil.

Adept, stojící tváří k východu, učiní magickou hůlkou či třemi spojenými prsty levé ruky ve vzduchu obrácený vymítací kříž, který musí dobře imaginovat. Kříž bude zářit stříbrným světlem, které exploduje a svojí září pohltí všechny nežádoucí energie, jež se na východě nacházejí. V okamžiku, kdy bude adept imaginovat tento kříž, pronese tuto univerzální očišťující formuli:

VEŠKEROU SILOU VŠEHOMÍRA TVOŘÍM TENTO KŘÍŽ A OČIŠŤUJI JÍM TOTO MÍSTO.

NECHŤ JEHO ZÁŘE PRONIKNE CELÝM PROSTOREM A ZBAVÍ JEJ VŠECH NEŽÁDOUCÍCH VLIVŮ A NEGATIVNÍCH ENERGIÍ.

FLAGRATE! FLAGRATE! FLAGRATE!

Poté se adept otočí tváří k severu a celý úkon zopakuje. Stejně si bude počínat i na západě a na jihu. Na závěr se otočí opět tváří k východu, namíří hrotem hůlky či spojenými prsty levé ruky k zemi a pronese:

STANIŽ SE TAK.

V případě, že adept trpí vnitřní nerovnováhou či se dokonce obává posedlosti, může takto imaginované světelné kříže použít i na prozáření a očištění svého vnitřního já. V takovém případě bude imaginovat, že při světelné explozi se veškeré světlo z takto vytvořeného kříže obrátí proti němu a sežehne všechny negativní energie, které na něj působí (tuto techniku lze použít i proti nejrůznějším nemocem, které by adepta ohrožovaly).

Tau-Paulus (fráter Archechempe)