Ukázka z Knihy lží a nenávisti od Big Bosse

Výňatek ze třetí kapitoly z Knihy Lží a Nenávisti, který pojednává o  
lžích… je bez výkladu, jsou to pouze traktáty, jejichž výklad je součástí  
druhé poloviny Knihy.
 
~  L Ž I ?  ~
(Člověk – jedinec) 
I. 
Skromnost je přetvářka. Lidé, kteří mají plná ústa pokory, lásky k bližnímu,  
altruismu a oddanosti k jiným, jsou obyčejní žvanilové a těmito idiomy  
chtějí zase jenom získat kus moci a slávy, jako vždy pouze pro sebe. 
II. 
Stud, slovo, které bylo vsugerováno masám, je zneužíván k potlačení lidské  
přirozenosti a toto potlačení má zase jenom jeden smysl – ovládnutí slabších  
jedinců, kterých je většina. 
III. 
Z nedostatku vlastní sebeúcty si člověk vymyslel bohy, klaní se jim,  
ponižuje se před nimi, přináší jim stupidní oběti a dělá vše pro to, aby sám  
sobě dokázal, jak je bezvýznamný a zbytečný. Žádá bohy o odpuštění, aniž by  
sám věděl proč. 
IV. 
Opakem lži je (anebo by měla být) pravda. Problém pravdy ovšem spočívá v  
tom, že člověk stále a nepřetržitě lže. Vždy a za všech okolností. Všem i  
sobě. Slovo pravda je tudíž naprosto zbytečné a již dávno se stalo lží.  
Pravda již neexistuje. Existovala vůbec někdy? 
V.
Lež se stala pravdou. Lež se stala výsostným poznávacím znamením člověka.  
Kdo lže nejvíce a nejlépe, ten se stává nejmocnějším mezi lháři. Postavení  
člověka ve společnosti je tedy přímo úměrné jeho umění lhát. Povinností  
všech rodičů proto je, vychovat ze svých potomků ty nejschopnější lháře,  
jestliže tito budou chtít ve svém životě dosáhnout významnějšího postavení.  
Dopad této výchovy ovšem poznají rodiče na sklonku života, když jsou  
nemilosrdně odstraněni ze života svých potomků. 
VI. 
Narození je první lží, smrt je první a poslední pravdou. 
Jenže pokud pravda neexistuje, má lež volné pole působnosti. 
Žijeme tedy vůbec?