Úvaha o egoismu

Kdo z vás se někdy pokusil přemýšlet nad pravým významem slov? Dnešní svět a lidé v něm se vyznačují právě tím, že neznají pravý význam slov. To co říkají, jsou často pouhé fráze bez vlastní myšlenky. Pravda slova dokáže být často velmi zrádná. Např. když řeknu, že jsem vypil půl hrnku, mohou se najít jedinci, kteří skutečně uvěří, že jsem svou magickou silou hrnek rozpustil a pak jej s velkou chutí vypil, tak bych mohl pokračovat dál. Zkusme se tedy zastavit nad pravým významem slova EGOISMUS. Za egoistu je v naší společnosti považován člověk, který jde za svým cílem a nestará se, jak se rádo říká o druhé. Ve slovníku cizích slov stojí doslova, že je to sobec. Prostě jedinec, který se stará sám o sebe. Je to přirozené starat se sám o sebe? Je přirozené být sebevědomým? Pokud si člověk dělá, co chce, nenechá se ovlivňovat druhými a na všechno má svůj vlastní názor, prostě se chová podle svých vlastních představ, nejde dle mého názoru o projev sobectví, nýbrž o zářný projev samostatnosti. Velcí mudrcové mnohokrát opakovali: „Pokud vám není jasná představa, kde končí přirozené požadavky a začíná sobectví, poučte se z přírody“. Všude kolem uvidíte boj o místo, o potravu, o partnera. Není nic neobvyklého, že rychlejší a silnější vítězí nad slabším a pomalejším. Každý organismus se snaží, jak nejlépe umí, udržet si život a přivést na svět potomky a při tom každý představuje pro ostatní článek nikdy nekončícího potravinového řetězce. Ale zpět k sobectví. Kdo je tedy sobec? Ten, který nutí ostatní lidi, aby se chovali podle jeho představ a podle pravidel, které pro ně sám vymyslel a tím zasahuje do jejich osudů. Takoví lidé bývají často nemocní, protože jejich postoj a jednání je podmíněno duševní disharmonií. Jak se mohou vyléčit? Zní to velmi paradoxně. Takový člověk by se musel začít starat hlavně sám o sebe.

Takže kdo je tedy větším egoistou? Pomatenec, který se snaží páchat dobro, jak jen to jde? Nebo jedinec, který je naladěný na rytmus přírody a stará se o své přirozené potřeby? Stejně jako filozof Nietzsche, „žádám o přehodnocení všech hodnot“.

Fráter Pluto