Koloběh zrození

VHODNÝ ČAS PRO ZAHÁJENÍ OBŘADU: Vždy na nový rok tak, aby začal ve starém roce, a trval alespoň půl hodiny v novém.
POČET ÚČASTNÍKŮ OBŘADU:
1. Kněz (celebrant)
2. První asistent (diákon)
3. Druhý asistent (subdiákon)
4. Zaklínač
5. Ostatní
VHODNÉ MÍSTO K VYKONÁNÍ OBŘADU: Satanská svatyně či jiné odlehlé obřadní místo, které je dobře chráněno před profánními, aby nemohli narušit průběh obřadu.
OBŘADNÍ POMŮCKY:
– jsou standardní
– nádoba se zeminou a nádoba s vodou
– černý plamen
– pečeť se znaky Starých, kterou má u sebe kněz (celebrant)
ZAHÁJENÍ RITUÁLU:
Kněz: 9x udeří do gongu
Kněz: ANO, JE KONEC. KONEC DALŠÍHO VĚKU. JEDEN ROK SE SLZAMI UMÍRÁ, ABY DALŠÍ MOHL POZVEDNOUT HRDĚ SVOU HLAVU A VYRAZIT VSTŘÍC SVÉMU OSUDU. MY BUDEME STRŮJCI SVÝCH CEST. JEDINĚ NA NÁS TOTIŽ ZÁLEŽÍ, ZDA SVĚT POZNÁ MOCNÝ PŘÍCHOD SATANŮV. NÁŠ PŘÍCHOD. MY JSME LÉK. VŠE SE MŮŽE PROPADAT DO HLUBINY NEKONČÍCÍHO ABYSSU. DO HLOUBKY LIDSKÝCH DUŠÍ. A MY BUDEME PŘIPRAVENI. MY DOKÁŽEME V TMAVÉM SVĚTĚ ZMATKŮ, LŽÍ A LIDSKÉHO POKRYTECTVÍ ZAŽEHNOUT MOCNÝ LUCIFERŮV PLAMEN, KTERÝ SVÝM MOCNÝM ŽÁREM SPÁLÍ NA PRACH VŠECHNY NEPŘÁTELE. A ZŮSTANE POUZE LÁSKA A MOC, KTERÉ NÁM POMOHOU BÝT VÍCE NEŽ LIDMI.
AŽ MOCNÉ HODINY ČASU ODBIJÍ SVOU VLASTNÍ MINULOST A BUDOUCNOST, BUDE STÁLE NĚKDE V MLZE BYTÍ, TAK V TEN ČAS, V TU CHVÍLI OTEVŘOU SE OČI NAŠE. BUDEME JAKO BOHOVÉ. A POZNÁME DOBRÉ I ZLÉ. OD TÉTO CHVÍLE BUDEME MOCI ROZHODOVAT O NEKONEČNÉM BYTÍ. KAŽDÝ MUŽ A KAŽDÁ ŽENA JE HVĚZDA, JAK JIŽ BYLO VYŘČENO, ALE KDO BUDE V NÁS ZAPALOVAT TO SVĚTLO? PROČ NESVÍTÍ TAK MOCNĚ, ŽE I SLUNCE ZASTÍNÍME?
POTOM AŽ PROCITNEME A V DOBÁCH, KTERÉ NENASTALY, ALE JISTĚ SE BLÍŽÍ, SE NĚKDO ZAHLEDÍ DO NAŠICH OČÍ A PAK UVIDÍ MAJESTÁT BOHŮ, SÍLU VŠECH ŽIVLŮ A VĚDOMÍ NESMRTELNÝCH, ALE TAKÉ VÁŠEŇ VLKŮ, UPŘÍMNOST DĚTÍ A VYTRVALOST PRASTARÝCH. DVEŘE JSOU JIŽ OTEVŘENY. STAČÍ SE JEN ODHODLAT A UDĚLAT PRVNÍ KROK. ENERGIE OKAMŽIKU. SÍLA MOMENTU.
NEZAPOMÍNEJME MILOVAT, NEBOŤ LÁSKA Z NÁS UDĚLÁ NEJMOCNĚJŠÍ BYTOSTI SVĚTA. MILOVAT COKOLIV. ŽENU, MUŽE, EXTÁZI, ROZKOŠ, SLAST. COKOLIV CO JE NÁM PO CHUTI. ALE HLAVNĚ MILOVAT. BUĎME NAPLNĚNI LÁSKOU K TĚM, KDOŽ NÁS MILUJÍ. OPLÁCEJME JIM TO. STOKRÁT, TISÍCKRÁT VÍCE. POCIT PLNÝ ENERGIE. SLASTNÉ SPOJENÍ EXTÁZE A ROZKOŠE. BUĎME NEJKRÁSNĚJŠÍM KVĚTEM A NEJMILEJŠÍM SNEM CELÉHO UNIVERSA PRO TY, KDO SI NAŠI LÁSKU ZASLOUŽÍ. MILUJME JE, NEB ONI JSOU NAŠÍ LÁSKY HODNI.
ALE BUĎME OPATRNÍ NA LEŽ A POKRYTECTVÍ. POZNEJME NEPŘÁTELE DŘÍVE NEŽ NÁM STIHNOUT UBLÍŽIT. A POKUD SE TAK STANE, TRESTEJME. STRAŠNĚ, KRUTĚ A NESMLOUVAVĚ. BUĎME PRO SVÉ NEPŘÁTELE VICHŘICÍ, JEŽ DĚSÍ SKUČIVÝM HLASEM SMRTÍ. BUĎME UPÍRY PRO TY NENÁVIDĚNÉ A VYSAJME VŠECHNU JEJICH ENERGII, DOKUD NEZŮSTANOU PRÁZDNÍ. POSTAVME JE PŘED ŠÍLENÉHO SLEPÉHO AZAG–THOTA A BAVME SE JEJICH ZOUFALSTVÍM A ŠÍLENSTVÍM. PRONÁSLEDUJME SVÉ NEPŘÁTELE JAKO VLCI SVOU BEZMOCNOU OBĚŤ. A TĚCH PÁR NEPŘÁTEL Z NÁS UDĚLAJÍ DÍKY SVÉMU STRACHU LEGENDY. PROSTOUPÍME ROVINAMI VŠECH PROSTORŮ A ČASU. ZDÁ SE TO SMĚLÉ? ANO, JE TO SMĚLÉ. ALE POUZE PRO TY, KDO SI NEVĚŘÍ. SÍLA NAŠICH MYSLÍ DOKÁŽE POHNOUT SKÁLOU, ZMĚNIT MYŠLENÍ DRUHÝCH, PROBUDIT MRTVÉ A POUHOU MYŠLENKOU ZNIČIT NENÁVIDĚNÉ. STAČÍ POUZE CHTÍT A MÍT MOCNÉ ODHODLÁNÍ. NAŠE VĚDOMÍ BUDE SILNÉ A BUDE SÍLIT S KAŽDÝM NAŠÍM KROKEM. PŘICHÁZÍ ČAS, KDY SE VŠE BUDE ŘÍDIT PODLE NAŠÍ VŮLE A PODLE NAŠEHO ROZHODNUTÍ. JEDINĚ MY JSME STRŮJCI NAŠICH OSUDŮ. MY JEDINÍ DOKÁŽEME PROLOMIT A ROZBÍT ZDI IGNORANCE A POKRYTECTVÍ, KTERÉ SE KAŽDÝM DNEM ZVĚTŠUJÍ. PROTO POJĎME A PŘISTUPME KE KŘTU…
Křest: Provádí se jednotlivě u každého z členů rituálu. Během křtu knězi asistují diákon a subdiákon.
Křtěný poklekne a kněz ho požehná černým plamenem. Pak uchopí dýku.
Kněz: KŘTÍM TĚ OHNĚM, ABYS JAKO ON DOPŘÁL TEPLO A POHODLÍ SVÝM PŘÁTELŮM, ALE ABYS BYL TAKÉ SCHOPEN SEŽEHNOUT SVÉ NEPŘÁTELE PEKELNÝM PLAMENEM. BUĎ JAKO ON.
Kněz žehná dýkou účastníkovi.
Účastník: BUDU JAKO ON
Pokleká, připíjí z kalichu.
gong
Kněz nakreslí na dlaně křtěného pentagramy.
Kněz: KŘTÍM TĚ VODOU, NEBOŤ ONA JE NOSITELKOU ŽIVOTA PRO TVÉ MILOVANÉ A STEJNĚ TAK DOKÁŽE POHLTIT DO SVÝCH VLN TVÉ NENÁVIDĚNÉ. BUĎ JAKO ONA…
Kněz žehná dýkou.
Účastník: BUDU JAKO ONA.
Připíjí z kalichu.
gong
Kněz: KŘTÍM TĚ VZDUCHEM, PROTOŽE PRÁVĚ ON TI POMŮŽE DÁT MOUDROST A MŮŽE PŘINÉST ŠÍLENSTVÍ TVÝM OPOVRHOVATELŮM. BUĎ JAKO ON.
Kněz žehná dýkou.
Účastník: BUDU JAKO ON.
Připíjí z kalichu.
gong
Kněz kreslí zeminou do dlaně obrácené kříže.
Kněz: KŘTÍM TĚ ZEMÍ. STEJNĚ JAKO JEJÍ SÍLA A MOC I TY BUĎ SILNÝ A MOCNÝ, ABYS DOKÁZAL POSTAVIT SE HRDĚ LÁSCE I NENÁVISTI.
Kněz žehná dýkou.
Účastník: BUDU JAKO ONA.
Připíjí z kalichu.
gong
Kněz: KŘTÍM TĚ TĚLESEM PÁTÉHO ŽIVLU. ENERGIÍ TAK MOCNOU, ŽE DÁVÁ ŽIVOT A MILUJE, A DOKÁŽE I LÁMAT SKÁLY A ZABÍJET. BUĎ JAKO ONO…
Kněz žehná dýkou.
Účastník:
BUDU JAKO ONO.
Připíjí z kalichu.
gong

Klíč VIII.
Osmý Enochiánský klíč se vztahuje k počátku satankého věku.
Enochiánsky:
Přepis dle Golden Dawn verze:
Bazodemelo i ta pi-ripesonu olanu Na-zodavabebe OX.
Casaremeji varanu cahisa vaugeji asa berameji balatoha: goho IAD.
Soba miame tarianu ta Iolacis Abaivoninu od azodiajiere riore.
Irejila cahisa da das pa-aox busada Caosago, das cahisa od ipuranu telocahe cacureji oisalamahe lonucaho od Vovina carebafe?
NIISO! Bagile avavago hohon.
NIISO! Bagile momao siaionu, od mabezoda IAD oi asa-momare poilape.
NIISO! Zodameranu ciaosi caosago od belioresa od coresi ta a beramiji.
Výslovnost:
Bah.zod.em.el.oh Í.tah Pí.rí.peh.soh.neh Oh.el.neh
Nah.zod.ah.vah.beh „Oh.tz“:Kah.sah.reh.meh.geh
Veh.rah.neh Keh.í.ess Veh.geh.gí Deh.sah.beh.rah.meh.geh
Bah.el.toh.ah Goh.oh Ee.Ah.Deh: Soh.bah Mí.ah.neh
Teh.rí.ah.neh Tah Loh.leh.kí.ess Ah.bah.í.uh.oh.ní.neh Oh.deh
Ah.zodí.ah.gí.eh,reh Rí.oh.reh. Í.reh.gí.el Keh.í.ess Dah
Deh.ess Pah.ah.oh.tz Buh.seh.deh Kah.oh.seh.goh, Deh.ess
Keh.í.ess, Oh.dí.puh.rah.en Teh.el.oh.ah, Kah.keh.reh.geh Oh
Í.ess.ah.el.mah.neh Loh.neh.keh.oh Oh.deh Voh.uh.í.nah
Kah.reh.bah.eff? Ní.í.ess.oh, Bah.geh.leh Ah.uh.ah.uh.ah.goh
Goh.oh.neh: Ní.í.ess.oh, Bah.geh.leh Moh.mah.oh
Sí.ah.í.oh.neh Oh.deh Mah.beh.zod.ah Í.Ah.Deh Oh Í, Ah.ess
Moh.mar, Poh.í.el.peh. Ní.í.ess, Zod.ah.meh.rah.neh
Kí.ah.oh.eff.í Kah.oh.ess.goh Oh.deh Beh.lí.oh.reh.ess Oh.deh
Koh.reh.seh.í Tah Ah.beh.rah.mí.geh.
Překlad:
Celebrant: POLEDNE PRVÉHO JE JAKO TŘETÍ POŽITEK STVOŘENÝ Z HYACINTOVÝCH SLOUPŮ, V NĚMŽ SE STARŠÍ STÁVAJÍ SILNÝMI, COŽ PŘIPRAVIL JSEM PRO MOU VLASTNÍ SPRAVEDLNOST, PRAVIL SATAN, JEHOŽ DLOUHÉ TRVÁNÍ BUDE JAKO ZÁŠTITA LEVIATHANOVI. KOLIK JICH JE, KDO ZŮSTÁVAJÍ VE SLÁVĚ ZEMĚ, KTEŘÍ JSOU A NEUVIDÍ SMRTI, DOKUD SE DŮM NEZŘÍTÍ A DRAK NEKLESNE V HLUBINU? RADUJTE SE!, NEBOŤ KORUNY CHRÁMU A HÁV JEHO, KTERÝ JE, BYL A BUDE KORUNOVÁN, NEJSOU UŽ ROZDĚLENY! VYSTUPTE! ZJEVTE SE!, KE ZDĚŠENÍ ZEMĚ A K POTĚŠE TĚCH, KTEŘÍ JSOU PŘIPRAVENI.
Poté co kněz dočte 8. enochianský klíč, ustoupí stranou od oltáře a uvolní místo Zaklínači (Zaklínač by měl být zkušeným adeptem, který má s podobným druhem magické praxe dostatečné zkušenosti). V případě, že mezi účastníky rituálu není nikdo s odpovídající praxí, role zaklínače se ujme přímo kněz (celebrant).
Velké zaklnání všech sil
Zaklínač: DUCHU NEBES, VZPOMEŇ SI!
DUCHU ZEMĚ, VZPOMEŇ SI!
DUCHOVÉ, VLÁDCOVÉ ZEMĚ, VZPOMEŇTE SI!
DUCHOVÉ, VLÁDKYNĚ ZEMĚ, VZPOMEŇTE SI!
DUCHOVÉ, VLÁDCOVÉ VZDUCHU, VZPOMEŇTE SI!
DUCHOVÉ, VLÁDKYNĚ VZDUCHU, VZPOMEŇTE SI!
DUCHOVÉ, VLÁDCOVÉ OHNĚ, VZPOMEŇTE SI!
DUCHOVÉ, VLÁDKYNĚ OHNĚ, VZPOMEŇTE SI!
DUCHOVÉ, VLÁDCOVÉ VODY, VZPOMEŇTE SI!
DUCHOVÉ, VLÁDKYNĚ VODY, VZPOMEŇTE SI!
DUCHOVÉ, VLÁDCOVÉ HVĚZD, VZPOMEŇTE SI!
DUCHOVÉ, VLÁDKYNĚ HVĚZD, VZPOMEŇTE SI!
DUCHOVÉ, VLÁDCOVÉ NEPŘÁTELSTVÍ, VZPOMEŇTE SI!
DUCHOVÉ, VLÁDKYNĚ NEPŘÁTELSTVÍ, VZPOMEŇTE SI!
DUCHOVÉ, VLÁDCOVÉ ZÁVOJE STÍNŮ, VZPOMEŇTE SI!
DUCHOVÉ, VLÁDKYNĚ ZÁVOJE STÍNŮ, VZPOMEŇTE SI!
DUCHOVÉ, VLÁDCOVÉ SVĚTLA ŽIVOTA, VZPOMEŇTE SI!
DUCHOVÉ, VLÁDKYNĚ SVĚTLA ŽIVOTA, VZPOMEŇTE SI!
DUCHOVÉ, VLÁDCOVÉ PEKELNÝCH OBLASTÍ, VZPOMEŇTE SI!
DUCHOVÉ, VLÁDKYNĚ PEKELNÝCH OBLASTÍ, VZPOMEŇTE SI!
DUCHOVÉ, VLÁDCOVÉ VLÁDCŮ MARDUKA, VZPOMEŇTE SI!
DUCHOVÉ, VLÁDKYNĚ VLÁDKYNÍ MARDUKA, VZPOMEŇTE SI!
DUCHOVÉ, VLÁDCOVÉ OD SIN, KTERÝ DĚLÁ TO, ŽE JEHO LOĎ PŘETÍNÁ ŘEKU NAPŘÍČ, VZPOMEŇTE SI!
DUCHOVÉ, VLÁDKYNĚ OD SIN, KTERÝ DĚLÁ TO, ŽE JEHO LOĎ PŘETÍNÁ ŘEKU NAPŘÍČ, VZPOMEŇTE SI!
DUCHOVÉ, VLÁDCOVÉ OD SCHAMMASCH, KRÁLE STARŠÍCH, VZPOMEŇTE SI!
DUCHOVÉ, VLÁDKYNĚ OD SCHAMMASCH GULA KRÁLOVNY STARŠÍCH, VZPOMEŇTE SI!
DUCHOVÉ, VLÁDCOVÉ OD TSCHKU, VLÁDČE ANNUNAKI, VZPOMEŇTE SI!
DUCHOVÉ, VLÁDKYNĚ BOHYNĚ ZIKU, MATKY ENKI, VZPOMEŇTE SI!
DUCHOVÉ, VLÁDCOVÉ OD NINNASU, NAŠEHO OTCE VELKÉHO MNOŽSTVÍ VODY, VZPOMEŇ SI!
DUCHOVÉ, VLÁDKYNĚ OD NINNUAH, DCERY ENKI, VZPOMEŇTE SI!
DUCHOVÉ, VLÁDCOVÉ OD NINNGHIZHIDDA, TOHO, KTERÝ ZVEDÁ DO VÝŠE TVÁŘ ZEMĚ, VZPOMEŇTE SI!
DUCHOVÉ, VLÁDKYNĚ OD NINNISI ANA, NEBESKÉ KRÁLOVNY, VZPOMEŇTE SI!
DUCHOVÉ, VLÁDCOVE A VLÁDKYNĚ OHNĚ, GIBIL, NEJVYŠŠÍ VLÁDČE NA TVÁŘI ZEMĚ, VZPOMEŇTE SI!
DUCHOVÉ SEDMI BRAN SVĚTA, VZPOMEŇTE SI!
DUCHOVÉ SEDMI KLÍČŮ SVĚTA, VZPOMEŇTE SI!
DUCHU KHUSBI KURU, ŽENY OD NAMMTAR, VZPOMEŇ SI!
DUCHU KHITIM KURUKU, DCERO OCEÁNU, VZPOMEŇ SI!
DUCHU NEBES, VZPOMEŇ SI!
DUCHU ZEMĚ, VZPOMEŇ SI!
AMANU!
AMANU!
AMANU!
Spis Urilia
Zaklínač:
IA
IA
IA
IO
IO
IO
JÁ JSEM BŮH BOHŮ.
JÁ JSEM VLÁDCE TEMNOTY A MISTR MÁG.
JÁ JSEM SÍLA A VĚDĚNÍ.
JÁ JSEM BYL PŘED VŠEMI VĚCMI.
JÁ JSEM BYL PŘED ANU A IGIGI.
JÁ JSEM BYL PŘED ANU A ANNUNNAKI.
JÁ JSEM BYL PŘED VŠEMI VĚCMI.
JÁ JSEM BYL PŘED ENKI A SCHMMASCH.
JÁ JSEM BYL PŘED VŠEMI VĚCMI.
JÁ JSEM BYL PŘED NINNURSAK A TABULÍ OD LENKI.
JÁ JSEM BYL PŘED VŠEMI VĚCMI.
JÁ JSEM BYL PŘED INANNA A ISCHTAR.
JÁ JSEM BYL PŘED NANNA A UDDU.
JÁ JSEM BYL PŘED ENDUKUGGA A NINDUKUGGA.
JÁ JSEM BYL PŘED ERESCHKIGAL.
JÁ JSEM BYL PŘED VŠEMI VĚCMI.
PŘEDE MNOU NEBYLA NIC, KTERÉ BYLO UDĚLÁNO.
JÁ JSEM BYL PŘED VŠEMI BOHY.
JÁ JSEM BYL PŘED VŠEMI DNY.
JÁ JSEM BYL PŘED LIDMI A LIDSKÝMI LEGENDAMI.
JÁ JSEM STARÝ.
ŽÁDNÝ NEMŮŽE HLEDAT MÍSTO MÉHO ODPOČINKU.
JÁ PŘIJÍMÁM SLUNCE NOCÍ A MĚSÍC VE DNE.
JÁ PŘIJÍMÁM OBĚTI POUTNÍKŮ.
MNE POKRÝVAJÍ HORY ZÁPADU.
JÁ JSEM STARÝ DNŮ.
JÁ JSEM BYL PŘED ABSU.
JÁ JSEM BYL PŘED NAR MARRATU.
JÁ JSEM BYL PŘED ANU.
JÁ JSEM BYL PŘED KIA.
JÁ JSEM BYL PŘED VŠEMI VĚCMI.
IA! IA! IA! IA SAKKAKTH! IAK SAKKAKH! IA SCHAXUL!
IA! IA! IA UTUKKU XUL!
IA! IA ZIXUL! IA ZIXUL!
IA KINGU! IA AZBUL! IA AZUABUA! IA XAZTUR IA HUBBUR!
IA! IA! IA!
BAXABAXAXAXAXABAXAXAXAXA!
KAKHTAKHTAMON IAS!
Zaklínání od IA ADU EN I (velké a mystické zaklínání)
Zaklínač:
IA IA CTHULHU FHTAGN
IA IA IA!
ADU EN I BA NINIB
NINIB BA FIRIK
FIRIK BA PIRIK
PIRIK BA AGGA BA ES
AGGA BA ES BA AKKA BAR!
AKKA BAR BA AKKA BA ES
AKKA BA ES BA AKKA BAR
AKKA BAR BA AGGA BA ES
AGGA BA ES BA PIRIK
PIRIK BA FIRIK
FIRIK BE NINIB
NINIB BA ADU EN I
IAIAIAIA!
KUR BUR IA!
EDIN BA EGA
ERIM BA EGURA
E! E! E!
IA IA IA!
EKHI IAK SAKKAK
EKHI AZAG-THOTH
EKHI ASARU
EKHI CUTHALU
IA! IA! IA!
Během zaklínání ostatní účastníci stále dokola opakují: „IA IA CTHULHU FHTAGN“
Jakmile Zaklínač dokončí své zaklínání, uvolní své místo knězi a ten dokončí obřad. A to tak, že znečistí gongem ovzduší a pak pronese:
Kněz: ZDVIHNUL SE VÍTR A TEMNÉ VODY SE HÝBOU. TOTO JE KNIHA SLUŽEBNÍKA BOHŮ… DOKONÁNO JEST.
Ostatní účastníci obřadu: BUDIŽ TOMU TAK.
Pro potřeby Prvního Česko – Slovenského Chrámu Církve Satanovy poskytla rakovnická pobočka.