- Cirkev Satanova

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

OSOBNOSTI MAGICKÉ A OKULTNÍ SCÉNY P.Č.-S.CH.C.S.
Pavel Brndiar
Libor Hejtmánek
Petr Krabs


Pavel Brndiar

Pavel Brndiar je magik, gnostik, mystik, okultista a jeden z čelních představitelů moderního satanismu v ČR.
Od dětství se zajímal kromě paleontologie i o okultní nauky, lidové čarodějnictví a temný mysticismus. Koncem roku 1987 se začíná věnovat i studiu satanské filosofie. V polovině roku 1990 se detailně seznámil s učením A. S. LaVeye. V roce 1991 navázal kontakty s členy Církve Satanovy. O rok později společně s Eduardem Staňkem v Kyjích vybudoval dnes již legendární obřadní místo známé mezi satanisty jako Vrch u 13. kamenů. V roce 1993 se stal členem Církve Satanovy. Ve stejném roce stál u zrodu Pražského satanského spolku. Během následujících let všemožně podporoval satanistické hnutí a aktivně se podílel na rozšiřování satanské filosofie a magie. Na přelomu tisíciletí se v jednom ze svých veřejných vystoupení do jisté míry vymezil proti LaVeyovi, když prohlásil, že jeho nauka je v mnoha směrech překonána a že není možné na ni v ČR dogmaticky lpět. Rovněž doporučoval, aby si satanisté nedělali z LaVeye modlu. Mimoto poukazoval na různé nedostatky, kterých se americká C.S. dopouští. V roce 2005 inicioval založení Prvního Česko-Slovenského Chrámu Církve Satanovy a vznik Rady třinácti. V témže roce přijal titul mistra a stal se knězem I. stupně v pražském Templu.
Pavel Brndiar - Tau-Paulus (f. Archechempe) je autorem knihy Obřady k uctění Starých. Tato kniha pojednává především o rituální praxi při uctívání entit z Necronomiconu. Rovněž je spoluautorem mnoha dalších publikací věnovaných satanské magii, temnému mysticismu, destruktivním očarováním a obřadním sexuálním praktikám. Mezi ty nejvýznamnější patří interní publikace Ohavná kniha (věnovaná zhoubné a destruktivní magii), Satanský evokační grimoár a pět svazků věnovaných problematice pětiletého magického výcviku. Tomu se pod jeho vedením v Prvním Česko - Slovenském Chrámu Církve Satanovy od roku 2007 věnují někteří jeho členové. Mimo to sepsal desítky magických rituálů, v nichž detailně popisuje, jak pracovat s nejrůznějšími energiemi a skrytými silami universa. Od roku 1997 své práce pravidelně publikuje v časopise The Abyss, jehož vydávání dlouhodobě podporuje. Od roku 1999 se intenzivně zabývá praktickou mystikou a od roku 2003 studiem tak zvaného HOODOO. V roce 2009 byl v okultní skupině známé jako Pentatheon, která se věnovala uctívání LOA, iniciován do osmé pavoučí rodiny Zariquin ze systému Ghuedhe. V roce 2011 byl jedním ze základních členů Gnostického bratrstva pramene čisté nevázanosti. Byl rovněž vysvěcen na gnostického kněze a v roce 2015 na gnostického biskupa, přičemž přijal nové duchovní jméno Tau-Paulus.
Mezi lety 2003 a 2013 společně s dalšími adepty magie rozšířil a zdokonalil okultní techniky, sloužící ke snovému putovaní do Hypnova chrámu poznání. Do nauky o tomto chrámu jej zasvětil jeho prastrýc Antonín Čurda.
Mezi jeho záliby mimo magie, meditace a okultismu patří i četba, paleontologie, chov koček, sklípkanů a exotických plazů, převážně hadů. Na amatérské úrovni se věnuje šachové hřeLibor Hejtmánek 

Libor Hejtmánek je magik, gnostik, mystik, okultista a jeden z čelních představitelů moderního satanismu v České republice.
V roce 1994 se stává členem Církve Satanovy a od roku 1996 začíná úzce spolupracovat s její Pražskou pobočkou. V následujících letech se intenzivně podílel na propagaci moderního satanismu. V roce 2005, poté co Jiří Big Boss Valter rezignoval na svojí funkci v Církvi Satanově, se podílí na její transformaci. Je jedním ze zakládajících členů Prvního Česko-Slovenského Chrámu Církve Satanovy a člen Rady třinácti.
Libor Hejtmánek- f. Pluto v P. Č-S. CH. C. S. dosáhl 6. stupně zasvěcení (Pán meče – kněz II. stupně). Je spoluautorem několika interních publikací, věnovaných satanské magii a temnému mysticismu. Mimo to sepsal množství článků o magii a mystice. Své myšlenky nejčastěji prezentuje v časopise The Abyss, který od roku 1997 vydává pražský Templ. Pán meče Libor Hejtmánek rovněž sepsal několik zajímavých magických rituálů, věnovaných satanským invokacím a destruktivní magii. Od roku 2000 se zabývá praktickou mystikou. Mezi lety 2007 až 2012 úspěšně absolvoval náročný pětiletý magický výcvik. Od roku 2010 se rovněž věnuje studiu tak zvaného HOODOO. V roce 2011 byl jedním ze základních členů Gnostického bratrstva pramene čisté nevázanosti. V roce 2015 byl vysvěcen na gnostického kněze.
Mezi lety 2003 a 2013 společně s Pavlem Brndiarem - Tau-Paulusem (f. Archechempe), Petrem Krabsem - f. Samaelem a dalšími adepty magie rozšířil a zdokonalil okultní techniky, sloužící ke snovému putovaní do Hypnova chrámu poznání.
K jeho zálibám patří kromě magie a mystiky také filosofie zejména východní nauky, fitness a sport.Petr Krabs

Petr Krabs je magik, okultista a jeden z čelních představitelů moderního satanismu v ČR.
V roce 1997 se stává členem Církve Satanovy. V roce 2002 zakládá Rakovnický satanský spolek. V témže roce začíná pod jeho vedením vycházet časopis Osvícení. Tento časopis vycházel nepravidelně až do roku 2005. To však nejsou jeho jediné aktivity. Dne 22. srpna 2002 nechává vybudovat po vzoru pražské organizace (ta v Kyjích v 90. letech minulého století zbudovala dnes již legendární Vrch u 13. kamenů) obřadní místo, které se v průběhu let stává důležitým a významným rituálním shromáždištěm všech satanistů v ČR. Dodnes zde probíhají oslavy, při kterých se vykonávají různé satanské obřady včetně těch, které osobně sepsal. V roce 2005, poté co Jiří Big Boss Valtr rezignoval na svojí funkci Velmistra a odešel do ústraní, se Petr Krabs - f. Samael aktivně podílel na transformaci Církve Satanovy a pomáhal Mistru Pavlu Brndiarovi - Tau-Paulusovi (f. Archechempe) se založením Prvního Česko-Slovenského Chrámu Církve Satanovy. V té době se rovněž stal členem Rady třinácti, která od svého vzniku řídí světskou činnost této organizace. 
Petr Krabs - f. Samael – Pán Meče kněz II. stupně, publikoval množství článků, věnovaných problematice moderního satanismu. Jeho tvorba nejčastěji vychází v Časopisu The Abyss. Mimo to je autorem pozoruhodných obřadů a magických rituálů. Zvláštní pozornost věnuje obřadní praxi při uctívání entit z Necronomiconu. Je spoluautorem několika Chrámových publikací. Jednou z nejvýznamnějších bude patrně Satanský evokační grimoár. Mezi lety 2008 a 2011 se společně s dalšími adepty magie podílel na rozšíření a zdokonalení okultní techniky, sloužící ke snovému putovaní do Hypnova chrámu poznání.
K jeho velkým zálibám patří kromě magie a okultismu také četba, horolezectví a teraristika. V současné době se věnuje chovu exotických plazů, především hadů.
Také se věnuje řadu let na amatérské úrovni hudbě. Hrál v kapelách:
·         Zvláštní záznamy.
·         Hell.
·         Antikrist.
·         Malström.
V roce 1997 byl jedním se zakládajících členů kapely Warchild, ve které v současné době působí jako zpěvák, kytarista a částečně i jako textař. Tato kapela hraje směs thrash, black a death metalu.
 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky