Fráter Eirixion

Rozhovor s touto zajímavou osobností magické scény vám objasní některé důležité pojmy, které se točí kolem učení Mága Aliestera Crowleyho. Přečtete si jeho pohled na filozofii satanismu.  Rozmlouval Tau-Paulus (f. Archechempe).
1) Pro tvé okolí není žádným tajemstvím, že udržuješ kontakty s členy některých významných okultních společností a že patříš k osobnostem, které se podílí na utváření soudobé historie českého okultismu. Mohl by jsi tedy našim čtenářům ve stručnosti přiblížit, do jaké míry jsi ve svém životě ovlivněn učením těchto organizací?
Musím říci, že ne všichni lidé v mém okolí vědí něco o mých kontaktech, kromě toho jsou tyto kontakty dnes již minulostí. Já že jsem osobnost, která se podílí na utváření soudobé historie českého okultismu? Tohle mi ještě nikdo neřekl, to se mi moc líbí. Ale nemyslím si to, ledaže bychom se na té historii podíleli my všichni, kteří tady nějakým způsobem pracujeme. Učení okultních společností by nemělo být vnímáno jako nějaké neměnné dogma. Skoro bych řekl, že právě ty nejvíce podceňované společnosti jsou pro počáteční vývoj lepší než společnosti věhlasné. Osobně nemám rád učení, která si jednotlivé magické řády drží pod pokličkou, přičemž současně tvrdí Neofytům, jak mocné klíče mají právě oni v držení. Někdy mne napadá, že tyto společnosti v nejlepším případě vyprodukují hromadu kopií obrazu svého. Ale to je úplně protikladné skutečné duchovní cestě a je to důvod, proč se nechci podílet na žádné práci tohoto typu. Žádné magické společnosti, tak jak jsme je zdědili z minulosti tady, již dnes nemají místo, nejsou zapotřebí. Jediné, co je zapotřebí je obrátit se dovnitř a konat. Cožpak ve svém každodenním životě nežijeme v řádu? Všechny nauky magických společností vzešly z pozorování okolní skutečnosti, světa a tedy řádu, v němž žijeme. Každý z nás má možnost zformulovat nauku, která ještě nebyla zformulována, jsem-li něčím skutečně ovlivněn, pak je to magie thelémy a tedy hlavně dílo britského mága Aleistera Crowleyho. Jeho učení bylo nové, on jej zformuloval a on jej zveřejnil. Podobně například Carl Gustav Jung, abychom nemluvili pouze o magii.
2) Proč právě zákon Thelémy patří k proudu, který tě nejvíc ovlivňuje? Čím tě přitahuje dílo Aleistera Crowleyho?
Theléma je dynamická, aktivní cesta, skutečné žití a prožívání života. Jen tak se můžeš učit a jen tak můžeš integrovat. Bez životních zkušeností je celá duchovní cesta pouze útěkem před realitou. Theléma je o tobě, o tvé vůli a o tvé vlastní bytosti. Povšimni si navíc ohromné Crowleyho tendence k syntéze, Jednota pro něj byla to nejpodstatnější, studoval veškeré jemu dostupné náboženské a mystické systémy. Navíc má jeho dílo hlavu a patu, můžeš sledovat základní nit, která se táhne všemi jeho spisy. Zajímalo jej jak to magické, tak i to mystické. V jeho systému se balancuje na hranici mystiky a magie. Ale neměli bychom jen vychvalovat minulost, tahle cesta je stále ještě čerstvá, a aby zůstala čerstvá, je zapotřebí k její nauce přistupovat osobitě a něčím ji obohatit. I když to může být heretické, i tak to může být velice dobré.
3)Mohl by si nezasvěceným přiblížit význam některých pojmů spojených s odkazem tohoto impozantního zasvěcence a zvěstovatele Nového Aeonu? Kupříkladu: Proud 93, Aiwass, Šarlatová kněžka (Babalon). 
Nezasvěceným? To jsem asi ohromný zasvěcenec… hm… Tak tedy nezasvěceně k nezasvěceným: Číslo 93 je číslem součtu písmen ve slově Theléma (vůle), používá se řecká gematrie (každé písmeno v řečtině je zároveň číslem). Stejně tak je to číselná hodnota slova Agapé (láska). Odtud a ještě z mnoha jiných důvodů se používá pro magii thelémy označení Proud 93. Lze jen odkázat k 57. verši I. kapitoly Knihy Zákona.
Aiwass je jméno autora Knihy Zákona, v Knize Zákona sám sebe označil (7. verš, I. kapitola) za vyslance Hoor-paar-kraata. Dle jeho diktování, přijímaného jasnosluchem, byla tato kniha v roce 1904 Crowleym v Káhiře sepsána. Přijetí Knihy Zákona inaugurovalo počátek Nového Aeonu a někteří autoři zmiňují Aiwasse jako bytost, která ovládá etapu současné kosmické evoluce.
Šarlatová kněžka, lépe ovšem Šarlatová žena. Ona je kněžkou na fyzické rovině pouze když nějaká žena převezme tuto funkci. Navenek je to Ohnivý Had ztělesněný v podobě ženy. V tantrách je tento pojem známý pod pojmem Suvasíní, tj. „sladce vonící žena.“ Nás by ale spíše měl zajímat mystický význam tohoto pojmu. Cokoli je vně, je totiž také uvnitř.
Babalon – doslova to znamená „Brána Slunce.“ Budu-li chtít mluvit velmi prostě, jedná se o ženský princip přijetí v tom nejvyšším smyslu. Všimni si sedmicípé hvězdy Babalon, sigila Crowleyho Řádu Stříbrné Hvězdy. Ono ti to něco napoví o povaze vstupu do tohoto řádu.
4)Mnozí lidé se domnívají, že jeden ze stěžejních pilířů Crowleyho učení: Není jiného zákona nad „dělej, co ty chceš,“ nabádá k anarchii a mají tendenci si ho vysvětlovat doslovně! Oba pochopitelně víme, že je to absurdní. Mě by ale zajímalo, jaká je tvá osobní definice? Co pro tebe znamená: Není jiného zákona nad „dělej, co ty chceš. Láska je zákon, láska pod vůlí.“
Já ti k tomu už asi nic nového nepovím. „Dělej, co ty chceš“ znamená, že je nutné objevit či objevovat, co skutečně chceš, tedy svojí Pravou Vůli. A konat tuto svojí Pravou Vůli má být cele zákon. To znamená, že jiná vůle nesmí být konána. Prakticky se jedná o život žitý jedním směrem, ale to je zavádějící. Mohl bys totiž mít pocit, že se ti Pravá Vůle zjevuje na celý život v podobě nějakého konkrétního životního poslání či úkolu. Tohle je kámen úrazu, hodně lidí si už tímhle způsobem slušně nabilo ústa. Pravá Vůle se odvíjí postupně, jakmile se dostaneš vědomě do kontaktu se solární stránkou svého bytí a začneš meditovat nad nevědomými impulsy, budeš muset svoji Pravou Vůli formulovat. A jestliže tvá formulace Pravé Vůle bude správná, pak už není v tvém životě jiná cesta, na níž bys mohl být šťastný a úspěšný. V případě některých umělců je to velice zajímavé: Dalí, Giger, Herbert, Eco, Coelho. V případě Paula Coelho se nedá říci nic o obrovském literárním talentu. Přesto je jeho dílo ohromně úspěšné a plné velmi lidsky podávaného poučení. Co se týká 57. verše I. kapitoly Knihy Zákona pak můžu říci, že vůle nesmí zůstat bez lásky a láska nesmí zůstat bez vůle. Všimni si také, že agapé je třetí podoba lásky. Jiný komentář dává lásku Knihy Zákona do souvislosti s pojmem káma (touha) a definuje touhu jako základní potřebu každé lidské bytosti sjednotit se se svým protikladem.
5)Myslíš si, že učení Prvního Česko-Slovenského Chrámu Církve Satanovy má blízko k proudu 93, a pokud ano, mělo by se v tomto duchu rozvíjet i v budoucnu?
V La Veyově učení vnímám styčné body mezi thelémou a současným satanismem. Současný satanismus je projevem jednoho proudu magického obrození. Ale La Vey ve svém učení nešel příliš do hloubky a zůstal na povrchu. Je ovšem potřeba ocenit jeho odvahu, veřejné hlásání a publikování jeho učení v již tehdy tak nesvobodné zemi, jakou jsou USA. Jeho dílo vnímám jako součást proudu, který transformuje svět do jiné podoby. Důležité je, že on něco započal a na jeho následovnících bude, jak to budou dále rozvíjet. Rozvoj je patrný, viz. odštěpení Michaela Aquina a založení The Temple of Set. Co se týká La Veyova učení tak, jak je vyučováno v Prvním Česko-Slovenském Chrámu Církve Satanovy obávám se, že magické a mystické tam někudy uniká. Na druhou stranu tam ale vládne zdravý rozum. Církev Satanova má celkem slušnou zásobu magických rituálů a tvoje vlastní skupina ji má ohromně bohatou. A tady bych se zastavil nad skutečností, že uctívání entit může znamenat toliko jejich energetické dopování. Ještě horší je, že ti poskytnou sílu, abys mohl ve fyzické rovině realizovat svá přání. V tomhle směru je La Veyova koncepce čistší, protože princip jeho magie je velice jednoduchý. A když navíc chápeme správně význam pojmu Satan, pak má tato magie stoprocentní účinnost. Nemohu říci, že by První Česko-Slovenský Chrám Církve Satanovy měl blízko k Proudu 93 a nemohu ani říci, jak by se měl rozvíjet do budoucna, respektuji vůli jiných lidí, i kdyby to mělo znamenat „dělej si, co chceš.“
6)V čem se podle tvého názoru liší magické rituály satanistů od rituální praxe Thelémy?
Cíl není stejný. Dlouho bychom se mohli bavit o rituálu. Satanská rituální praxe je praxí zaměřenou na konkrétní zisk na fyzické rovině, dále pak na uctění, častá jsou psychodramata. Ta jsou myslím nejhodnotnější částí této praxe, protože se v nich skrývá poučení. Thelémická magie je ovšem někde úplně jinde a v počátečních fázích rituálních příprav snad ani nelze mluvit o magii. Rituály mají konkrétní cíle a účely a mají pomáhat v duchovním pokroku. Theléma je cestou k Jednotě, Satanismus by mohl být cestou k Jednotě, to by se ale muselo něco podstatného změnit. Mnoho by se muselo prostudovat a pochopit.
7)Co by jsi doporučil všem začínajícím adeptům, kteří touží po seberealizaci v magické praxi?
Soustavné studium jazyků, náboženství, historie, mytologie, filosofie, psychologie a sociologie, pak nějakou specializaci. Dává to člověku schopnost orientovat se v současném dění a to je velice důležité. Dále je důležité se neuzavírat před světem a nevyhýbat se informacím a zprávám o tom, co se kde děje. Lze doporučit hodně číst světovou literaturu a nevyhýbat se kulturním akcím. Na tom se dá stavět další vzdělání, už odborně magicky zaměřené. Bez toho je to všechno jen papouškování a přejímání idejí. Pak by bylo dobré zmínit se o zdravém rozumu. Ten je totiž hrozně důležitý.