Fantazie v Chotěboři 10. – 12. 7. 2009

Náš 1. P.Č-S.CH.C.S byl pozván Dávným Obyčejem na Festival Fantazie v Chotěboři, aby zde v rámci linie Pagancon formou besedy představil svou činnost a názory. Jako zástupci zde byli Tau-Paulus (fráter Archechempe), fráter Nocturno a fráter Teufel. Hlavního slova se ujal Tau-Paulus (fráter Archechempe), který zde na přání účastníků mírně poodhalil svou osobní magickou praxi. Jak mnozí vědí, náš mistr je znám svou výřečností a talentem komunikace s posluchači, takže se celá beseda nesla v uvolněném duchu. Fráter Nocturno připravil malou galerii fotografií, kterou společně s fráterem Teufelem okomentovali.
Na přednášce byla též zmíněna činnost rakovnické pobočky,  která je v současné době vedle pražské druhou nejaktivnější pobočkou v České republice. Zájem o naši činnost byl potvrzen i následným prodejem našeho časopisu The Abyss, jenž vychází dvakrát ročně při příležitosti oslav Valpuržiny noci a Halloweenu. Dle pozitivních a vstřícných ohlasů posluchačů, kterých se zde sešlo kolem šedesáti a závěrečnému velkému potlesku lze soudit, že se podařilo osvětlit nejžhavější otázky naší filozofie, tak jak ji vnímáme my. V neposlední řadě je třeba zmínit též dalšího člena našeho chrámu f. Kojota, který svou přednáškou v linii Paganconu na téma Novopohanství, magie a satanismus vnesl náhled do problematiky, která je v poslední době často na různých internetových fórech tak probírána.
I po skončení obou zmíněných přednášek bylo v prostorách  konání festivalu možné zaslechnout názory a debaty na toto téma, většinou v pozitivním smyslu. Z toho vyplývá, že energie, kterou členové našeho chrámu vynakládají na osvětlení otázek této filozofie, nebyla investována nadarmo. Poděkování patří i Pohanské federaci, jejíž někteří členové jsou sympatizanty našeho Chrámu, že nám umožnili veřejně prosazovat naše názory. Doufejme, že tato prezentace byla dalším krokem na naší cestě k očištění Satanova jména od morálního bahna, které na naši filozofii neprávem postupně různé organizace i jednotlivci nanesli a stále ještě nanášejí. Přestože žijeme stále ve společnosti, kde je hloupost a lež podporována a oslavována, jsme rádi, že je stále dost těch, kteří svou šedou kůru mozkovou používají a přišli si nás aspoň poslechnout. Díky! 
 Dne 13.7.0043 Satanova věku napsal  fráter Teufel