LIBOR HEJTMÁNEK

MAGIK, GNOSTIK, MYSTIK A OKULTISTA

Libor Hejtmánek je magik, gnostik, mystik, okultista a jeden z čelních představitelů moderního satanismu v České republice.

V roce 1994 se stává členem Církve Satanovy a od roku 1996 začíná úzce spolupracovat s její Pražskou pobočkou. V následujících letech se intenzivně podílel na propagaci moderního satanismu. V roce 2005, poté co Jiří Big Boss Valter rezignoval na svojí funkci v Církvi Satanově, se podílí na její transformaci. Je jedním ze zakládajících členů Prvního Česko-Slovenského Chrámu Církve Satanovy a člen Rady třinácti.


Libor Hejtmánek- f. Pluto v P. Č-S. CH. C. S. dosáhl 6. stupně zasvěcení (Pán meče – kněz II. stupně). Je spoluautorem několika interních publikací, věnovaných satanské magii a temnému mysticismu. Mimo to sepsal množství článků o magii a mystice. Své myšlenky nejčastěji prezentuje v časopise The Abyss, který od roku 1997 vydává pražský Templ. Pán meče Libor Hejtmánek rovněž sepsal několik zajímavých magických rituálů, věnovaných satanským invokacím a destruktivní magii. Od roku 2000 se zabývá praktickou mystikou. Mezi lety 2007 až 2012 úspěšně absolvoval náročný pětiletý magický výcvik. Od roku 2010 se rovněž věnuje studiu tak zvaného HOODOO. V roce 2011 byl jedním ze základních členů Gnostického bratrstva pramene čisté nevázanosti. V roce 2015 byl vysvěcen na gnostického kněze.

Mezi lety 2003 a 2013 společně s Pavlem Brndiarem – Tau-Paulusem (f. Archechempe), Petrem Krabsem – f. Samaelem a dalšími adepty magie rozšířil a zdokonalil okultní techniky, sloužící ke snovému putovaní do Hypnova chrámu poznání.
K jeho zálibám patří kromě magie a mystiky také filosofie zejména východní nauky, fitness a sport.