Rituál Lilith

Jméno Lilith se dle dochovaných záznamů poprvé objevilo v Sumeru a Babylonu. Už od počátku měla Lilith jeden důležitý atribut a tím je její temná sexualita. Ve všech verzích mýtu o této entitě, zůstaly zdůrazněné především dva aspekty její podstaty. Lilith coby božská prostitutka, která svádí všechny muže a Lilith jako špatná a zkažená matka, která ubližuje těhotným ženám. Lilith je rovněž strašlivá Matka monster – thonická a lunární Bohyně. Přes všechny tito zdánlivě negativní aspekty má tato mocná entita i mnoho pozitivních a právě ty budou v tomto obřadu zdůrazněny.
VHODNÉ MÍSTO NA VYKONÁNÍ RITUÁLU: Tradiční obřadní svatyně Prvního Česko – Slovenského Chrámu Církve Satanovy.
ČAS VHODNÝ K VYKONÁNÍ RITUÁLU: Kdykoliv v noci. Nejlépe však při zatmění měsíce.
POMŮCKY NUTNÉ K VYKONÁNÍ RITUÁLU:
– Oltář
– Rituální oděv černé barvy
– Magická hůlka
– Jedna černá svíce
– Miska
– Drahé kameny (Jejich počet je závislý na počtu účastníků rituálu. Každý z nich bude mít u sebe jeden kámen coby obětinu pro vznešenou Lilith.)
– Elixír – červené víno
– Přehrávač a hudební nahrávka
– Vhodně zvolená hudba (může mít i orientální nádech)
POČET ÚČASTNÍKŮ RITUÁLU:
1. Kněžka (Zkušená čarodějka či adeptka, která dokončila pětiletý magický výcvik či byla v našem Chrámu zasvěcená do kněžského stupně)
2. Asistent (Zkušený adept, který bude v průběhu obřadu dohlížet aby Kněžka-Lilith měla k ruce všechny potřebné magické pomůcky)
3. Mužští účastníci
4. Ženské účastnice
CÍL MAGICKÉHO RITUÁLU: Přivolat mocnou Lilith. Obdarovat ji vzácnými obětinami a získat od ní požehnání.
ZAHÁJENÍ RITUÁLU
Poté co je v místnosti asistentem vše připraveno, kněžka oděná pouze do černého rituálního roucha učiní před započetím samotného obřadu Obrácený vymítací kříž Prvního Česko – Slovenského Chrámu Církve Satanovy. Tím očistí místo obřadu od všech nežádoucích vlivů a energií. Rituální místnost, v jejímž středu kněžka stojí tváří k východu, je osvícená světlem jediné svíčky. Kněžka učiní magickou hůlkou ve vzduchu obrácený vymítací kříž, který musí dobře imaginovat. Kříž bude zářit stříbrným světlem, které nechá během své imaginace explodovat a jeho září pohltit všechny nežádoucí energie, jež se na východě nacházejí. V okamžiku, kdy bude imaginovat tento kříž, pronese tuto univerzální očišťující formuli.
Kněžka: VEŠKEROU SILOU VŠEHOMÍRA TVOŘÍM TENTO KŘÍŽ A OČIŠŤUJI JÍM TOTO MÍSTO. NECHŤ JEHO ZÁŘE PRONIKNE CELÝM PROSTOREM A ZBAVÍ JEJ VŠECH NEŽÁDOUCÍCH VLIVŮ A NEGATIVNÍCH ENERGIÍ. FLAGRATE, FLAGRATE, FLAGRATE!
Poté se otočí tváří k severu a celý úkon zopakuje. Stejně si bude počínat i na západě a na jihu. Na závěr se otočí opět tváří k východu, namíří hrotem hůlky k zemi a pronese:
Kněžka: STANIŽ SE TAK.
Poté začne hrát vhodně zvolená hudba. Kněžka klesne na všechny čtyři a bude se pohybovat jako kočkovitá šelma. Následně zaujme obscénní pozici s široce roztaženýma nohama. Mezi tím zcela nazí účastníci obřadu začnou přicházet do rituální místnosti. Se zaujetím sledují kněžku a pak se posadí do kruhu kolem ní. Jakmile se posadí poslední z účastníků obřadu, kněžka pronese:
Kněžka: TOTO JE NAŠE VŮLE, NAŠE TOUHA, NAŠE SEBELÁSKA, PROZKOUMAT A OSVOBODIT NAŠÍ SEXUALITU. OTEVŘI BRÁNY, NECHŤ NEJZAZŠÍ DŘÍMAJÍCÍ V NEVĚDOMÍ ABYSSU OPĚT POVSTANOU! DOTKNI SE NAŠICH DUŠÍ A ZAŽEHNI V NÁS SATANŮV TEMNÝ PLAMEN VĚČNÉHO OSVÍCENÍ.
Účastníci začnou intonovat mantru a vizualizovat Kněžku do podoby Lilith.
Všichni účastníci: JE NAHÁ, S TMAVÝMI VLASY A S TESÁKY VLKA. MÁ NOHY SOVY A HAVRANÍ KŘÍDLA. JE TEMNÁ, S PLANOUCÍM ZRAKEM. MÁ SÍLU CUTHA A MOUDROST STARÝCH“.
Mužští účastníci: KI-SI-KIL-LIL-LA-KE.
Ženské účastnice: KI-SI-KIL-LU-DA-KA-RA.
Mužští účastníci: ONA JE HROZNÁ, ONA JE ÚŽASNÁ, ONA JE PRVNÍ DĚVKA SVĚTA, ONA JE SVĚTICE ZAVRŽENÝCH. KRÁLOVNA VŠECH KUREV. MATKA VŠECH NEŘESTÍ. JEJÍ DUŠE JE ČERNÁ JAKO HAVRAN, JEJÍ VLASY JSOU ČERNÉ JAKO BEZHVĚZDNÁ NOC, JEJÍ TĚLO JE NÁDHERNÉ. ONA JE HLADOVÁ PO KRVI A MASU POČESTNÝCH, TAK JAKO MY JSME HLADOVÍ PO ROZKOŠI A SVOBODĚ.
Ženské účastnice: ONA JE TEMNÁ, ALE ÚŽASNÁ. ČERNÁ JSOU JEJÍ KŘÍDLA. ONA JE ČERNÁ V ČERNÉ. JEJÍ RTY JSOU RUDÉ JAKO RŮŽE LÍBAJÍCÍ CELÉ UNIVERZUM. ONA JE LILITH, VEDLA HORDY ABYSSU A VEDLA LIDSTVO KE SVOBODĚ. ONA JE NEODOLATELNÁ UKOJITELKA CHTÍČE, PROROKYNĚ TOUHY. JEJÍ RUKA NESE SÍLU REVOLUCE, VŮLE A PRAVOU SVOBODU MYSLI. ONA JE PANÍ REVOLTY. ONA JE KI-SI-KIL-LIL-LA-KE. KRÁLOVNA MAGIE. POHLEĎTE NA NÍ SE ZOUFALÝM CHTÍČEM.
Mužští účastníci: PRVNÍ ŽENA BYLA LILITH , NE EVA.
Ženské účastnice: PRVNÍ ŽENA BYLA LILITH , NE EVA.
Mužští účastníci: PRVNÍ ŽENA BYLA LILITH , NE EVA.
Ženské účastnice: PRVNÍ ŽENA BYLA LILITH , NE EVA.
Mužští účastníci: PRVNÍ ŽENA BYLA LILITH , NE EVA.
Ženské účastnice: PRVNÍ ŽENA BYLA LILITH , NE EVA.
Jakmile Kněžka pocítí kontakt s Lilith, povstane a začne tančit v kruhu svých uctívačů, kteří stále dokola opakují výše uvedený mantram. Kněžka zatím tančí stále rychleji a rychleji, až dosáhne stavu absolutního uvolnění či spíše transu a vykřikne.
Kněžka-Lilith: ÁÁÁ!
V té chvíli utichne hudba a uctívači přeruší mantru. Kněžka se opět posadí s široce roztaženými stehny. Následně ženské účastnice odříkají níže uvedené magické formule. Mužští účastníci v průběhu jejich zaklínání zvolají jméno Lilith viz. níže uvedený text:
Ženské účastnice: OMARI TESSALA MARAX, TESSALA DODI PHORNEPAX.
AMRI RADARA POLIAX ARMANA PILIU.
AMRI RADARA PILIU SOUND, MARI NARYA BARBITON
MADARA ANAPHAX SARPEDON ANDALA HRILIU.
Mužští účastníci: LILITH!
Ženské účastnice: OL GOHE
OV TO IP KI-SI-KIL-UD-KA-RA
OV I VAMAD BABALON BABALOND
PI GIU EORS CORAXO
PARÁ MAZABA VAPAAH VOUINA
I TOLTORGI
BUTMONI PARM ZUMVAI
PARÁ BAHAL CINILA
EOLIS OLLAG ORSABA
OD GOHIA CICELES TELOCHI
MALPIRGAY
MAZABA LILITH!
ZAMRAN LILITH!“
Mužští účastníci: LILITH!
Po tomto zaklínání zazní opět hudba. Kněžka-Lilith svůdnými tanečními gesty začne k sobě lákat mužské účastníky a vtahovat je do kruhu. Každý z nich pak umístí drahý kámen, jako obětinu Bohyni do kamenné misky plné červeného vína, která byla za tímto účelem do místnosti před zahájením obřadu přinesena. Poté se opět posadí na svá původní místa a kněžka-Lilith stejným způsobem do kruhu vtáhne i ženské účastnice, které jí rovněž obětují své drahé kameny. Kněžka-Lilith následně požehná svojí magickou hůlkou, kterou ji podá z oltáře její asistent, celému elixíru a nechá ho kolovat mezi svými uctívači.
Kněžka-Lilith: NECHŤ TENTO ELIXÍR PROBUDÍ VŠECHNY KRÁSNÉ TĚLESNÉ ŽÁDOSTI, POSÍLÍ VÁŠ CHTÍČ A TOUHU PO SVOBODĚ. NECHŤ VÁS OČISTÍ OD VEŠKERÉ PŘETVÁŘKY, FALEŠNÉ MORÁLKY A MRAVNOSTI. NECHŤ POSÍLÍ SÍLU VAŠÍ ZVÍŘECÍ SEXUALITY A UČINÍ VÁS ŠŤASTNÝMI.
Všichni přítomní se pak napijí z misky, přičemž první pijí ženy dle svého stupně zasvěcení, kterého dosáhly v Prvním Česko – Slovenském Chrámu Církve Satanovy. Teprve pak pijí muži a to rovněž podle svého stupně zasvěcení. Všichni přítomní během pití elixíru imaginují, že aktivuje a posiluje veškerou svojí satanistickou přirozenost. Poté co je z misky vypité všechno víno Kněžka-Lilith vykáže své uctívače z rituální místnosti a misku vrátí zpět na oltář. (Drahé kameny z misky jsou někdy později za temné noci v době ubývající luny obětovány vznešené Lilith a to tak, že je kněžka pohřbí do hrobu padlé ženy, či je vhodí do rokle s hlubokým jezírkem). Poté dá průchod všem svým tělesným potřebám.
Následně se oddělí od egregoru Lilith a provede Obrácený vymítací kříž Prvního Česko – Slovenského Chrámu Církve Satanovy. Tím očistí místo obřadu. Kněžka stojící tváří k východu opět učiní magickou hůlkou ve vzduchu obrácený vymítací kříž, který musí dobře imaginovat. Kříž bude zářit stříbrným světlem, které nechá během své imaginace explodovat a jeho září pohltit všechny nežádoucí energie, jež se na východě nacházejí. V okamžiku, kdy bude imaginovat tento kříž, pronese tuto univerzální očišťující formuli:
Kněžka: VEŠKEROU SILOU VŠEHOMÍRA TVOŘÍM TENTO KŘÍŽ A OČIŠŤUJI JÍM TOTO MÍSTO. NECHŤ JEHO ZÁŘE PRONIKNE CELÝM PROSTOREM A ZBAVÍ JEJ VŠECH NEŽÁDOUCÍCH VLIVŮ A NEGATIVNÍCH ENERGIÍ. FLAGRATE, FLAGRATE, FLAGRATE!
Poté se otočí tváří k severu a celý úkon zopakuje. Stejně si bude počínat i na západě a na jihu. Na závěr se otočí opět tváří k východu, namíří hrotem hůlky k zemi a pronese:
Kněžka: STANIŽ SE TAK!
Tím bude obřad definitivně ukončen.
Tento rituál pro potřeby Prvního Česko – Slovenského Chrámu Církve Satanovy z původního originálu upravil a přepracoval f. Archechempe.