Praxe satanské filozofie

„Zrušeny jsou všechny rituály, všechny ordálie, všechna slova a znamení“ (Kniha Zákona)
Hlavní tezí satanské filozofie je rozvoj osobnosti. To je myslím nepopíratelné. Je mnoho těch, kdo tuto ideu doslova naplňují, ovšem jsou i tací, kteří se skrývají jen za slova. Skutečnost je totiž taková, že satanská filozofie často přitahuje mnohé fantasty, šílence a životní ztroskotance, kteří se snaží své neúspěchy v životě a své komplexy kompenzovat. Slovními spojeními  typu „Pravý satanista“, „Skutečný satanismus“ se snaží vyvolávat dojem zasvěcenosti a vlastní důležitosti. Vždycky, když tyto věty pročítám, usmívám se. Existuje něco jako pravý satanismus? Např. podle Kanta je objektivní svět chaosem, do kterého vnáší pořádek výhradně lidský způsob vnímání a prožívání. Uspořádání světa je tedy výhradně subjektivní záležitostí. Jedině díky shodným apriorním formám docházíme k intersubjektivním shodám. Z tohoto pohledu je tedy výraz „pravý satanista“ či „pravý satanismus“ zcela mimo mísu.  Snažme se ignorovat nebo neposlouchat rady či kritiku od člověka, který:
1.     Není úspěšnější, nebo alespoň stejně úspěšný jako vy.
2.     Není finančně zajištěný.
3.     Není tím, kým v budoucnosti chcete být vy.
4.     Nevede úspěšný partnerský nebo milostný život.
5.     V reálném životě dokázal méně než vy. ( více viz. Jozef Karika „Zóny Stínu“)
Karika též uvádí….  Nejvíce těchto individuí je koncentrováno na internetových diskusních fórech, kde usilují mentorsky vystupovat jako „autority magie“. Jejich jednoduchým a spolehlivým identifikačním znamením je každodenní nebo nadměrně časté přispívání do fóra (autentický mág tímto způsobem energií nemrhá, nebo tak činí jen velmi občasně), snaha a autoritativní vyjadřování se k jakémukoliv tématu a velice omezená (často výhradně teoretická) znalost problematiky, čerpaná zpravidla z jediného nebo z několika málo sekundárních pramenů. Příznačná je též jejich snaha pomlouvat nebo shazovat ty, kteří na poli magie i života (na rozdíl od nich) něčeho skutečně dosáhli.“ Nutno dodat že citovaný výrok se vztahuje i na oblast satanské filozofie.
Dle našeho názoru nejsou rituály satanské magie omezeny jen na uctívání Satana v jakékoli formě, ale naopak satanista si může zvolit takovou formu uctívání, jaká je mu nejbližší, nebo si nemusí zvolit žádnou. „Když ke mně hovoří nějaký hlas, že je to hlas anděla, rozhodnu já sám“ (Sartre). Dle chaos-magiků se bytost člověka v Novém Aeonu nachází ve stavu opuštěnosti. Není žádné vyšší instance jako je Bůh, či „duchovní bytosti“ na které by se dalo odvolat. Pokud si tedy satanista zvolí ke svým rituálům bytosti Necronomiconu, nebo jakékoli jiné božstvo, je to jeho věc.  Je tedy magie součást satanismu nebo není? To je na rozhodnutí každého satanisty.  Domníváme se totiž, že lidské já není statické, ale že se neustále mění.  Takže pokud si někdo přisvojuje právo hovořit o sobě jako o jediném pravém, je na omylu.
První Česko-Slovenský Chrám Církve Satanovy netvrdí, že je jediným pravým sdružením satanistů.  Plně akceptujeme názor jednotlivých satanistů, kteří necítí potřebu někde se sdružovat.  Akceptujeme ego každého jednotlivce.  Proto plně nechápeme nekonstruktivní kritiku z řad internetových „satanistů.“ Též bychom chtěli zdůraznit, že i hodnosti, které jsou naším chrámem  prezentované, mají pouze symbolický význam a ukazují postoj toho kterého jednotlivce v daném životním období. Každý jedinec se neustále názorově vyvíjí.
Stejně tak i satanská filozofie se vyvíjí a to co platí dnes, může být zítra úplně jinak.  IO Chaos….
Fráter Pluto