Ceremonie Devíti úhlů

Tento ceremoniál je vykonáván v místnosti bez jakýchkoli zakřivených ploch. V místnosti nesmí hořet otevřený oheň kromě jedné pánve nebo kotlíku. Hlavní osvětlení zajišťuje řízená zář hvězd nebo měsíce nebo skrytý ultrafialový paprsek. Nad a za oltářem se může objevit silueta pravidelného trapezoidu. CELEBRANT i účastníci mají masky nebo začerněné přilbice nebo opravdově pokřivené obličeje.
Všichni zúčastnění vytvoří polo hexagonální formaci, tváří k trapezoidu. CELEBRANT se postaví před oltář tváří k shromážděným. Zvedne levou ruku ve Znamení Rohů:
Celebrant: N’KGNATH KI’Q AZ-ATHOTH ŤJYARH WH’FAGH ZHASA PHR-TGA NYENA PHRAGN’GLU.
DOVOL NÁM UCTÍT AZATHOTHA, BEZ JEHOŽ SMÍCHU BY TENTO SVĚT NEBYL.
Účastníci odpoví gestem.
ÚČASTNÍCI: KI’Q AZ-ATHOTH R’JYARH WH’FAGH ZHASA PHR-TGA NYENA PHRAGN’GLU.
UCTÍME AZATHOTHA, BEZ JEHOŽ SMÍCHU BY TENTO SVĚT NEBYL.
Celebrant: KZS’NATH R’N AZ-ATHTOTH BRIL’NWE SZA’G ELU’KHNAR RQUORKWE W“RAGU MFANCGH‘ TIIMBR VUA. JSNUF A WRUGH KOĎRF KPRA KYBNI SPRN’AKA TZ’KNU EL-AKA GRYENN’H KRANS HUEHN.
AZATHOTHE, VELKÝ STŘEDE KOSMU, NECH PRO NÁS ZPÍVAT SVOU FLÉTNU, UKONEJŠÍ NÁS PŘED HRŮZAMI TVÉHO PANSTVÍ. TVÁ VESELOST VZBUZUJE NÁŠ STRACH A MÁME VELKOU RADOST ZE SVĚTA HRŮZ VE TVÉM JMÉNU.
Účastníci: KI’Q AZ-ATHTOTH R’JYARH WT’FAGN ZHASA PHR-TGA NYENA PHARGN’GLU.
UCTÍME AZATHOTHA, BEZ JEHOŽ SMÍCHU BY NEBYLO TOHOTO SVĚTA.
CELEBRANT spustí levou ruku a potom uděíá Znamení Rohů pravou rukou. Všichni zúčastnění gesto opakují.
Celebrant: N’KGNATH KI’Q Y’GS-OTHOTH RJYARH FEŤGRYP’H-NZA KE’RU PKRAGN’GLU.
DOVOL NÁM UCTÍT YOG-SOTHOTHA, BEZ JEHOŽ ZNAMENÍ BYCHOM ANI MY NEBYLI.
Účastníci: KI’Q Y’GS-OHTOTH R’JYARH FER-GRYP’H-NZA KE’RU PHRAGN’GLU.
UCTÍME YOG-SOTHOTHA, BEZ JEHOŽ ZNAMENÍ BYCHOM ANI MY NEBYLI.
Celebrant: KH’RUN-RNNU KAI Y’GS-OTHOTH HRN-NJI QUA-RESVN XHA DRUG’BIS PW-NGA S’JENS NI’KA QUARAAS-TI KNO’G NWREH SBO-J RGY-NAMANTH EL-AKA GRYENN’H. KY’RH HAN’TREH ZMAH-GRON’T K’RENB PHRON-YEH FHA’GNI Y’G ZYB’NOS VUY-KIN’EH KSON WR’G KYNO.
YOG-SOTHOTHE, PANE ROZMĚRŮ, Z TVÉ VŮLE JSME POSLÁNI NA TENTO SVĚT HRŮZ. BYTOSTI BEZ TVÁŘE, VEĎ NÁS NOCÍ TVÉHO STVOŘENÍ, PROTOŽE MY MUSÍME SPATŘIT SVAZEK ÚHLŮ A PODROBIT SE TVÉ VŮLI.
Účastníci: KI’Q Y’GS-OHTOTH R’JYARH FER-GRYP’H-NZA KE’RU PHRAGN’GLU.
UCTÍME YOG-SOTHOTHA, BEZ JEHOŽ ZNAMENÍ BYCHOM ANI MY NEBYLI.
CELEBRANT pozvedne obě paže v ostrém úhlu od těla. Účastníci učiní totéž.
Celebrant: Z’J-M’H KH’RN Z’J-M’H KH’R Z’J-M’H KH RMNU. KH’RN W’NH NYG HSYH FHA’GNU ER’NGI DRG-NZA KNU KY CRY-STR’H N’KNU. OU-O NJE’Y FHA’GNU QURS-TI NGAI-KANG WHRO-KNG’H RGH-I SZHNO ZYU-DHRON’K PO’J NU CTH’N. I’A RY’GZENGRHO.
DÉMONI JSOU, DÉMONI BYLI A DÉMONI ZASE BUDOU. PŘIŠLI A MY JSME ZDE: ONI SPÍ A MY NA NĚ DÁVÁME POZOR. BUDOU SPÁT A MY BUDEME UMÍRAT, AVŠAK SKRZE NĚ SE VRÁTÍME. JSME JEJICH SNY A ONY PROCITNOU. SLÁVA STAROBYLÝM SNŮM.
Účastníci: I’A RY’GZENGRHO.
SLÁVA STAROBYLÝM SNŮM.
CELEBRANT se otočí tváří k oltáři.
Celebrant: KH’RENSH N’FTA’N-GNH KHREN-KAN’G N’YRA-1’YHT-OTP HFY’N CHU-SI WHR’G ZYB’NOS THU’NBY JNE’W NHI QUZ-A.
NYNÍ VOLÁM STÁLE BDÍCÍ BYTOST, ČERNÉHO POSLA, NYARLATHOTEPA, KTERÝ ZAJIŠŤUJE SPOJENÍ MEZI ŽIVÝMI A MRTVÝMI.
Účastníci: I’A N’YRA-1’YHT-OTP.
SLÁVA NYARLATHOTEPOVI.
Celebrant: KH’RENGYU AZ’PYZH RZ’E HY’KNOS ZHRI TY’H NZAL’S ZA NAAGHA HU’H-NBY JNE’W NHI QUZ-AL HJRU-CRUSK’E DZUMD DKNI-NYEH RYR’NGKAIN-I KHRING’S NAAGHS PYZ’RN RY’GZYN RGY-NAMANTH EL-AKA GRYENN’H TKO F’UNGA L’ZEN-ZU DSI-R P’NGATH FHA’GNU NIG-QUZ’A I’A N’YRA-1’YHT-OTP.
Ó TEMNÁ BYTOSTI, KTERÁ LÉTÁŠ NA VĚTRECH HLUBINY A KŘIČÍŠ NOCÍ, HRŮZYPLNÁ UPROSTŘED MRTVÝCH I ŽIVÝCH, POŠLI K NÁM STAROU BYTOST SVĚTA HRŮZ, JEJÍŽ SLOVO UCTÍVÁME AŽ DO KONCE NESMRTELNÉHO SPÁNKU. SLÁVA, NYARLATHOTEPOVI.
Účastníci: I’A N’YRA-1’YHT-OTP.
SLÁVA, NYARLATHOTEPOVI.
Celebrant: I’AS URENZ-KHRGN NAAGHS Z’H HLYE FER-ZN CYN. I’AS AEM’NH CI-CYZB VYNI-WETH W’RAGN JNUSF WHRENGO JNUSF’WI KLO ZYAH ZSYBH KYN-TAL-O HUZ-U KYNO.
SLÁVA TOBĚ, ČERNÝ KNÍŽE ZE SLUJE, JEJÍŽ BŘÍMĚ NESEM. SLÁVA TOBĚ A TVÝM OTCŮM, V JEJICHŽ CHRÁMU SE SMĚJEŠ A KŘIČÍŠ HRŮZOU I RADOSTÍ, STRACHEM I V EXTÁZI, V OSAMOCENÍ I VE VZTEKU, DLE ROZMARU TVÉ VŮLE.
Účastníci: I’A N’YRA-1’YHT-OTP URZ’N NAAGHA.
SLÁVA, NYARLATHOTEPOVI, KNÍŽETI HLUBINY.
Celebrant: V’HU-EHN N’KGNATH FHA’GNU N’AEM’NH. KZREN RY“GZYN CYZB-NAMANTH EL-AKA GRYENN’H KH’RENSHZ K’RAHZ’NHU ZYB’NOS Y’GOTH-E VUY-KI’NEH NALS ZYH.
V TVÉM JMÉNU DOVOL NÁM SPATŘIT OTCE. NECHŤ STARÁ BYTOST, KTERÁ VLÁDNE SVĚTU HRŮZ, PŘIJDE A PROMLUVÍ K NÁM, PROTOŽE MY MŮŽEME ZNOVU POSÍLIT SVAZEK, KTERÝ ŽIJE UPROSTŘED ÚHLŮ LEVÉ CESTY.
CELEBRANT stojí přímo proti oltáři, sevře obě ruce v pěst a zkříží je na své hrudi.
Celebrant: I’A SH’B-N’YGR’TH AEM’NH EL-AKA GRYENN’H. I’A AEM’NH KYL-D ZHEM’N. I’A ZHEM’NFNI N’QUZ N’FHA’N-GN KIQUA HU-EHN ZYB’NOS.
SLÁVA TOBĚ, SHUB-NIGGURATHE, OTČE SVĚTA HRŮZ. SLÁVA TOBĚ, OTČE BEZROHÝCH BYTOSTÍ. SLÁVA TOBĚ, BERANE SLUNCE A NESMRTELNÁ BYTOSTI, KTERÁ NIKDY NESPÍŠ, ZATÍMCO MY UCTÍVÁME TVÉ JMÉNO A TVŮJ SVAZEK.
Účastníci: I’ASH’B-N’YGR’TH.
SLÁVA, SHUB-NIGGURATHOVI.
Zjeví se Kozel Tisícerého Mládí. Všichni účastníci sevřou své pěsti dle příkladu CELEBRANTA.
Celebrant: I’A AEM’NH,
SLÁVA TOBĚ, OTČE.
Účastníci: I’A AEM’NH,
SLÁVA TOBĚ, OTČE.
Shub-Niggurath: PHRAGN’KA PHRAGN. V’VUY-KIN’E F’UNGN KYL-D ZHEM’N K’FUNGN ZYB’NOS Z’J-M’H KYNS EL-KRAN’U. F’UNGNU’H ZYB-KAI ZYB’NOS ROHZ VUY-KH’YN.
JSEM TEN, KDO JSEM. SKRZE ÚHLY JÁ PROMLOUVÁM K BEZROHÝM BYTOSTEM A ZNOVU PŘIPÍJÍM SVAZKU DÉMONŮ, Z JEHOŽ VŮLE JE TENTO SVĚT STVOŘEN, NECHŤ K NÁM PROMLUVÍ SVAZEK DEVÍTI ÚHLŮ.
Celebrant a účastníci: I’A AEMN’H URZ’VUY-KIN W’HREN’J EL-AKA GRYENN’H. F’UNG’HN-KAI ZYB’NOS ROHZ VUY-KH’YN N’KYE W’RAGH ZH’SZA HRN-NJI QUA-RESVN K’NG NAAGHA ZHEM V’MHNEG-ALZ.
SLÁVA TOBĚ, OTČE A PANE ÚHLŮ, VLÁDCE SVĚTA HRŮZ, PŘEDNESEME SVAZEK DEVÍTI ÚHLŮ K UCTĚNÍ FLÉTEN SMĚJÍCÍ SE BYTOSTI, PÁNA ROZMĚRŮ, POSLA DĚLÍCÍ BARIÉRY A KOZLA TISÍCERÉHO MLÁDÍ.
Všichni: V’TY’H VUY-KN EL-UKH’NAR CI-WRAGH ZH’ZSA W’RAGNH KS’ZY
Z PRVNÍHO ÚHLU POCHÁZÍ NEKONEČNO, VE KTERÉM PLÁČE SMĚJÍCÍ SE BYTOST A FLÉTNY KVÍLÍ AŽ DO POSLEDNÍ CHVÍLE.
V’QUY’H VUY-KN HRN-NJI HYL ZAAN-I VYK ĎPHRON’H EL-AKA GRYENN’H V’JNUS-FYH WHRENG’N.
Z DRUHÉHO ÚHLU POCHÁZÍ PÁN, KTERÝ DAL ŘÁD PLOCHÁM A ÚHLŮM, A KTERÝ STVOŘIL SVĚT HRŮZ V JEHO TERORU I SLÁVĚ.
V’KRESN VUY-KN K’NGA ĎPHRON’G KR-A EL-AKA GRYENN’H P’NSEB QUER-HGA PHRAGN UK-KHRON TY’H-QU’KRE VUY-KIN’E ROHZ.
ZE TŘETÍHO ÚHLU POCHÁZÍ POSEL, KTERÝ VYTVOŘIL TVOU SCHOPNOST SPATŘIT VLÁDCE SVĚTA HRŮZ A KTERÝ DODAL PODSTATU TVÉ EXISTENCI A POZNÁNÍ DEVÍTI ÚHLŮ.
V’HUY VUY-KN ZHEM’NFI ĎPSY’H DY-TR’GYU EL-AKA GRYENN’H F‘ UNGN-EI SI’N SI-R’A S’ALK D’HU’H-UYE ROHZ.
ZE ČTVRTÉHO ÚHLU POCHÁZÍ BERAN SLUNCE, KTERÝ PŘIVEDL NA SVĚT TEBE, KTERÝ PŘETRVÁVÁ NAD SVĚTEM HRŮZ, A JENŽ VYHLÁSIL EPOCHU, KTERÁ BYLA, EPOCHU, KTERÁ JE A EPOCHU, KTERÁ BUDE: A JEHOŽ JMÉNO JE TŘPYTEM DEVÍTI ÚHLŮ.
V’CVYE VUY-KN KH’REN-I KYL-D ZHEM’N LYZ-NAA MNAA R’CVYEV’Y-KRE Z’J-M’H GRYN-H’Y D’YN’KHE CYVAAL’K H’Y-CVY-ROHZ.
Z PÁTÉHO ÚHLU POCHÁZEJÍ BEZROHÉ BYTOSTI, KTERÉ BUDUJÍ CHRÁM PĚTI TROJSTĚN, AŽ DO STVOŘENÍ DÉMONŮ, JEJICHŽ POČET JE ZÁROVEŇ ČTYŘI A PĚT A DEVĚT.
V’QUAR’N VUY-KN FHA’GN Z’J-M’H KI-DYUS DYN-JN’ASH CVY-KNU UKR’N HY-ROHZ.
ZE ŠESTÉHO ÚHLU POCHÁZÍ SPÁNEK DÉMONŮ V SOUMĚRNOSTI, KTERÁ PŘEKONÁ PĚT, AVŠAK NEZVÍTĚZÍ NAD ČTYŘI A DEVĚT.
V’TRY’V VUY-KN DJN’SH DYS-U N’FHA’G-NIR Z’J-M’H R’N HY-KRE!SNVY’K KR’N-QUAR.
ZE SEDMÉHO ÚHLU POCHÁZÍ ZÁNIK SOUMĚRNOSTI A PROCITNUTÍ DÉMONŮ, PROTOŽE ČTYŘI A DEVĚT ZVÍTĚZÍ NAD ŠEST.
V’NYR VUY-KN HRN-NJIR VU’A LYZ-NAA MNAA R’NYRV’Y Z’J-M’H GRY-H’Y ĎYN-KHE CYVAAL’K H’Y-CVY-ROHZ.
Z OSMÉHO ÚHLU POCHÁZEJÍ VLÁDCOVÉ ŘÍŠE, KTEŘÍ BUDUJÍ CHRÁM OSMI TROJSTĚN AŽ DO STVOŘENÍ DÉMONŮ, JEJICHŽ PEČEŤ JE ZÁROVEŇ ČTYŘI A PĚT A DEVĚT.
V’ROHZ VUY-KN I’INKH-V ZY-ĎSYN UR’BRE-EL HY’J WHRENG’N NAKHRENG’H YH’WHRENG’N KYENN’H.
Z DEVÁTÉHO ÚHLU POCHÁZÍ PLAMEN POČÁTKU A KONCE ROZMĚRŮ, KTERÝ PLANE OSLNIVĚ I TEMNĚ AŽ DO NÁDHERNÉHO ROZTOUŽENÍ.
Shub-Niggurath: K’FUNGÍN ZYB’NOS Z’J-M’H KYNS EL-GRYN’HY.
PŘIPÍJÍM SVAZKU DÉMONŮ, Z JEHOŽ VŮLE JE TENTO SVĚT STVOŘEN.
Celebrant a účastníci: K’IQ ZYB’NOS K’EL-AKA GRYENN’H.
UCTÍVÁME SVAZEK NA SVĚTĚ HRŮZ.
Shub-Niggurath: KI-IQ KYL-D ZHEM’N.
SLÁVA BEZROHÝM BYTOSTEM.
Celebrant a účastníci: KI-IQ SH’B-N’YGR’TH AEM’NH EL-AKA GRYENN’H.
SLÁVA SHUB-NIGGURATHOVI, OTCI SVĚTA HRŮZ.
Shub-Niggurath: ZHAR-V ZY-ĎSYN.
AŽ DO POČÁTKU A KONCE ROZMĚRŮ.
Celebrant: ZHAR-V ZY-ĎSYN.
AŽ DO POČÁTKU A KONCE ROZMĚRŮ.
Kozel Tisícerého Mládí již není vidět. CELEBRANT stojí tváří k účastníkům.
Celebrant: TY’H NZAL’S KRA NAAGHS N’GHLASJ ZSYN’E TY’H NZAL’S ZA’JE OTH’E KYL-D ZHEM’N FUNGH’N. NAL Y’GS-OTHOTH KRELL N’YRA-1’YHT-OTP. I’A Y’GS-OTHOTH. I’A N’YRA-1’YHT-OTP.
HRŮZYPLNÍ JSOU VYPUŠTĚNI DO SVĚTA A MY NEUSTOUPÍME; ALE NASTANE CHVÍLE, KDY SE HRŮZYPLNÍ PŘED NÁMI SKLONÍ, A ČLOVĚK PROMLUVÍ JAZYKEM BEZROHÝCH BYTOSTÍ. CESTA JE YOG-SOTHOTH A KLÍČ JE NYARLATHOTEP. SLÁVA, YOG-SOTHOTHOVI. SLÁVA, NYARLATHOTEPOVI.
Účastníci: I’A Y’GS-OTHOTH.I’A N’YRA-1’YHT-OTP.I’A S’HA-ŤN.
SLÁVA, YOG-SOTHOTHOVI. SLÁVA, NYARLATHOTEPOVI. SLÁVA, SATANOVI.
Tento rituál vytvořil Michael A. Aquino, později byl otištěn v knize A.S.LaVeye Satanské rituály.